Menu
Česky English
532 23 1111

Akademické centrum maligní hypertermie MU

Akademické centrum maligní hypertermie MU provádí komplexní diagnostiku a poskytuje péči rodinám s rizikem nebo již prokázanou dispozicí k maligní hypertermii (MH). Centrum je součástí European Malignant Hyperthermia Group (EMHG). Diagnostika MH funguje v Brně od roku 2002 jako jediná instituce tohoto druhu nejen v ČR, ale ve všech zemích střední a východní Evropy. Kromě KDAR se na diagnostice MH podílí Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně, Ústav lékařské genetiky a genomiky LF MU a FN Brno a Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno.

Na KDAR se zaměřujeme na vyšetření a perioperační management dětských pacientů se suspektní či potvrzenou MH, poradensky vedeme celé MH rizikové rodiny.

 

Kontakt

Vedoucí Akademického centra maligní hypertermie LF MU:

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, e-mail: 

Lékařky:

MUDr. Dagmar Štěpánková, Ph.D., e-mail:

MUDr. Martina Klincová, e-mail:

tel.: +420 532 236 176, +420 532 234 698, +420 532 234 404

 

Aktuální činnost centra

· Odborné konzultace MH suspektních stavů s návodem, jak postupovat při podezření na syndrom MH

· Edukace rizikových pacientů a celých rodin, individuální stanovení optimálního diagnostického algoritmu

· Diagnostika MH - indikace svalového testu, odběry svalu pro in-vitro kontrakční test (IVCT) u dětí v beztriggerové anestezii

· Genetická diagnostika MH pomocí Next Generation Sequencing (NGS) – pokrytí všech dosud uznaných kauzálních patogenních variant nově v rámci neuromuskulárního panelu (včetně genů RYR1, CACNA1S a STAC3).

· Členství v EMHG, monitorace nejnovějších trendů, spolupráce na vytváření závazných doporučených postupů www.emhg.org

· Anesteziologická a perioperační péče o pacienty s nervosvalovým onemocněním v rámci multidisciplinárního „Pracoviště komplexní diagnostiky a péče o nervosvalová onemocnění v dětském a adolescentním věku KDN“

· Práce na výzkumných projektech se zaměřením na nalezení a ověření dalších diagnostických patogenních variant v kandidátních genech

· Evidence MH-pozitivních a MH-rizikových českých i slovenských rodin, klinické poradenství

· Perioperační, anesteziologický management u dětí z rizikových rodin

· Souhrn naši činnosti byl recentně publikován v časopise British Journal of Anaesthesia

 

Trendy, směry dalšího rozvoje

· Rozšíření odborného MH týmu

· Posílení mezioborová spolupráce, koordinace péče o MH pacienty (s neurology, pediatry, chirurgy …)

· Aktivnější spolupráce s MH rodinami, vznik pacientské organizace

· Genetické zmapování české (ev. slovenské) populace

· Spolupráce na identifikaci doposud neznámého genetického podkladu MH za použití nejmodernějších molekulárně diagnostických metod

· Vzdělávání zdravotnické společnosti, popularizace tematiky

 

Další informace k nalezení na webové stránce ACMH: https://mh.registry.cz/

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 1.

Telefon:

532 234 698

E-mail:

Kontakty:

přednosta: 532 23 4261
primář: 532 23 4696
vrchní sestra: 532 23 4262
sekretariát: 532 23 4698
anesteziologická ambulance: 532 23 4345
lůžková část: 532 23 4404
anesteziologická část: 532 23 4417

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji