Menu
Česky English
532 23 1111

Nutriční poradna, ambulance

Naše péče se zaměřuje na různé rizikové faktory související s příjmem stravy. Vše zejména s ohledem na věk, anamnézu, diagnózu, specifika léčebného postupu a prevenci. Dětští pacienti navštěvují nutriční poradnu se zákonnými zástupci na základě žádanky a doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře internisty, specialisty. Přednost mají pacienti, kteří jsou v péči ambulancí lékařů Dětské nemocnice. Péči zajišťují nutriční terapeutky, které spolupracují s nutricionisty Dětské nemocnice. Do ambulantní péče jsou přijímány děti od 1 roku.

 

Ordinační doba

 

Nutriční poradna

Nutriční terapeut

Pondělí

8:00 – 14:00

Úterý

8:00 – 14:00

Středa

8:00 – 14:00

Čtvrtek

8:00 – 14:00

Systém objednávání: 

  • Objednávání se provádí na základě vystavené žádanky lékařem telefonicky  Po - Čt v čase 13:00 – 15:00 hod na čísle:

      Kontakt: 532 234 961

  • Na stejném čísle provedete i přeobjednání eventuálně zrušení návštěvy v Nutriční poradně. Náhradní termín Vám bude poskytnut dle volné kapacity ambulance. Včasným zrušením objednaného termínu projevíte ohleduplnost k jiným pacientům, neboť jinak zůstane termín zbytečně zablokován

Komunikace je možná i prostřednictvím adresy:

 

Podstatnou část tvoří dětští pacienti odesláni lékaři specializovaných ambulancí při Dětské nemocnici: gastroenterologické, diabetologické, endokrinologické, ambulance pediatrie a dědičných poruch metabolismu, poruch příjmu potravy, infekční, neurologická a onkologická. Nemalou část našich pacientů tvoří děti s nadváhou a obezitou způsobenou špatnými stravovacími návyky nevhodným životním stylem. Základem naší intervence v těchto případech je nejčastěji edukační činnost se zaměřením na daný problém. Edukace je podpořena tištěnými materiály, které celý proces přenosu informací zkvalitňují a podporují.

Zaměřením nutriční ambulance je také zajištění nutriční podpory do domácí péče. A to především u těch dětí, kdy je jedinou indikací pro prodlužující pobyt v nemocnici, omezený nebo zcela nemožný příjem stravy. Spektrum onemocnění této oblasti nutriční péče je různorodý. Do popředí se dostávají onkologické diagnózy, neurologické stavy, poruchy vývoje, růstu, metabolické zvláštnosti. Vhodnou nutriční podporou, nejčastěji formou sondové enterální výživy, dodáme nejen tolik potřebné živiny, ale podpoříme sociální, rodinný kontakt v rámci přijatelnější kvality života v nestresujícím prostředí.

Léčebná výživa u dětí vyžaduje individuální přístup, důslednost a velkou trpělivost. Rodina při tom všem sehrává klíčovou úlohu. Dobrá komunikace a spolupráce s respektujícími rodiči, pochopení problematiky, určitá míra osobní zodpovědnosti jsou pro pozitivní výsledek léčby vždy velmi důležité. Výživa v životě dítěte plní řadu funkcí, ale především ovlivňuje jejich zdraví.

Z každé návštěvy v Nutriční poradně je vyhotoven elektronický zápis.

Nutriční poradenství je na základě žádanky od lékaře hrazeno zdravotními pojišťovnami. Dle této žádanky je provedeno vstupní nutriční vyšetření a následně dvě kontroly dle potřeby. Bez žádanky od lékaře si vyšetření hradí samoplátci sami, dle daného ceníku.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji