Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

MS Centrum při Neurologické klinice FN u sv. Anny


Klinika dětské neurologie poskytuje komplexní diagnostiku demyelinizačních onemocnění centrální nervové soustavy u dětí a adolescentů do 19 let (zejména roztroušené sklerózy, onemocnění zvané neuromyelitis optica a v neposlední řadě také anti-MOG encefalomyelitidy).  

 

Využíváme moderních diagnostických metod a přístupů včetně magnetické rezonance, vyšetření likvoru a evokovaných potenciálů. V rámci Dětské nemocnice zajišťujeme vysoce specializovanou konziliární péči (oční, neuropsychologickou diagnostiku, rehabilitaci, ortopedii a další) a zajišťujeme veškerou kontinuitu péče o dětské pacienty.  

 

Léčba onemocnění probíhá v souladu s aktualizovanými doporučenými postupy. Terapie ataky onemocnění je indikována lékaři Kliniky dětské neurologie (včetně indikace plasmaferézy, kterou zajišťujeme v úzké spolupráci s Klinikou dětské anesteziologie a resuscitace). 

 

Léčba „centrovými“ léky ovlivňujícími aktivitu onemocnění probíhá převážně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny pod vedením MUDr. Michala Dufka, Ph.D. a našich spolupracujících lékařů (MUDr. Petry Hanákové a doc. MUDr. Hany Ošlejškové, Ph.D.). 

 

K prvnímu vyšetření prosíme o doporučení PLDD či specializovaného lékaře včetně shrnutí dosavadních vyšetření a výsledků.  Prosíme o přeposlání MRI (snímky i popis) cestou ePACS či CD.

Kontakty na centrové lékaře:

MUDr. Petra Hanáková
532 234 912 

  

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 4

Kontakty:

Sekretariát (Dana Chalupová, DiS.):
532 234 919


Objednávání ambulantních vyšetření:
532 234 917 (13:00 - 15:00)

Objednávání hospitalizací:
532 234 912

Objednávání EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání EMG vyšetření:
532 234 933

Objednávání evokovaných potenciálů:
532 234 933

Ambulantní doba:

všední dny 8:00 - 15:30

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji