Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávací akce - Klinika dětské anesteziologie a resuscitace


Akutní stavy na standardním oddělení i v ambulancích

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:NLZP
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

14.2.2024

Školitel, tel:Mgr. Jan Dvořáček, DiS. tel.549491350
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

Akutní stavy v anestezii u dětí

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:NLZP
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

8.1.2024

Školitel, tel:Mgr. Jan Dvořáček, DiS. tel.549491350
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

Anestezie a kritické stavy u dětí

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

8.4.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.,tel. 532234261
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

CK Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - spolupráce v rámci CK s LF Ostrava
Určeno pro:NLZP
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:4 dny
Termín:

9.1.-12.1.2024

Školitel, tel:Mgr. Jan Dvořáček, DiS. tel.549491350
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:2 dny
Termín:

13.1.-14.1.2024

15.1.-16.1.2024

16.5.-17.5.2024

18.5.-19.5.2024

12.9.-13.9.2024

14.9.-15.9.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.,tel. 532234261
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

Kritické stavy v anestezii dospělých

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře zařazené do specializačního vzdělávání oboru AIM
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

9.4.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.,tel. 532234261
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

Kurz Simulace kritických stavů

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:Povinný kurz v rámci specializačního vzdělávání
Určeno pro:lékaře zařazené do specializačního vzdělávání oboru AIM
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:2 dny
Termín:

31.1.-1.2.2024

11.3.-12.3.2024

24.9.-25.9.2024

16.12.-17.12.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.,tel. 532234261
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350 OSVL LF MU

Lékařská první pomoc

KARIM, KDAR, LF MU
Typ vzdělávací akce:Povinný kmenový kurz v rámci specializačního vzdělávání
Určeno pro:lékaře zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:3 dny
Termín:

22.1.-24.1.2024

12.2.-14.2.2024

4.3.-6.3.2024

30.9.-2.10.2024

4.11.-6.11.2024

9.12.-11.12.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Náplň:

Náplň kurz stanovena dle Vyhlášky 397/2020 Sb. (Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů)

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350 OSVL LF MU

Management kritických stavů v pediatrii

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:pro lékaře
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

15.7.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.,tel. 532234261
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

Řešení krizových situací v intenzivní medicíně

KDAR LFMU, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:Povinný kurz v rámci nástavbového specializačního vzdělávání
Určeno pro:lékaře zařazené do nástavbového oboru Intenzivní medicína, ale i lékaře v oboru Anestezie a intenzivní medicína, Urgentní medicíny a také lékaře urgentních příjmů a lékaře intenzivisty všech oborů
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

12.2.2024

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, Ph.D.,EDIC, 532234695
Náplň:

Osvojení řešení krizových situací v bezpečném prostředí Simulačního centra LF MU. Každý účastník kurzu bude během simulací minimálně jednou v roli leadera a jiných simulacích zase člnenem týmu.

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

Simulační kurz přednemocniční neodkladné péče

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:NLZP
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

18.1.2024

12.6.2024

Školitel, tel:Mgr. Jan Dvořáček, DiS. tel.549491350
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

Ultrazvuk v kritických stavech

KDAR, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

30.5.2024

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, Ph.D.,EDIC, 532234695, doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.,tel. 532234261
Náplň:

praktické ukázky, simulace, debriefing

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

XVI. konference AKUTNĚ.CZ 2024

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný kurz
Určeno pro:lékaře, NLZP, studenty oborů Všeobecné lékařství, Ošetřovatelství, Zdravotní záchranář
Místo konání:LF MU Univerzitní kampus Bohunice, online přenos dění na portálů www.akutne.cz
Doba trvání:1 den
Termín:

23.11. 2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Náplň:

přednášky, workshopy, praktické ukázky z anesteziologie, intenzivní medicíny, ošetřovatelství v intenzivní péči, urgentní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:

NF AKUTNĚ.CZ, Kamenice 5, 62500 Brno Tel.+420728573580 Email:

XXX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:BVV, pavilon E, Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

19.-21.9.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, tel. 532234261, výkonný prezident
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, tel. 532234261, výkonný prezident

Základní škola ultrazvuku u dětí

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, SIMU LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře
Místo konání:LF MU Simulační centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

30.5.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, tel. 532234261 MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
Náplň:

praktické ukázky, workshopy

Organizaci zajišťuje, tel.:

SIMU LFMU - , 549491350

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 1.

Telefon:

532 234 698

E-mail:

Kontakty:

přednosta: 532 23 4261
primář: 532 23 4696
vrchní sestra: 532 23 4262
sekretariát: 532 23 4698
anesteziologická ambulance: 532 23 4345
lůžková část: 532 23 4404
anesteziologická část: 532 23 4417

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji