Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Dětské kožní oddělení PeK

   

Kopečková L., Bučková H., Kýrová J., Gaillyová R., Němečková J., Jeřábková B., Veselý K., Stehlíková K., Fajkusová L.: Ten years of DNA diagnostics of epidermolysis bullosa in the Czech Republic. Br J Dermatol. 2016 Jun; 174(6): 1388-91. doi: 10.1111/bjd.14370. No abstract available.

Bučková H., Nosková H., Borská R., Réblová K., Pinková B., Zapletalová E., Kopečková L., Horký O., Němečková J., Gaillyová R., Nagy Z., Veselý K., Hermanová M., Stehlíková K., Fajkusová L.: Autosomal recessive congenital ichthyoses in the Czech Republic. Br J Dermatol. 2016 Feb;174(2):405-7. doi: 10.1111/bjd.13918. No abstract available.

KOPEČKOVÁ, Lenka, Pavla ŠILEROVÁ, Hana BUČKOVÁ, Blanka PINKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, J. NĚMEČKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Molecular genetic diagnostics of epidermolysis bullosa in the Czech Republic. In ESHG 2015. 2015.

LEAUTE-LABREZE, C., HOEGER, P., MAZEREEUW-HAUTIER, J., GUIBAUD, L., BASELGA, E., POSIUNAS, G., PHILLIPS, R., CACERES, H., LOPEZ GUTIERREZ, J., BALLONA, R., FRIEDLANDER, S., POWELL, J., PEREK, D., METZ, B., BARBAROT, S., MARUANI, A., SZALAI, Z., KROL, A., BOCCARA, O., FOELSTER-HOLST, R., FEBRER BOSCH, M., SU, J., BUČKOVÁ, H. et al. A Randomized, Controlled Trial of Oral Propranolol in Infantile Hemangioma. New England Journal of Medicine. 2015, roč. 372, č. 8, s. 735-746. ISSN 0028-4793.

MIKOVÁ, M., Zdeněk DOLEŽEL, Marcel SCHÜLLER a Hana BUČKOVÁ. Akutní hemoragický edém dětí -leukocytoklastická vaskulitida. Česko-slovenská dermatologie, 2014, roč. 89, č. 2, s. 73-76. ISSN 0009-0514.

GAILLYOVÁ, Renata, J. NĚMEČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Lenka KOPEČKOVÁ a Hana BUČKOVÁ. Genetické poradenství v EB Centru FN Brno. In Kaprasův den - Klinická genetika, Praha. 2014.

FAJKUSOVÁ, Lenka, Hana NOSKOVÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, Romana BORSKÁ, Pavla ŠILEROVÁ, Hana BUČKOVÁ, Helena PINKOVÁ, J. NĚMEČKOVÁ a Karel VESELÝ. Ichthyoses as inherited disorders of lipid metabolism. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism in Journal of Inherited Metabolic Disease. 2014.

NOSKOVÁ, Hana, Eva ZAPLETALOVÁ, Romana BORSKÁ, Hana BUČKOVÁ, Blanka PINKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Patogeneze poruch permeability kožní bariéry u nesyndromatických vrozených ichtyóz: vrozené defekty lipidového metabolismu. In 29. Pracovní dni dědičné metabolické poruchy. 2014.

FAJKUSOVÁ, Lenka, Eva ZAPLETALOVÁ, Romana BORSKÁ, Hana NOSKOVÁ, Elena JURČEKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, J. NĚMEČKOVÁ a Karel VESELÝ. Molekulárně genetická diagnostika ichtyóz - přehled a současné výsledky. In Brněnský genetický den. 2013.

FAJKUSOVÁ, Lenka, Pavla ŠILEROVÁ, Romana BORSKÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, Hana NOSKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Jana KÝROVÁ, J. NĚMEČKOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Molekulární diagnostika dědičných onemocnění kůže. In XVII. celostátní konference DNA diagnostiky, Dolní Morava. 2013.

MRÁZOVÁ, Lenka, Petr VONDRÁČEK, Hana BUČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Karel VESELÝ, Miroslava MUCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Congenital muscular dystrophy with epidermolysis bullosa: A case report. In Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism in JIMD. 2012.

KOPEČKOVÁ, Lenka, Romana BORSKÁ, Hana BUČKOVÁ, Hana NOSKOVÁ, Jitka NĚMEČKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Karel VESELÝ a Lenka FAJKUSOVÁ. Genodermatózy. In 16. celostátní konference DNA diagnostiky. 2012.

MRÁZOVÁ, Lenka, Petr VONDRÁČEK, Hana BUČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Karel VESELÝ, Miroslava MUCHOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Plektinopatie - vzácná příčina svalových onemocnění. Kasuistika. In VII. Jánskolázeňské symposium. 2012. ISBN 978-80-260-3682-1.

MEJSTRIKOVA, Ester, Aleš JANDA, Ondřej HRUSAK, Hana BUČKOVÁ, Markéta VLCKOVA, Miroslava HANCAROVA, Tomáš FREIBERGER, Barbora RAVČUKOVÁ, Karel VESELÝ, Lenka FAJKUSOVÁ, Lenka KOPEČKOVÁ, David SUMERAUER, Edita KABICKOVA, Anna SEDIVA, Jan STARY a Zdeněk SEDLACEK. Skin Lesions in a Boy With X-linked Lymphoproliferative Disorder: Comparison of 5 SH2D1A Deletion Cases. Pediatrics, 2012, roč. 129, č. 2, s. "E523"-"E528". ISSN 0031-4005.

DOLEŽEL, Zdeněk, Hana BUČKOVÁ, Jana GOTTFRIEDOVÁ a Eva KOCÁNOVÁ. Chemie kolem nás. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 2, s. 124-124. ISSN 1213-0494.

VALÍČKOVÁ, Jana, Hana BUČKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Lichen sclerosus et atrophicus u dětí. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 6, s. 425-426. ISSN 1213-0494.

CHOVANČÍKOVÁ, Marie, Lenka KOPEČKOVÁ, Lukáš TICHÝ, Hana BUČKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Molekulárně-genetická diagnostika genodermatóz. In XV. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha. 2011.

VOKURKOVÁ, Jitka, Hana BUČKOVÁ a Petr ŠÍN. Treatment of Giant Congenital Melanocytic Nevi and Cutometric measurement of the skin viscoelasticity after repeated expansions and surgery. In 17-th congress of EADV, Paris. 2011.
 

TOMKOVÁ, H., Wataru FUJIMOTO, Takafumi UCHIDA, Jozef MACKO, Renata GAILLYOVÁ a Hana BUČKOVÁ. AEC syndrome caused by heterozygous mutation in the SAM domain of p63 gene. European Journal of Dermatology, 2010, roč. 20, č. 3, s. 411-413. ISSN 1167-1122.

JEŘÁBKOVÁ, Barbora, Lenka KOPEČKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Karel VESELÝ, Jana VALÍČKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Analysis of the COL7A1 gene in Czech patients with dystrophic epidermolysis bullosa reveals novel. Journal of Dermatological Science, 2010, roč. 59, č. 2, s. 136-140. ISSN 0923-1811.

KOPEČKOVÁ, Lenka, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Jana VALÍČKOVÁ, Karel VESELÝ a Lenka FAJKUSOVÁ. DNA diagnostika onemocnění epidermolysis bullosa v České republice. In 14. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2010.

BUČKOVÁ, Hana. Mastocytózy u dětí. Česko-slovenská dermatologie, 2010, roč. 85, č. 3, s. 129-138. ISSN 0009-0514.
FABEROVÁ, Renata, Hana BUČKOVÁ, Jaroslav PROCHÁZKA a Marcela CHARVÁTOVÁ. Nové poznatky léčby hemangiomů u dětí, jejich diferenciální diagnostika. Dermatologie pro praxi, 2010, roč. 2, č. 3, s. 75-77. ISSN 1802-2960.

BUČKOVÁ, Hana a Jarmila PAVLÍKOVÁ. Bolest a náklady léčby u pacientů s Epidermolysis bulosa congenita (EBC). In Minimalizace traumatu a bolesti při léčbě ran - přínos pro lékaře, pacienta a ekonomiku. Mezinárodní sympozium. Abstrakta. 2009.

KONEČNÁ, Petra, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana BUČKOVÁ, Zdena HAŇKOVÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Hyperfenylalaninémie a nádorová onemocnění. In 24. pracovní dny-dědičné metabolické poruchy, 13.-15.5.2009, Lázně Jeseník. 2009.

PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Hana BUČKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Petra KONEČNÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Hana HRSTKOVÁ. Hyperphenylalaninaemia and lymphomas. Molecular Genetics and Metabolism, 2009, roč. 98, 1-2, s. 18. ISSN 1096-7192.

DOLEŽEL, Zdeněk, David FELDMAN, Peter MALLOY a Hana BUČKOVÁ. Rachitida s alopecií. Pediatrie pro praxi, 2009, roč. 10, č. 2, s. 126-126. ISSN 1213-0494.

 

MONOGRAFIE 

Bučková, H.: Současná diagnostika a možnosti léčení kožních onemocnění u dětí. In: Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost I. díl, Nečasová, A., Brno, IDVPZ, 1994, ISBN s. 117-128.

Bučková, H., Buček, J.: Epidermolysis bullosa congenita, Brno, IDVPZ 2000 (ISBN80-7013-321-X). s. 1-120 ( Nadačním fondem P. Janssena udělena Cena prof. Trapla za nejlepší publikaci v oboru dermatovenerologie v roce 2000).

Bučková, H: Kožní vyšetření kpt 11, In: Michálek, J.:  Pediatrická propedeutika - vybrané kapitoly, LF MU v Brně, 2008. Skripta, str. 141-147.

Bučková, H.: Kožní non Hodgkinovy lymfomy u dětí, In Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy, Belada D. Trněný, M., Praha, 2005, HK Credit (ISBN: 80-86780-24-4), str. 49-50.

Bučková, H.: Problematika kůže novorozenců In Intenzivní péče o novorozence. Hendrychová, J., Borek, I., NCO NZO Brno, 2007, (ISBN 978-80-7013-447-4), str. 284-290.

Kubáčková K. a kolektiv: Vzácná onemocnění v kostce,  Genodermatózy,  Mladá fronta.a.s..ISBN 978-80-204-3149-3, 2014, str. 58-73.

Belada David, Trněný Marek a kolektiv autorů: DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ POSTUPY U NEMOCNÝCH S MALIGNÍMI LYMFOMY. IX. VYDÁNÍ, HK CREDIT s.r.o., Škroupova 441, 500 02, Hradec Králové, 2016. ISBN: 978-80-86780-55-9; 2016, p. 125-134, 181-188.

Bučková, H.: Současná diagnostika a možnosti léčení kožních onemocnění u dětí. In: Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost I. díl, Nečasová, A., Brno, IDVPZ, 1994, ISBN s. 117-128.

Bučková, H., Buček, J.: Epidermolysis bullosa congenita, Brno, IDVPZ 2000 (ISBN80-7013-321-X), s. 1-120 (Nadačním fondem P. Janssena udělena Cena prof. Trapla za nejlepší publikaci v oboru dermatovenerologie v roce 2000).

Bučková, H: Kožní vyšetření kpt 11, In: Michálek, J.:  Pediatrická propedeutika - vybrané kapitoly, LF MU v Brně, 2008. Skripta, str. 141-147.

Bučková, H.: Kožní non Hodgkinovy lymfomy u dětí, In Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy, Belada D. Trněný, M., Praha, 2005, HK Credit (ISBN: 80-86780-24-4), str. 49-50.

Bučková, H.: Problematika kůže novorozenců In Intenzivní péče o novorozence. Hendrychová, J., Borek, I., NCO NZO Brno, 2007, (ISBN 978-80-7013-447-4), str. 284-290.

Kubáčková K. a kolektiv: Vzácná onemocnění v kostce,  Genodermatózy,  Mladá fronta.a.s..ISBN 978-80-204-3149-3, 2014, str. 58-73.

Belada David, Trněný Marek a kolektiv autorů: DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ POSTUPY U NEMOCNÝCH S MALIGNÍMI LYMFOMY. IX. VYDÁNÍ, HK CREDIT s.r.o., Škroupova 441, 500 02, Hradec Králové, 2016. ISBN: 978-80-86780-55-9; 2016, p. 125-134, 181-188.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji