Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro lékaře

Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno je superkonziliární pracoviště v odbornosti dětská dermatologie. Na DKO se léčí veškeré diagnózy spadající do kompetence oboru.

Podle charakteru onemocnění probíhá léčba ambulantní nebo hospitalizační formou. Při řešení složitých případů je výhodou pracoviště možnost úzké mezioborové spolupráce v rámci celého Pracoviště dětské medicíny (PDM).

 

Jak k nám odesílat pacienty

  • akutní pacienti bez objednání po předchozí telefonické domluvě s lékařem ambulance
  • ostatní pacienti pouze na objednání
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji