Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum prenatální diagnostiky a fetální medicíny

Prenatální  diagnostika  a fetální medicína má na našem pracovišti dlouhou tradici. Centrum navazuje na řadu předchůdců, průkopníků a špičkových specialistů v tomto oboru a specializuje se na vyhledávání, diagnostiku a v některých případech i prenatální léčbu vrozených vývojových vad u plodů. Základem práce je kvalitní ultrazvuková diagnostika.

 

Naše centrum  nabízí   ultrazvukové vyšetření  k záchytu vrozených vývojových  vad  v průběhu celého  těhotenství. Provádíme  navíc  superkonziliární  ultrazvukovou diagnostiku pro region Jihomoravského kraje a v rámci některých specializovaných činností  i pro celou Českou Republiku.   Pro zpřesnění  diagnostiky nabízíme těhotným maminkám možnosti 3D/4D ultrazvukového vyšetření na nejmodernějších ultrazvukových přístrojích. Toto vyšetření provádíme i na vlastní žádost těhotných s možností zhotovení foto či video dokumentace. Spolupracujeme  s prenatálním kardiologem  při diagnostice a sledování, případně i prenatální léčbě některých srdečních vad plodu.

V  rámci diagnostiky vývojových vad provádíme invazivní metody prenatální diagnostiky k ověření genetického pozadí plodů. Naše pracoviště disponuje celým spektrem  invazivních výkonů (amniocentéza, biopsie choriových klků,  odběr pupečníkové krve plodu) nutných k případnému vyšetření plodu.

Při diagnostice vývojových vad  spolupracujeme  s Radiologickou klinikou FN Brno, kdy pro upřesnění typu a rozsahu některých vad  plodu provádíme prenatální magnetickou rezonanci u plodů s rizikem vývojové vady případně u těhotenství matek s rizikem poruchy placentace.

Ve spolupráci s genetikem (www.fnbrno.cz/OLG) provádíme konzultaci a následnou léčbu plodů se zjištěnou vývojovou vadou. Provádíme nekoncepční i postkoncepční, v těhotenství , konzultaci párů s poruchami reprodukce,  s opakovanými potraty, případně s genetickou rodinnou či osobní zátěží.  Zajišťujeme rovněž v indikovaných případech neinvazivní vyšetření plodu. Z krve matky vyšetřujeme  volnou  DNA plodu a stanovujeme  RhD  stav  plodu u těhotenství s rizikem alloimunizace a následné anemie plodu, případně pohlaví plodu u těhotenství  s rizikem výskytu na pohlaví vázané genetické vady. To vše s vysokou úspěšností již od 10. týdne těhotenství.

Specializujeme se na diagnostiku a sledování všech typů vícečetných těhotenství, zejména vysoce rizikových jednovaječných dvojčat. Nabízíme sledování a léčbu vícečetných těhotenství zatížených rizikem vývojové vady jednoho z plodů. Preferujeme ambulantní sledování s možností následné vysoce specializované porodnické a neonatologické péče. 

Zabýváme se diagnostikou a sledováním plodů prenatálně ohrožených anemií. Ve  vybraných případech zajišťujeme ve spolupráci s Transfúzním oddělením FN Brno intrauterinní léčbu podáním transfúze plodu. Diagnostikujeme, sledujeme a ve vybraných případech i intrauterinně léčíme plody se závažnou vývojovou vadou uropoetického traktu, kterým nabízíme možnost nitroděložní léčby zavedením shuntu.

Nabízíme diagnostiku a sledování plodů ohrožených nedostatečností  fetoplacentární jednotky. Ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, konkrétně s plastickým chirurgem (www.rozstepy.cz/rozstepove-centrum/brno/plastika-fn-brno) úzce spolupracujeme v prenatální diagnostice a následné časné postnatální léčbě obličejových rozštěpových vad plodů a novorozenců. Centrum prenatální diagnostiky a fetální medicíny nabízí péči v celém rozsahu ambulantně, pro zabezpečení závažných a komplikovaných stavů disponuje i lůžkovou kapacitou v rámci oddělení  rizikového těhotenství  FN Brno, pracoviště Bohunice. V případě stavů vyžadujících spolupráci dalších specialistů, zajišťuje náš tým konzultace a další sledování specialisty z oborů neonatologie, dětské neurologie, neurochirurgie, chirurgie, urologie.

Vyšetření  pacientů provádíme denně  (PO-PÁ  7:30-16:00) po předchozím telefonickém objednání na  tel. 532 233 953, akutně na tel. 532 233 961.

Genetická konzultace  je možná na našem pracovišti (PO, ST)  7:30-12:00 po předchozím telefonickém objednání na tel.: 532 233 953, akutně  na tel. 532 234 489.

Našim cílem je spolehlivá, precizní a komplexní diagnostika, následná léčba a výsledku spokojený pacient.

 

 

 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji