Menu
Česky English
532 23 1111

Lůžkové oddělení

Lůžková část je umístěna na oddělení č. 67, kde jsou hospitalizovány děti do 19. roku věku. K dispozici je 12 lůžek. Novorozence hospitalizujeme na novorozenecké JIP – oddělení  56.

Dále je k dispozici místnost pro fototerapii, laboratoř  funkčních testů a sálek korektivní dermatologie.

Telefonní kontakt na sestry: 532 234 985

Telefonní kontakt na lékařský personál: 532 234 521

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji