Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

JAK ODESLAT PACIENTY K HOSPITALIZACI

 

Podle obecně platných zásad. Předchozí telefonická domluva je v případě žádosti o hospitalizaci nezbytně nutná, v případě požadavku na ambulantní vyšetření vhodná.

Nezbytná je písemná rekapitulace zdravotnické dokumentace, dosavadních léčebných postupů a výsledků, zaslání zobrazovacích vyšetření (nejen popis ale i obrazová dokumentace na CD) a typických nálezů EEG (nejen popis ale i alespoň částečný originál EEG grafu).

O délce pobytu pacienta na KDN rozhoduje lékař kliniky. Pobyt doprovodu dítěte je umožněn podle aktuální situace na lůžkové části (informace k hospitalizacím)

V případě objednání plánovaného CT/MR vyšetření, vyžadujícího hospitalizaci pacienta na našem lůžkovém oddělení, volejte na tel. č. 532 234 912 ohledně termínu vyšetření. Žádanku zajišťuje a vypisuje indikující lékař (zpravidla dětský neurolog). Žádanku je potřeba vyhotovit ve dvou kopiích. Jedna kopie musí být odeslána na adresu Kliniky dětské radiologie (v žádance prosím uvádějte termín objednaného vyšetření), druhou kopii si pacient přinese k hospitalizaci. Aktuálně platnou verzi žádanky (včetně adresy k zaslání) naleznete na stránkách Kliniky dětské radiologie:

https://www.fnbrno.cz/klinika-detske-radiologie/k1458

(žádanky naleznete v sekci Informace pro lékaře)

 

VYŠETŘENÍ V CELKOVÉ ANESTEZII

 

Je-li dítě objednáno k vyšetření či výkonu v celkové anestezii, pak musí mít pediatrické vyšetření včetně aktuálních krevních odběrů ne starších 7-10 dnů a anesteziologické vyšetření (pavilon F, všední dny 7:30 - 14:30). Při absenci těchto vyšetření může být v neakutních případech hospitalizace zrušena. 

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 4

Kontakty:

Sekretariát (Dana Chalupová, DiS.):
532 234 919


Objednávání ambulantních vyšetření:
532 234 917 (13:00 - 15:00)

Objednávání hospitalizací:
532 234 912

Objednávání EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání EMG vyšetření:
532 234 933

Objednávání evokovaných potenciálů:
532 234 933

Ambulantní doba:

všední dny 8:00 - 15:30

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji