Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení intenzivní a resuscitační péče

Náplní resuscitační a intenzivní péče je péče o nemocné s akutním nebo hrozícím selháváním životních funkcí. Resuscitační a intenzivní péče je poskytována na lůžkách KDAR a je zajišťována zaměstnanci KDAR. K zajištění resuscitační a intenzivní péče je nutná trvalá dostupnost ošetřujícího lékaře KDAR, a to i během pohotovostních služeb.

K zajištění resuscitační a intenzivní péče je třeba také trvalá nepřetržitá spolupráce SVLS a trvalá dostupnost konziliárních odborníků (především dětského chirurga, pediatra, dětského neurologa a radiodiagnostika). Nemocní jsou na lůžka KDAR přijímáni a z nich propouštěni ošetřujícím lékařem KDAR. Překlady uvnitř nemocnice se uskutečňují vždy po vzájemné dohodě ošetřujících lékařů příslušných oddělení. Důvodem k přijetí na lůžka KDAR je zdravotní stav nemocného odpovídající vstupním kritériím (Kritéria příjmu a propuštění na KDAR).

Resuscitační a intenzivní péče je pokračováním neodkladné resuscitace nebo navazuje na předcházející oborovou intenzivní péči.

Oddělení má 8 lůžek intenzivní a resuscitační péče pro pacienty od narození do 18 let. Hospitalizováni jsou pacienti přivezení RZP (primární příjmy) a pacienti přeložení z jiných oddělení a klinik (sekundární příjmy).

 

Kontakt

  • MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC, tel 532 234 695, mail

 

Kmenoví lékaři:

  • doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. tel 532 234 696, mail   
  • MUDr. Ludmila Koudelková, Ph. D., tel 532 234 691, mail
  • MUDr. Martin Vavřina, tel 532 234 695, mail

 

Senior consultant:

  • doc. MUDr. Michal Fedora, Ph. D., tel 532 234 223, mail

 

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 1.

Telefon:

532 234 698

E-mail:

Kontakty:

přednosta: 532 23 4261
primář: 532 23 4696
vrchní sestra: 532 23 4262
sekretariát: 532 23 4698
anesteziologická ambulance: 532 23 4345
lůžková část: 532 23 4404
anesteziologická část: 532 23 4417

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji