Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum asistované reprodukce

Součástí  Fakultní nemocnice Brno je Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a Masarykovy univerzity, které je prvním českým pracovištěm nabízejícím umělé oplodnění. Naše IVF centrum má nejdelší tradici v léčbě neplodnosti v České republice,  při umělém oplodnění nezatěžuje klienty zbytečnými výdaji.
Více než třicetileté klinické zkušenosti, podložené vědecko-výzkumnou činností, se odráží v dosahovaných výsledcích léčby neplodnosti, které jsou srovnatelné s předními světovými pracovišti. V současné doběnaše centrum IVF nabízí umělé oplodnění s využitím všech účinných metod léčby včetně  programu dárcovství vajíček, embryí a  preimplantační genetické diagnostiky. Naše klinika při vyšetření a léčbě neplodnosti zajišťuje provedení endoskopických operačních výkonů a  veškerou péči v průběhu těhotenství po IVF, včetně prenatální genetické diagnostiky a porodu.
Součástí našeho centra IVF jsou i specializovaná centra pro léčbu endometriózy, reprodukční chirurgii, prenatální diagnostiku, centrum molekulární genetiky, centrum ochrany reprodukce před onkologickou léčbou a andrologické centrum zabývající se léčbou neplodnosti u muže.

 

Neplodnost po úrazech míchy a její léčba

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji