Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dne 31. prosince 2019 jsou úřední hodiny Centrální podatelny FN Brno v areálu Bohunice pouze od 7:00 do 14:00 hodin +++ FN Brno nezajišťuje pohotovost pro dospělé pacienty, pouze pro děti. Více zde.

Přednášky a publikace - Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

2014

Článek v časopise

JABANDŽIEV, P., SMEREK, M., MICHALEK, J., FEDORA, M., KOSINOVA, L., HUBACEK, J., MICHÁLEK, J. Multiple gene-to-gene interactions in children with sepsis: a combination of five gene variants predicts outcome of life-threatening sepsis. Critical Care. 2014, 18(1), R1. ISSN 1466-609X.

ŽUREK, J., KÝR, M., VAVŘINA, M., FEDORA, M. Pancreatic stone protein - a possible biomarker of multiorgan failure and mortality in children sepsis. Cytokine. 2014, 66(2), 106-111. ISSN 1043-4666.

Kapitola v odborné knize

FEDORA, M. Akutní respirační insuficience, základy umělé plicní ventilace u dětí. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 1047-51. ISBN 978-80-7492-066-0.

2013

Článek v časopise

ŽUREK, J., FEDORA, M.  Changes in the serum levels of clusterin in children with sepsis. Pediatria Polska. 2013, roč. 88, č. 1, s. 6-13.

ŽUREK, J., FEDORA, M.  Trefoil Factor 1 as a marker of mucosal damage of the gastrointestinal tract in children with sepsis. Biomarkers, 2013, roč. 18, č. 4, s. 338-342.

ŽUREK, J., KOŠUT, P., DOMINIK, P., ŠEDA, M., KLIMOVIČ, M., FEDORA, M.  Vliv kombinace pronační polohy a vysokofrekvenční oscilační ventilace na výměnu krevních plynů u experimentálního modelu syndromu akutní respirační tísně. Anesteziologie a Intenzivní medicína. 2013, roč. 24, č. 1, s. 33-39.

ŽUREK, J., KÝR, M., VAVŘINA, M., FEDORA, M.  Trefoil factor 2 expression and its significance as a predictor of severity of sepsis in children. Peptides, 2013, roč. 46, č. August, s. 1-5.

Odborná kniha

VOBRUBA, V., FEDORA, M., ŽUREK, J.  Kapitoly z dětské intenzivní péče. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. ISBN 978-80-87023-23-5.

Příspěvek do odborné knihy

FEDORA, M., ŽUREK, J.  Sepse a septický šok. In: BAJČIOVÁ, V. Náhlé příhody v dětské onkologii. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 235-243. ISBN 978-80-204-2877-6.

ŽUREK, J., FEDORA, M.  Hypertenzní krize u feochromocytomu. In: BAJČIOVÁ, V. Náhlé příhody v dětské onkologii. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 160-168. ISBN 978-80-204-2877-6.

 

2012

Článek v časopise

Bienertová Vašků, J., Bienert, P., Zlámal, F., Tomandl, J., Forejt, M., Tomandlová, M., Vavřina, M., Kudelková, J., Spichal, Z., Vašků, A.  B-cell activating factor (BAFF) – a new factor linking immunity to diet? Central European Journal of Medicine, 2012, roč. 7, č. 3, s. 275-283.

Žurek, J., Fedora, M.  Classification of Infections in Intensive Care Units: A Comparison of Current Definition of Hospital-Acquired Infections and Carrier State Criterion. Iranian Journal of Medical Sciences, 2012, roč. 37, č. 2, s. 100-104.

Žurek, J., Fedora, M.  The usefulness of S100B, NSE, GFAP, NF-H, secretagogin and Hsp70 as a predictive biomarker of outcome in children with traumatic brain injury. Acta Neurochirurgica, 2012, roč. 154, č. 1, s. 93-103.

Žurek, J., Klučková, K., Fedora, M.  Trefoil factor 1 jako ukazatel poškození střevní sliznice během septických stavů u dětí. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2012, roč. 23, č. 2, s. 83-90.

 

2011

Abstrakt v časopise

Dominik, P., Žurek, J., Košut, P., Šeda, M., Klimovič, M., Fedora, M. Additive effect of prone position and HFOV - evaluation of the sequence of both methods on an experimental ARDS. Intensive care Medicine, 2011, roč. 37, č. Suppl .2, s. S324-S324.

Žurek, J., Fedora, M. Utility of Glial Fibrillary Acidic Protein during Traumatic Brain Injury in Children. Pediatric Critical Care Medicine, 2011, roč. 12, č. Suppl.

Žurek, J., Fedora, M. Utility of Hyperphosphorylated Neurofilament NF-H during Traumatic Brain Injury in Children. Pediatric Critical Care Medicine, 2011, roč. 12, č. Suppl.

Článek v časopise

Žurek, J., Bartlová, L., Fedora, M. Hyperphosphorylated Neurofilament NF-H as a Predictor of Mortality after Brain Injury in Children. Brain Injury, 2011, roč. 25, č. 2, s. 221-226.

Žurek, J., Fedora, M. Serum neuron-specific enolase concentrations as a predictor of mortality in children with traumatic brain injury. Česko-slovenská pediatrie, 2011, roč. 66, č. 2, s. 68-74.

Žurek, J., Fedora, M. Dynamics of Glial Fibrillary Acidic Protein During Traumatic Brain Injury in Children. The Journal of Trauma: Injury, Infection and Critical Care, 2011, roč. 71, č. 4, s. 854-859.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Žurek, J. Vliv kombinace pronační polohy a vysokofrekvenční oscilační ventilace na výměnu krevních plynů a experimentálního modelu syndromu akutní respirační tísně. V. Česko - slovenský kongres kongresintenzivní medicíny, Praha, 12.5.2011.

Žurek, J. Additive Effect of prone position and HFOV - evaluation of the seqence of both methods on an experimental ARDS. Fortschritt und Verantwortung. II. kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. 2011, Congress center Leipzig, 03.12.2011.

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 1.

Telefon:

532 234 698

E-mail:

Kontakty:

přednosta: 532 23 4261
primář: 532 23 4696
vrchní sestra: 532 23 4262
sekretariát: 532 23 4698
lůžková část: 532 23 4404
anesteziologická část: 532 23 4417

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji