Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Informace pro lékaře

Jak k nám odesílat pacienty?

Podle obecně platných zásad. Předchozí telefonická domluva je v případě žádosti o hospitalizaci nezbytně nutná, v případě požadavku na ambulantní vyšetření vhodná.

Nezbytná je písemná rekapitulace zdravotnické dokumentace, dosavadních léčebných postupů a výsledků, zaslání zobrazovacích vyšetření (nejen popis ale i obrazová dokumentace na CD) a typických nálezů EEG (nejen popis ale i alespoň částečný originál EEG grafu).

O délce pobytu pacienta na KDN rozhoduje ošetřující lékař. Pobyt doprovodu dítěte je umožněn podle aktuální situace na lůžkové části.

V případě objednání plánovaného CT/MR vyšetření, vyžadujícího hospitalizaci pacienta na našem lůžkovém oddělení, volejte na tel. č. 532234912 ohledně termínu vyšetření. Žádanku zajišťuje a vypisuje indikující lékař (zpravidla dětský neurolog). Žádanku je potřeba vyhotovit ve dvou kopiích. Jedna kopie musí být odeslána na adresu Kliniky dětské radiologie (v žádance prosím uvádějte termín objednaného vyšetření), druhou kopii si pacient přinese k hospitalizaci. Aktuálně platnou verzi žádanky (včetně adresy k zaslání) naleznete na stránkách Kliniky dětské radiologie:

https://www.fnbrno.cz/klinika-detske-radiologie/k1458

(žádanky naleznete v sekci Informace pro lékaře)

Je-li dítě objednáno k vyšetření v celkové anestézii (např. CT, MR), doneste si od praktického lékaře výsledky odběrů krve (urea, kreatinin, iontogram, JT, glykémie, sedimentace, KO), moče, ne starší než týden a vyjádření pediatra, že je dítě schopné narkózy, ne starší než 3 dny.

Pokud dítě onemocní a není schopno narkózy, zavolejte nám prosím, abychom mohli využít termín pro jiného pacienta a Vám mohli objednat nový.

 

 

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, ambulance 1, patro: 4.

Dětská nemocnice, pavilon G, ambulance 2, patro: 4.

Dětská nemocnice, pavilon G, specializovaná ambulance, patro: suterén

Kontakty:

Objednávání termínů neurologických vyšetření: 532 234 917 (Objednávejte se prosím od 13.00 hod.)

Objednávání termínů EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání termínů na EMG, EP:
532 234 934

Sekretariát: 532 234 919

Ambulantní doba:

po-pá 8:00-15:30 hod.
tabulka ambulantních hodin

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji