Menu
Česky English
532 23 1111

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

 

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA.

Narozen 27.5.1961 v Brně, ženatý, 2 děti.

Prednosta kliniky_M_120.jpg

 

Pracoviště

 • Dětská oční klinika LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno

 

Funkce na pracovišti

 • přednosta kliniky od r. 2004 - dosud
 • primář pro LPP- zástupce přednosty od r. 1991 do r. 2004
 • sekundární lékař od r. 1985 do r. 1991

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009: Na návrh Vědecké rady Masarykovy Univerzity jmenování profesorem (18. 9. 2009)
 • 2006: management ve zdravotnictví, titul MBA, Dlouhodobá strategie rozvoje Dětské oční kliniky LF MU a FN Brno, Prague International Business School, VŠE Praha.
 • 2003: habilitace, oftalmologie, docent, práce: Vybrané možnosti léčebné aplikace laserové technologie v dětském očním lékařství. LF Univerzity Komenského, Bratislava.
 • 2001: kandidátská dizertace, oftalmologie, CSc., práce: Fotorefrakční keratektomie jako metoda korekce vysoké myopické anizometropie u dětí, Kandidátská dizertační práce. 1.LF, Univerzita Karlova, Praha.
 • 1999: atestace II. stupně, oční lékařství, Katedra oftalmologie IPVZ, Praha.
 • 1989: atestace I. stupně, oční lékařství, Katedra oftalmologie IPVZ, Praha.
 • 1985: promoce, titul MUDr., LF MU Brno.
 • 1979: maturita, Gymnázium Slovanské náměstí  Brno.

 

Přehled zaměstnání

 • 1985 - dosud: Dětská oční klinika LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 61300 Brno.

 

Pedagogická činnost

 • 1998 – dosud: Přednášky, cvičení, semináře- bakalářské a magisterské studium optometrie LF MU Brno (Nauka o refrakci, Binokulární vidění, Strabismus, Dětská oftalmologie).
 • 1998 – dosud: Přednášky, cvičení, semináře- všeobecné lékařství LF MU Brno (Strabismus, Dětská oftalmologie).
 • 1998 – dosud: Přednášky, cvičení, semináře pro oční lékaře ČR v rámci přípravy ke specializační atestaci z oftalmologie.
 • 2005 – dosud: Přednášky, cvičení, semináře pro oční lékaře ČR v rámci akreditace ČLK k získání funkční licence: „Vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění“.
 • 2006 – dosud: Přednášky, cvičení, semináře pro studenty všeobecného lékařství – profilace pediatrie – na LF MU Brno (dětská oftalmologie) ukončené zkouškou z očního lékařství.
 • Vedení diplomových prací: Bakalářské práce - 12 vedených prací /12 úspěšně obhájených. Diplomové práce - 14 vedených prací /14 úspěšně obhájených.
 • Oponentské posudky na doktorské dizertační práce 12x (8x ČR, 4x SR)
 • Vedení doktorandů: od r. 2003 –dosud 11 doktorandů (5x úspěšná obhajoba, 6 doktorandů pokračuje ve studiu
 • Zkušební komise: člen Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru optometrie LF MU Brno, člen Oborové rady pro doktorandské studium v oboru oftalmologie na LF MU v Brno, člen komise MZ ČR pro atestace v oboru oftalmologie- Katedra oftalmologie IPVZ Praha.
 • Celkem 357 přednášek na domácích a zahraničních kongresech.
 • Pedagogické publikace: učebnice 2x, kapitoly v učebnici 7x, vzdělávací a přehledové texty 18x, popularizační texty 10x.

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Refrakční chirurgie u dětí ( PRK, LASIK, LASEK , Epi-Lasik, fakické nitrooční čočky)
 • Léčebná chirurgie excimer laserem ( PTK)
 • Holmium laser sklerostomie
 • Implantace nitroočních čoček u dětí
 • Skleroplastické operace u dětí s patologickou progresivní myopií
 • Chirurgie dětského glaukomu
 • Keratoplastika u dětí
 • Transsklerální cyklofotokoaguace
 • Dětská oční traumatologie – rekonstrukční mikrochirurgie.
 • Retinopatie nedonošených – fotokoagulace a kryoterapie
 • Dětská oftalmo-onkologie (lokální terapie retinoblastomu, chirurgie nádorů očnice)
 • Dystrofie sítnice u dětí
 • Chirurgie komplikovaných případů strabismu, aktivní pleoptická a ortoptická léčba
 • Oční ultrazvuková diagnostika u dětí
 • Elektrofyziologické diagnostické testy u dětí

Nejvýznamnější nově zavedené chirurgické metody v dětské oftalmologii v rámci ČR na Dětské oční klinice LF MU a FN Brno:

 • 1990- glaukomové drenážní implantáty u dětského glaukomu
 • 1990- implantace umělých nitroočních čoček po extrakci vrozené katarakty u kojenců
 • 1993- cyklofotokoagulace diodovým laserem u dětského glaukomu
 • 1993- fotokoagulace diodovým laserem u retinoblastomu (st.I)
 • 1993- transpupilární a transsklerální fotokoagulace diodovým laserem v léčbě prahového stadia retinopatie nedonošených,
 • 1995- fotorefrakční keratektomie (PRK) u dětí s vysokou myopickou anizometropií
 • 1995- fototerapeutická keratektomie(PTK) u dětí se zákaly povrchu rohovky
 • 1996- Holmium LTK u dětí s jednostrannou hypermetropií a astigmatismem
 • 2000- Laser assisted subepithelial keratectomy (LASEK) u dětí s vysokou myopickou anizometropií a amblyopií.
 • 2002- LASIK u dětí s vysokou myopickou anizometropií a amblyopií.
 • 2006- Epi Lasik u dětí s vysokou myopickou anizometropií a amblyopií.
 • 2006- Implantace fakických předněkomorových čoček u dětí s vysokou anizometropií.

Granty:

 • 2007- 2010: spoluřešitel grantu IGF 8/06: Molekulárně genetická analýza změn ve statusu Rb1 genů u dětí s retinoblastomem- zavedení nové metodiky ve FN Brno.
 • 2004- 2009: spoluřešitel grantu Visegrádského fondu: Skleroplastické operace u progresivní myopie u dětí (ČR, SR, Maďarsko, Polsko) , vedoucí řešitel Prof. MUDr. A. Gerinec, CSc.
  Visegrad Fund No. 6013-2004-IVF: Prophylaxy of visual handicap in children.
  The scientific research for severe myopia (nearsight) stabilisation in children by means reinforcement scleral wall of the eye. Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.,
  Doc. MUDr. R. Autrata,CSc., Prof. MUDr Gralek,DrSc. (Polská rep.), Prof. MUDr.I.Suveges, DrSc.(Maďarsko).
 • 2008- 2012: hlavní řešitel grantu IGA MZ ČR č. NS/9892-4 : Přínos intravitreální aplikace selektivního inhibitoru vaskulárního endoteliálního faktoru (anti-VEGF), pegaptanibu sodného, v léčbě retinopatie nedonošených.
 • 2011- 2015: hlavní řešitel grantu IGA MZ ČR NT12110-5/2011 Prevence a léba praktické slepoty u dětí s komplikovanými dioptrickými vadami moderní refrakční chirurgií.

Publikace k vědeckovýzkumné činnosti: původní vědecké články v časopisech 56x (IF celkem 19,674), původní vědecké články ve sbornících 44x, zahraniční abstrakta 82x (IF celkem 28,241), domácí konferenční abstrakta 78x (celkem publikovaná abstrakta 160x),

Citace: mezinárodní databáze - Web of Science 303 citací, Scopus 427 citací , H-index 10

 

Akademické stáže

(Pracovní pobyty na jiných univerzitách a vědeckovýzkumných ústavech)

 • 1989 - Oční klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně (5 měsíců)
 • 1993 – téma: refrakční chirurgie na univerzitní oční klinice: Divisione
 • Oculistica, Ospedale San Gerardo, Monza, Italy – Dr. Paolo Vinciguerra, listopad 1993. Department of Ophthalmology, San Paolo Hospital, University of Milano, Italy – Prof. P. Nucci, prosinec 1993.
 • 1994 – téma: chirurgie dětské katarakty: Department of Ophthalmology and Visual Sciences, St. Louis Children's Hospital at Washington University School of Medicine, University Medical Center, One Children's Place, St. Louis, USA – Prof. L Tychsen, listopad 1994.
 • 1995 - téma: laserová refrakční chirurgie –Department of Ophthalmology, Johann Wolfgang Goethe-University, Theodor-Stern-Kai 7, Frankfurt am Main, Germany - Prof. T. Kohnen, prosinec 1995.
 • 1996 - téma: Holmium YAG-laser thermokeratoplastika – Prof. Dr. Med Th. Seiler, Universitats-Augenklinik, Dresden, Germany, leden 1996. Pracovní stáž s tématikou fototerapeutické keratektomie excimer laserem: Prof. Dr. Gernot I. W. Duncker Direktor der Universitäts-Augenklinik, Halle/Saale, Germany, duben 1996
 • 1997 - téma: chirurgie dětské katarakty: Prof. Charlotta Zetterström- Eye Department, Ullevål University Hospital, University of Oslo, Norway, srpen 1997.
 • 1998- téma: laserové refrakční chirurgie a strabologie - Department of Ophthalmology, San Paolo Hospital, University of Milano, Italy – Prof. P. Nucci, červenec 1998
 • 2000- téma: chirurgie dětské katarakty, implantace nitroočních čoček – Prof. M.J. Tassignon, Department of Ophthalmology, University Hospital Antwerp, Belgium, srpen 2000.
 • 2001- téma: laserová refrakční chirurgie (LASIK): Prof. T. Seiler, Institut für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), Zürich, Schweiz, červenec 2001.
 • 2003 - téma: chirurgie dětského glaukomu- Prof. Dr. P.Wiedemann Universitäts-Augenklinik, Liebigstr. 10-14, Leipzig, červenec 2003.
 • 2004 - téma: laserová refrakční chirurgie u dětí: Prof. W.F. Astle, Alberta Children's Hospital, University of Calgary, Alberta, Canada, říjen 2004.
 • 2005 –pracovní pobyt s tématikou laserové refrakční chirurgie u dětí (Epi-Lasik, fakické nitrooční čočky): Prof. J.L. Alio, Vissum Department of Refractive Surgery and Division of Ophthalmology, Instituto Oftalmológico de Alicante, Miguel Hernandez University, Medical School, Alicante, Spain, září 2005.
 • 2006 – téma: dětská refrakční chirurgie, dětská katarakta a retinopatie nedonošených: Prof. E.A.Paysse, Baylor College of Medicine, Texas Children's Hospital, Houston, Texas, USA, Prof. E.E. Birch, Retina Foundation of the Southwest, Dallas, Texas, červenec 2006.
 • 2007- téma: chirurgie dětské katarakty a glaukomu: Prof. Anna Lundvall, St. Erik's Eye Hospital/Karolinska Institute, Polhemsgatan 50, Stockholm Sweden, červenec 2007
 • 2008 –pracovní pobyt na téma laserové refrakční chirurgie: Prof. I.G. Pallikaris, Department of Ophthalmology, Institute of Vision and Optics, University of Crete, Herakleion, Greece, červenec 2008

 

Universitní aktivity

 • 2009-2017: člen Vědecké rady LF MU Brno, člen Aprobační komise LF MU Brno
 • 2009-dosud: člen Aprobační komise a člen komise pro pediatrickou specializaci LF MU Brno
 • 2017-dosud: člen Kolegia děkana LF MU Brno,
 • 2019-dosud předseda oborové rady oftalmologie LF MU Brno
 • 2004- dosud: přednosta Dětské oční kliniky LF MU Brno.
 • 2001- 2019: člen Oborové komise studijní oboru Oftalmologie LF MU Brno.
 • 2006- dosud: člen Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia oboru optometrie LF MU Brno.

 

Mimouniversitní aktivity

 • 2004 - dosud: člen komise MZ ČR pro atestace v oboru oftalmologie (Katedra oftalmologie IPVZ Praha
 • 2005 - dosud: člen redakční rady odborného časopisu Oftalmochirurgie
 • 1995 - 2009- člen Výboru České strabologické asociace
 • 2006 - dosud: člen Oborové komise doktorského studijního programu Experimentální chirurgie 3. LF Univerzity Karlovy v Praze
 • 2007- dosud: člen Oborové komise doktorského studijního programu Oftalmologie na LF UK v Hradci Králové
 • 2008 - dosud : člen redakční rady odborného časopisu Česká a Slovenská Oftalmologie
 • 2009 - dosud: předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
 • 2015 - dosud: člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Ocenění vědeckou komunitou

(Ceny a vyznamenání, členství odborných společností, organizace kongresů, redakce sborníků a časopisů, pozvání k přednáškám)

Ocenění vědecké práce:

 • 2001: první místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace na XIX. výročním kongresu ESCRS v Amsterodamu získala práce - Autrata R., Řehůřek J.: Clinical results of the epithelial flap replacement in photorefractive keratectomy- 18 months follow-up. Cena udělena hodnotící komisí a prezidentem společnosti ESCRS ( European Society od Cataract and Refractive Surgery.
 • 2002: 3. cena za nejlepší publikovanou práci Autrata R.: „Binokulární vidění po operaci katarakty u dětí-dlouhodobé výsledky.“ byla udělena redakční radou časopisu Čs. Oftalmologie.
 • 2003: 2. cena za nejlepší publikovanou práci „Přínos PTK v léčbě povrchových afekcí rohovky u dětí.“byla udělena redakční radou časopisu Čs. Oftalmologie.
 • 2003: druhé místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace na výročním kongresu ESCRS v Římě získala práce - Autrata R., Řehůřek J.: „PRK and LASEK versus contact lenses for correction of high anisomyopia and amblyopia in preschool children“. Cena udělena hodnotící komisí a prezidentem společnosti ESCRS.
 • 2004: druhé místo v soutěži o vědecký a klinický přínos prezentace na výročním kongresu ESCRS v Paříži získala práce:„ R. Autrata: Unilateral cataract and persistent hyperplastic primary vitreous: 15 years results of surgical management“.
 • 2004: pozvání jako lektor do kurzu Pediatric Refractive Surgery v rámci výročního kongresu Americké Oftalmologické Akademie (AAO) v New Orleans.
 • 2005: na výročním kongresu 9th Winter refractive surgery meeting, ESCRS v Říme byla oceněna práce: „Autrata R.: Safety and efficacy of the excimer laser refractive surgery in children: Nine years of experience“ 2. místem v soutěži o nejhodnotnější vědecký a klinický přínos prezentace, cena udělena odbornou komisí společnosti ESCRS.
 • 2008: na výročním kongresu 12th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, ESCRS v Barceloně byly 2 prezentace: „ R. Autrata: Pediatric excimer laser refractive surgery: PRK, LASEK,LASIK and Epi-LASIK for high myopic anisometropia: Safety and efficacy in 13.year follow up period“ a „ Phototherapeutic keratectomy in children: 74 eyes with the long term follow-up.“ oceněny 1. místem v soutěži o nejlepší práci.
 • Na výročních kongresech České oftalmologické společnosti (ČOS) v roce 2004 v Ostravě, v roce 2006 v Plzni a v roce 2007 v Brně na XV. výr. sjezdu ČOS jsem získal ocenění ve formě 1. místa (poster) v soutěži o vědecký a klinický přínos práce.
 • 2008: Kolektivu autorů knihy : Kuchynka P. a kol. Oční lékařství, vyd. Grada, Praha, 2007, 749 s., ISBN 978-80-247-1163-8 byla udělena Výroční cena Nadace Český literární fond za rok 2007 v soutěži o nejlepší knižní publikaci kategorie vědecká a odborná literatura.
 • 2013: 1. cena za nejlepší publikovanou práci za rok 2012 „ R.Autrata a kol.: Přínos intravitreální aplikace anti-VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II. Výsledky čtyřleté studie.“byla udělena redakční radou časopisu Čs. Oftalmologie, Podpořeno grantem č. NS/9892-4 IGA MZ ČR
 • 2016: 2.cena za nejlepší publikaci v časopisu Česká a slovenská oftalmologie za rok 2015 Léčba anizometropické amblyopie. Srovnání metod CAM zrakového stimulátoru a BRS barevné reverzační stimulace sítnice Varadyová B., Krejčířová I., Autrata R. číslo časopisu 4/71/2015 podpořeno grantem č.12110-5/2011 IGA MZ ČR
 • 2017: 1.cena za nejlepší publikaci v časopisu Česká a slovenská oftalmologie za rok 2016 Refrakční chirurgie při myopické anizometropické amblyopii u dětí a srovnání s konzervativní léčbou kontaktními čočkami Autrata R., Krejčířová I., Griščíková L., Doležel Z. číslo časopisu 2/72/2016, podpořeno grantem č.12110-5/2011 IGA MZ ČR

Tři původní práce in extenzo publikované v Journal of Cataract and Refractive Surgery byly oceněny kreditem CME (Continual Medical Education) AMA (American Medical Association): 

 1. Autrata R., Řehůřek J. Clinical results of excimer laser photorefractive keratectomy for high myopic anisometropia in children: Four-year follow- up. J Cataract Refract Surg 2003, 29, 4, p. 694-702. ISSN 0886-3350
 2. Autrata R., Řehůřek J.: LASEK and PRK versus Conventional Treatment of Myopic Anisometropic Amblyopia in Children: A prospective comparative study. European and American Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2004, 30, 1: pp.74-84 ISSN 0886-3350
 3. Autrata R., Řehůřek J., Vodičková K. : Phototherapeutic keratectomy in children – Five- year results. J.Cataract Refract Surg., 2004, vol. 30, 9: pp.:1909-1916, ISSN 0886-3350

Čestné členství v zahraničních odborných společnostech:

 • European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS),
 • International Society of Refractive Surgery (ISRS),
 • American Academy of Ophthalmology (AAO),
 • Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG).

Domácí odborné společnosti - členství:

 • Česká lékařská společnost
 • Česká oftalmologická společnost
 • Výbor České strabologické asociace
 • Česká kontaktologická společnost
 • Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie.

Zahraniční odborné společnosti - členství:

 • American Society of Cataract and Refractive Surgeons (ASCRS),
 • European Pediatric Ophthalmology Society (EPOS),
 • European Society for Vision and Eye Research (EVER),
 • American Association of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS).

Recenze:

 • 2005: recenze specializované učebnice dětské oftalmologie, první v česko-slovenské historii dětské oftalmologie, A. Gerinec. Detská Oftalmológia, I.vyd., Osveta, Bratislava, 2005.
 • 2001-2007: recenze 23 odborných prací in extenzo pro časopisy Journal of Cataract and Refractive Surgery, Journal of American Association of Pediatric Ophthalmology and Strabismus a European Journal of Ophthalmology.

Organizace kongresů:
(OV= organizační výbor, PV programový výbor) akce, datum konání, místo konání funkce období:

 1. Vědecký pracovní den České oftalmologické společnosti – Dětská oftalmologie, říjen 1999, Brno, člen OV 1998-1999.
 2. IV. Symposium dětské oftalmologie , květen 2001, Bratislava. člen OV 2000-2001.
 3. V. Symposium dětské oftalmologie, květen 2002, Litomyšl. člen OV 2001-2002.
 4. VI. Symposium dětské oftalmologie, květen 2003, Bratislava. člen OV 2002-2003.
 5. Pracovní den České oftalmologické společnosti- Novinky v refrakční chirurgii, 24.10.2003, Ostrava. člen PV 2002-2003.
 6. I. Strabologicko-ortoptické dny, září 2004, Litomyšl. člen OV,PV 2003-2004.
 7. VII. Mezinárodní symposium dětské oftalmologie, květen 2005, Litomyšl. člen OV,PV 2004-2005.
 8. XXXI. Meeeting of the European Pediatric Ophthalmological Society, listopad 2005, Varšava. člen OV 2004-2005.
 9. Symposium Trendy v pediatrické oftalmologii. Nemocnice Na Homolce, listopad 2006, Praha. člen PV 2005-2006.
 10. VIII.Mezinárodní symposium dětskej oftalmológie, květen 2007, Bratislava člen OV,PV 2006-2007.
 11. II. Strabologicko-ortoptické dny, říjen 2008, Litomyšl. člen OV,PV 2007-2008.
 12. IX. Symposium dětské oftalmologie s mezinárodní účastí , květen 2009, Litomyšl Člen OV,PV 2008-2009
 13. XII. Symposium dětské oftalmologie s mezinárodní účastí , červen 2012, Bělohrad

A dále každý rok: Trendy v dětské oftalmologii a Symposium dětské oftalmologie, 2012 až 2021 (Litomyšl, Bratislava) – předseda organizačního výboru

 

Pozvání k přednáškám

Celkem 49 přednášek na pozvání (viz seznam v Příloze 2 dle směrnice rektora MU, čl. 4 odst. 7, písm.f ) Seznam publikací na www.med.muni.cz

Celkem 54 původních článků v excerpovaných periodikách (viz seznam v Příloze 2 dle směrnice rektora MU, čl. 4 odst. 5, písm.c, položky c1 až c52), 44 článků ve sbornících, 150 abstrakt (82 abstrakt v zahraničních časopisech, 68 domácích abstrakt).

Celkem 674 publikačních záznamů.

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon C1 - ambulance, patro: -1

Dětská nemocnice, pavilon B1 - lůžkové odd., patro: přízemí

Dětská nemocnice, pavilon E - laserová ambulance, patro: přízemí

Kontakty:

Objednávání pacientů:
532 234 356, mezi 13:30 - 15:00 hod.

Sekretariát: 532 234 201,

Ambulantní doba:

po-pá 8:00 - 12:30

pdf Průvodce pacienta (10,2 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji