Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Informace pro pacienty

Informace pro rodiče před hospitalizací dítěte:

Co si s sebou vzít do nemocnice?

Dítě by mělo přijít do nemocnice čisté, umyté vlasy, sundané náušnice, ostříhané, nenalakované nehty. S sebou by mělo mít toaletní potřeby k osobní hygieně (mýdlo, kartáček a pasta na zuby, hřeben, šampon, toaletní papír, papírové kapesníky), ručník, přezůvky, ponožky, může mít své pyžamo, župan.

Civilní oblečení a obuv, ve které dítě přišlo do nemocnice si rodiče odnesou domů, v DN není šatna ani prostor na uložení tohoto oblečení.

Je vhodné dát dítěti dle věku oblíbenou hračku, omalovánky, blok, pastelky, knížku. Nedávejte dítěti s sebou žádné cennosti (větší finanční částku, šperky, drahou elektroniku apod.)

Školní výuku a volný čas dětí zajišťují učitelky a vychovatelky Speciální základní školy a Mateřské školy při FN Brno. S ohledem na zdravotní stav a po domluvě s personálem je možné během pobytu v nemocnici navštívit výtvarnou dílnu s odborným dohledem.

Většina příjmů na KDN je plánovaná a průměrná doba hospitalizace je jeden týden.

Je vhodné se dostavit ráno mezi 8 a 9 hodinou do Centrální evidence DN k zaregistrování a následně se hlásit v neurologické ambulanci k hospitalizaci. Zde přijímací lékař vystaví chorobopis k přijetí na lůžkovou část Kliniky dětské neurologie.

Při přijetí Vás a Vaše dítě zdravotní sestry seznámí s prostředím, provozem oddělení, s Chartou práv dítěte apod.

 

Strava

Dieta je ordinována lékařem a je vybrána s ohledem na zdravotní stav a věk dítěte. Pro kojence je strava včetně čaje připravována v mléčné kuchyni za sterilních podmínek.

Dětem je možné přinést nezávadné jídlo a nápoje v přiměřeném množství.

Je-li dítě objednáno k vyšetření v celkové anestézii (např. CT, MR), doneste si od praktického lékaře výsledky odběrů krve (JT, glykémie, kreatinin, sedimentace, KO), moče, ne starší než týden a vyjádření pediatra, že je dítě schopné narkózy, ne starší než 3 dny.

Pokud dítě onemocní a není schopno narkózy, zavolejte nám prosím, abychom mohli využít termín pro jiného pacienta a Vám mohli objednat nový.

 

Návštěvy jsou v dětské nemocnici podřízeny dennímu režimu.

Ve všední dny jsou od 15.30 do 17.30 hod.

O víkendech a svátcích i dopoledne od 9.30 do 11.30 hod.

Prostorové podmínky jsou omezené a není vhodný větší počet osob při návštěvě, proto  doporučujeme maximálně 2 osoby u jednoho dítěte. Po domluvě s personálem je možné jít s dítětem i mimo oddělení v areálu nemocnice, ale ne v den, kdy je dítě po vyšetření v celkové anestézii. Při návštěvách prosím dbejte pokynů zdravotnických pracovníků.

 1. Informace o zdravotním stavu dítěte podává pouze lékař. Nejsou podávány telefonicky.
 2. Vaše připomínky ke zdravotnímu stavu dítěte či k provozu sdělte prosím personálu nebo vedení kliniky (přednosta, primář, vrchní sestra).

 

Nemoci, které diagnostikujeme a léčíme

 • epilepsie a ostatní záchvatová onemocnění
 • bolesti hlavy
 • neurovývojové vady (specifické poruchy učení, autismus, vývojová dysfázie, poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou - ADHD syndrom atd.)
 • neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění
 • nervosvalová onemocnění
 • zánětlivá a demyelinizační onemocnění
 • dětská mozková obrna
 • genetická onemocnění nervového systému
 • vertebrogenní onemocnění

 

Slovníček pojmů

 • EEG = elektroencefalografie (po SD = spánková deprivace)
 • Video EEG = EEG provedené na speciální monitorovací jednotce za současného snímání EEG a video záznamu klinických projevů pacienta
 • PSG = polysomnografie
 • EMG = elektromyografie
 • EP = evokované potenciály
 • VEP = zrakové evokované potenciály
 • BAEP = sluchové evokované potenciály
 • SEP = somatosenzorické evokované potenciály
 • MEP = motorické evokované potenciály

 

Důležitá telefonní čísla

532 234 +

 • Sekretariát 919
 • Primář 915
 • Vrchní sestra 910
 • Pracovna lékařů – lůžkové oddělení 912/581
 • Pracovna sester – lůžkové oddělení 914
 • Ambulance 917
 • Ambulance klinického psychologa 913, 395
 • EEG laboratoř 933
 • EMG laboratoř 934
Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, ambulance 1, patro: 4.

Dětská nemocnice, pavilon G, ambulance 2, patro: 4.

Dětská nemocnice, pavilon G, specializovaná ambulance, patro: suterén

Kontakty:

Objednávání termínů neurologických vyšetření: 532 234 917 (Objednávejte se prosím od 13.00 hod.)

Objednávání termínů EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání termínů na EMG, EP:
532 234 934

Sekretariát: 532 234 919

Ambulantní doba:

po-pá 8:00-15:30 hod.
tabulka ambulantních hodin

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji