Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum reprodukční gynekologie

Operační léčba poruch reprodukčních funkcí je na Gynekologicko-porodnické klinice MU a FN Brno rozvíjena již od historických počátků miniinvazivních způsobů operativy. Pod vlivem nových vědeckých objevů a technologických možností se reprodukční chirurgie stala nedílnou součástí spektra terapeutických možností u neplodných párů.

Ročně je na pracovišti realizováno více než 2000 velkých gynekologických operací a téměř 3000 transvaginálních gynekologických zákroků. Techniky reprodukční chirurgie zahrnují jak diagnostické tak i terapeutické výkony s využitím minimálně invazivních moderních operačních postupů. Jsme univerzitní centrum s komplexním klinickým zázemím. Na pracovišti zajišťuje erudovaný tým lékařů a sester kompletní škálu racionální léčby, včetně řešení možných komplikací.

 

Co nabízíme

Diagnostické možnosti reprodukční medicíny

Nedílnou součástí komplexní diagnostiky poruch plodnosti je minihysteroskopie, která využívají atraumatický přístup do dutiny děložní bez nutnosti dilatace cervikálního kanálu a vizualizace kavity a ústí vejcovodů pomocí 3 mm optické soupravy. Minilaparoskopie umožňuje podrobnou aspekci orgánů malé pánve 5 mm transumbilikálním přístupem (přes pupek). Tyto techniky lze využít i k vyšetření funkční průchodnosti vejcovodů pomocí chromopertubace a k cílenému odběru vzorků tkání na histopatologické vyšetření.

 

Terapeutické možnosti reprodukční chirurgie

Problematika operační korekce patologických stavů reprodukční orgánů ženy v sobě zahrnuje širokou paletu léčebných postupů. Mezi dominantní subspecializace, které spolupracují s Centrem asistované reprodukce CAR 01 patří následující oblasti:

Operační řešení děložní myomatózy

Centrum reprodukční chirurgie nabízí komplexní léčbu myomů jak pomocí hormonální terapie, tak s využitím miniinvazivní endoskopických fertilitu zachovávajících operací, jejichž smyslem je odstranění myomů a obnova reprodukční funkce dělohy.

Chirurgické léčba endometriózy malé pánve

Miniinvazivní konzervativní chirurgické léčba endometriózy spočívá v eradikaci ložisek v malé pánvi pomocí endoskopické elektrokoagulace či odstranění cyst z vaječníků. Zpravidla navazuje na hormonální  léčbu v injekční krátkodobé nebo tabletové dlouhodobé formě. Léčba endometriózy statisticky významně zvyšuje úspěšnost následné léčby neplodnosti pomocí technik asistované reprodukce.  

Endoskopická korekce adhezivních stavů

Vznik srůstů (adhezí) patří mezi nejčastější komplikace operací v malé pánvi. Pooperačně vzniklé adheze souvisí s rizikem poruch pasáže střev nebo chronické pánevní bolesti. Jako další negativní důsledek přítomných srůstů v malé pánvi jsou reprodukční poruchy. Jedná se zejména o sekundární sterilitu, nejčastěji na podkladě tubárního faktoru. Adhezivní proces současně představuje potenciální příčinu obtíží při opakovaném operačním vstupu. Adheze vznikají u 60-90 % pacientek, které absolvovaly velkou gynekologickou operaci.

I přesto, že etiologie vzniku adhezí v malé pánvi není dosud zcela komplexně odhalena, modifikace chirurgických technik ve smyslu minimálně invazivní operativy, jednoznačně snižuje riziko jejich vzniku. Aktivní prevenci je aplikace protisrůstových preparátů v průběhu operačního výkonu.

Miniinvazivní operační postupy u děložního faktoru neplodnosti

Mezi získané abnormity genitálního traktu, které zvyšují riziko těhotenské ztráty patří nedostatečnost děložního čípku, děložní myomatóza, přítomnost intrauterinních adhezí a fixované zaklínění dělohy v malé pánvi. Operační korekce těchto stavů zvyšuje šanci na následnou úspěšnou graviditu zakončenou porodem zdravého plodu.

Techniky korekcí vrozených vývojových vad ženského genitálu

Anatomické abnormality genitálního traktu se vyskytují u 0,1 % ženské populace. Vrozené malformace genitálního traktu vznikají následkem poruch vývoje genitálního traktu. Typickou abnormitou je přítomnost děložního septa (přepážky). Anatomické varianty děložního septa spolu s místem implantace embrya určují, dojde-li během těhotenství k spontánnímu abortu, k předčasnému porodu, či proběhne-li těhotenství bez komplikací. Endoskopické odstranění děložního septa pomocí hysteroskopického resektoskopu z neinvazivního transcervikálního přístupu patří do standardního spektra chirurgických výkonů Centra reprodukční chirurgie.

Reprodukční chirurgie a kvalita života

V uplynulých letech významně stoupl počet operačních výkonů využívajících minimálně invazivních technik, což vedlo ke zkrá­cení průměrné délky hospitalizace a především k rychlejší rekonvalescenci pacientek a jejich brzkému návratu k běžným životním aktivitám. Do diagnostických a terapeutických algoritmů bylo zařazeno více vzájemně se doplňujících metod, což umožňuje rychlé stanovení správné diagnózy a následnou optimalizaci léčebného postupu. Centrum reprodukční chirurgie úzce spolupracuje nejenom s Centrem asistované reprodukce CAR 01, ale využívá odborných znalostí a profesních zkušeností anesteziologů ARO II, chirurga, internisty a disponuje komplexní perioperační péčí včetně lůžkového fondu.

 

Vedoucí centra

Doc. MUDr. Robert Hudeček, PhD

 

Telefonní číslo pro centrální objednávání pacientek do specializovaných ambulancí:

Pracoviště Obilní trh – tel. 608 561 994

Pracoviště Bohunice – 532 233 953

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Specializované ambulance
608 561 994 (Obilní trh)
606 718 041 (Bohunice)

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji