Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Gynekologicko-porodnická klinika

CENÍK č. 25/2023 – 09.5

Porodnictví a perinatologie

Pro pracoviště GPK byla provedena aktualizace kalkulace placených výkonů. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

 

Název

Počet min.

Cena bez DPH

DPH 15%

Cena vč. DPH

Individuální  provedení porodem porodní asistentkou. Splátka 1: rezervovací poplatek za předporodní péči a dodržení porodní pohotovosti

 

6.086,96 Kč

913,04 Kč

7.000 Kč

Individuální  provedení porodem porodní asistentkou. Splátka 2: individuální provedení porodem a poporodní obsluhou

 

7.217,39 Kč

1.082,61 Kč

8.300 Kč

Individuální konzultace s porodní asistentkou před nebo po porodu. Cena za každou započatou hod.

60 min.

739,13 Kč

110,87 Kč

850 Kč

Předporodní kurz skupinový (4 a více osob). Cena na osobu za kurz.

120 min.

478,26 Kč

71,74 Kč

550 Kč

Skupinové cvičení pro těhotné (4 více osob). Cena na osobu za cvičení.

60 min.

217,39 Kč

32,61 Kč

250 Kč

 

Název

Počet min.

Cena

Individuální konzultace s laktační poradkyní po propuštění z nemocnice

60 min.

850 Kč

Bylinná napářka před porodem

 

150 Kč

Klinická konzultace s fyzioterapeutkou u vybraných stavů v těhotenství

90 min.

1.650 Kč

Klinická konzultace s fyzioterapeutkou u snížené ženské plodnosti a neplodnosti

45 min.

900 Kč

Poporodní klinická konzultace s fyzioterapeutkou a kontrola diastázy břišních svalů

45 min.

900 Kč

Klinická konzultace s fyzioterapeutkou u vybraných stavů v gynekologii

45 min.

900 Kč

Klinická konzultace pro fyzioterapeuty a lékaře

60 min.

450 Kč


* V případě, že pacient požaduje tyto placené výkony na vlastní žádost s léčebným cílem či chránící lidské zdraví je sazba DPH osovobozena.

Platnost ceníku od 10. března 2023

 

PRICE LIST no. 25 / 2023 – 09.5

Obstetrics and perinatology

The calculation of paid services was performed for the Gynecology and Obstetrics Clinic. Each patient must first be acquainted with the price and then a document must be issued for them, stating the price and type of procedure which will be performed. The payment for the procedure must be made at the cashier’s office of The University Hospital Brno.

 

Name

Time in minutes

Price without VAT

VAT 15%

Price with VAT

Personal birth accompaniment by midwife

 

6.086,96 Kč

913,04 Kč

7.000 Kč

Instalment 1: reservation fee for prenatal care and

standby duty for birth

Personal birth accompaniment by midwife

 

7.217,39 Kč

1.082,61 Kč

8.300 Kč

Instalment 2: personal birth accompaniment and after-birth care

Individual consultations with a midwife before or after childbirth. Price for each started hour

60 min.

739,13 Kč

110,87 Kč

850 Kč

Prenatal group course (4 and more people). Price per person

120 min.

478,26 Kč

71,74 Kč

550 Kč

Group exercise for pregnant women (4 and more people). Price per person

60 min.

217,39 Kč

32,61 Kč

250 Kč

 

Name

Time in minutes

Price

Individual outpatient consultations with an lactation specialist after after being discharged from hospital

60 min.

850 Kč

Vaginal steaming before birth

 

150 Kč

Clinical consultation with a physiotherapist for selected conditions during pregnancy

90 min.

1.650 Kč

Clinical consultation with a physiotherapist for reduced female fertility and infertility

45 min.

900 Kč

Postpartum clinical consultation with a physiotherapist and assessment of abdominal muscle diastasis

45 min.

900 Kč

Clinical consultation with a physiotherapist for selected conditions in gynecology

45 min.

900 Kč

Clinical consultation for physiotherapists and physicians

60 min.

450 Kč


*In the event that the patient requests these paid procedures at his own request with a therapeutic goal or to protect human health, the VAT rate will be exempt.

Prices are valid from March 10, 2023

 

CENÍK č. 26/2021 – 09.5

Placené výkony

Pro pracoviště GPK byla provedena kalkulace placených výkonů na žádost pacientky. Každá pacientka musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

Výkony jsou poskynované za účelem léčebného cíle nebo ochrany lidského zdraví. Cena je osvobozena od DPH.


Administrativní výkony

Název výkonu

Cena bez DPH

21% DPH

Cena vč. DPH

Konzultace v ÚPS bez gynekologického vyšetření či UZ vyšetření

413,22 Kč

86,78 Kč

500,00 Kč

Vystavení receptu v pracovní době (antikoncepce, oddálení menstruace apod.) 

165,29 Kč

34,71 Kč

200,00 Kč

Vystavení receptu v době ÚPS (antikoncepce, oddálení menstruace apod.)  

247,93 Kč

52,07 Kč

300,00 Kč

 

CENÍK č. 62/2020 – 09.5

Přespání doprovodu a pokoj na porodním sále

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace využití pokoje s nadstandardní výbavou
na porodním sále.

Dále byla vypracována kalkulace za přespání doprovodu na nadstandardním pokoji pacientky. Do ceny byla zahrnuta el.energie, topení, vodné a stočné, praní prádla. Cena byla stanovena na 1 den.

Dle zájmu je možné stravování - ceník strava pro doprovody.

 

Název Cena bez DPH 10% DPH Cena včetně DPH
Přespání doprovodu 1 den  182,00 Kč 18,00 Kč 200,00 Kč
Pokoj  s nadstandardní výbavou na porodním sále 1.000,00 Kč - 1.000,00 Kč

CENÍK č. 17/2020 – 09.5

Kalkulace nákladů na návštěvy na COS II.

Byla zpracována cenová kalkulace na náklady návštěv na operačním sále na 1 osobu na den. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

 

Název Cena
Cena na osobu na 1 den 70,00 Kč

 

CENÍK č. 11/2020 – 09.5

Kalkulace ultrazvukového vyšetření

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace pro podrobného hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru jednočetného a vícečetného těhotenství. Dále pro ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

Název Cena
Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru - jednočetné těhotenství  1.000,00 Kč
Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru - mnohočetné těhotenství  1.500,00 Kč
Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství   1.000,00 Kč


CENÍK č. 09/2020 – 09.5

Kalkulace zavedení nitroděložního tělíska

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace pro zavedení nitroděložního tělíska. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Zavedení nitroděložního tělíska 1.500,00 Kč

 

CENÍK č. 05/2023 – 09.5

Kalkulace výkonů za úhradu

Pro GPK oddělení CAR byla provedena aktualizace kalkulace výkonů za úhradu. Jedná se o individuální kalkulaci, která zahrnuje práci zdrav. pracovníků podílejících se na výkonech, včetně výrobní a správní režie a potřebný materiál. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Úhrada bude provedena na pokladnách FN Brno.

KRYOKONZERVACE

Cena

Kryokonzervace oocytů

15.000,00 Kč

Kryokonzervace embryí

4.000,00 Kč

Pejeta pro kryokonzervaci oocytů/embryí

1.000,00 Kč

Kryokonzervace spermatu

4.000,00 Kč

Výdej kryokonzervovaných spermií/embryí

5.740,00 Kč

Kryokonzervace ovariální tkáně

16.500,00 Kč

Rozmrazování ovariální tkáně

16.500,00 Kč

Kryoembryotransfer

5.000,00 Kč

 

 

IVF cyklus přerušený před odběrem OOCYTŮ

1.606,00 Kč

IVF cyklus s odběrem OOCYTŮ k in vitro fertilizaci bez přenosu embryí

18.652,00 Kč

Kompletní IVF cyklus s transferem embryí

38.801,00 Kč

ICSI - 1 oocyt 

2.000,00 Kč

        - 2 oocyty

4.000,00 Kč

        - 3 oocyty

6.000,00 Kč

ICSI - 4–8 oocytů

8.000,00 Kč

ICSI od 9 oocytů + každý následující

1.000,00 Kč

PICSI

5.400,00 Kč

Monitoring vývoje embryí

6.000,00 Kč

Prodloužená kultivace

4.500,00 Kč

MESA / TESE

15.000,00 Kč

Asistovaný Hatching

3.500,00 Kč

Pipelle scratching

750,00 Kč

Rozmrazování spermií

1.500,00 Kč

Odběr a fixace blastomer pro PGD

10.000,00 Kč

Vyšetření spermiogramu

800,00 Kč

 

Vyšetření integrity chromatinu spermií

2.900,00 Kč

MACS

5.400,00 Kč

Skladování embryí / spermií / 1 měsíc

170,00 Kč

Nativní přirozený cyklus IVF

12.000,00 Kč

Fallopian sperm perfusion

1.200,00 Kč

Spermie dárce

5.000,00 Kč

Transferová souprava

1.000,00 Kč

 

 

Darované oocyty čerstvé

25.000,00 Kč

Genetické vyšetření dárkyně oocytů

12.878,00 Kč

Genetické vyšetření dárce spermií

1.628,00 Kč

Transfer 1 darovaného embrya

26.000,00 Kč

Transfer 2 darovaných embryí

39.000,00 Kč

Léky na stimulaci

doplatek dle akt. ceny lékárny

   

Speciální médium pro transfer embryí

2.500,00 Kč

Zpracování kryokonzervovaného materiálu z MESA/TESE

5.000,00 Kč

IVF s vlastními rozmraženými oocyty

20.000,00 Kč

   

Intrauterinní inseminace

4.205,00 Kč

Mikrofluidní separace spermií

4.500,00 Kč

   

Vyšetření receptivity ENDOMETRIA - ERA test

4.500,00 Kč

Platnost ceníku od 1. ledna  2023

 

CENÍK  č. 39 / 2019 – 09.5

Sterilizace

Pro pracoviště Gynekologicko-porodnická klinika byla provedena aktualizace ceníku na sterilizaci pro pacienty z jiného než léčebného důvodu. Cena je stanovena platným „Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“.

Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.
 

Název Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH
Sterilizace – neléčebný cíl 15.652 Kč 2.348 Kč 18.000 Kč

 

CENÍK č. 41/2021 – 09.5

Entonox

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena aktualizace kalkulace na aplikaci Entonoxu. Pacientka musí být předem s cenou seznámena a poté jí musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada bude provedena přímo na pokladně FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název

Cena

Inhalace entonoxu  v průběhu porodu za každých započatých 30 minut

400 Kč


 

CENÍK č. 30/2019 - 09.5

Kalkulace pokoje na porodním sále

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace využití pokoje s nadstandardní výbavou na porodním sále.

Název Cena
Pokoj  s nadstandardní výbavou na porodním sále 1.000,00 Kč

 

CENÍK  č. 10/2019 – 09.5

Kalkulace zhotovení videa nebo fotografie

Na žádost Pracoviště reprodukční medicíny byla provedena kalkulace na zhotovení videa nebo fotografie na UTZ.

V každém případě musí být pacientka předem s cenou seznámena a poté jí musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada může být provedena přímo na pokladně FN Brno. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

 

1. Zhotovení 2D fotografie 180,00 Kč (cena včetně DPH)
2. Zhotovení 2D videozáznamu na vlastní nosič (videokazeta, DVD ) 300,00 Kč (cena včetně DPH)
3. Zhotovení 2D video včetně nosiče  (videokazeta, DVD ) 380,00 Kč (cena včetně DPH)
4. Paušální poplatek za vyš. 3D/4D 300,00 Kč (cena včetně DPH)
5. Zhotovení 3D fotografie 350,00 Kč (cena včetně DPH)
6. Zhotovení 3D fotografie na nosič DVD 500,00 Kč (cena včetně DPH)
7. Zhotovení 4D videozáznamu + fotografie (včetně nosiče - videokazeta, DVD ) 1100,00 Kč (cena včetně DPH)

 

CENÍK č. 09/2019-09.5

Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky v průběhu těhotenství

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace na Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky v průběhu těhotenství. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

Název     Cena
UZ na žádost pacientky – jednorázové vyšetření    420,00 Kč
UZ na žádost pacientky – balíček vyšetření při každé kontrole 2 700,00 Kč

 

CENÍK č. 07/2019 – 09.5

Jednorázové gynekologické zrcadlo

 

Název  Cena
Jednorázové gynekologické zrcadlo 50,00 Kč

 

CENÍK č. 03/2023 – 09.5

Přerušení těhotenství

Pro pracoviště GPK - NBP byla provedena kalkulace na přerušení těhotenství pro pacienty z jiného než léčebného důvodu. V Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

 

Název

Cena bez DPH

DPH 15%

Cena vč. DPH

Umělé přerušení těhotenství - chirurgické

7.217 Kč

1.083 Kč

8.300 Kč

Umělé přerušení těhotenství - farmakologické

6.957 Kč

1.043 Kč

8.000 Kč

Platnost ceníku od 1. ledna 2023

 

CENÍK č. 26/2022 – 09.5

Nadstandardní pokoje

Pro FN Brno byl vydán ceník nadstandardních pokojů. Nadstandardní pokoje byly rozčleněny do čtyř kategorií dle vybavenosti pokojů. Přehled nadstandardních pokojů jednotlivých klinik tvoří Přílohu č. 1 tohoto ceníku.

 

Kategorie

Popis

Kategorie I.

Apartmán (dvě samostatné místnosti), komplexní nadstandardní vybavení

Kategorie II.

Komplexní nadstandardní vybavení

Kategorie III.

Základní nadstandardní vybavení

Kategorie IV.

Samostatný pokoj bez medicínského zdůvodnění - běžný standardní pokoj
s více lůžky, kde je pacient sám nebo s průvodcem (je-li to provozně možné)

 

Cena je osvobozena od DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem je léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

 

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den:

Cena

Kategorie I.

2 039 Kč

Kategorie II.

1 464 Kč

Kategorie III.

1 045 Kč

Kategorie IV.

   523 Kč

 

K ceně bude připočteno 10% DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

 

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den:

Cena bez DPH

DPH 10%

Cena vč. DPH

Kategorie I.

2 039 Kč

204 Kč

2 243 Kč

Kategorie II.

1 464 Kč

146 Kč

1 610 Kč

Kategorie III.

1 045 Kč

105 Kč

1 150 Kč

Kategorie IV.

   523 Kč

  52 Kč

   575 Kč

Platnost ceníku od 15. dubna 2022

  

CENÍK č. 32/2022 – 09.5

Ambulantní výkony

Pro Gynekologicko – porodnickou kliniku byla zpracována individuální kalkulace:

1. screeningu vad I. trimestru těhotenství. Do ceny byly započteny mzdy pracovníků podílejících se na výkonu
 včetně výrobní a správní režie.

2. na aplikaci vakcíny - ochrany proti infekci lidského papilomaviru (HPV), který způsobuje rakovinu děložního čípku
 a genitálních bradavic, nehrazeného zdravotními pojišťovnami. Cena zahrnuje práci NZLP, pohovor s klientkou
 výrobní a správní režii.

3., 4., 5., tato vyšetření nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou.

Každá pacientka musí být s cenou nejprve seznámena a po té jí bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede  úhradu na pokladně FN Brno. 

Kód výkonu

 

 

Cena celkem

 

1.

Screening vad I. trimestru těhotenství 

1 200 Kč

 

2.

Aplikace vakcíny

  250 Kč

09139

3.

Vyšetření ultrazvukem

  413 Kč

63022

4.

Cílené vyšetření gynekologem

  329 Kč

09119+97111+93159

5.

Vyšetření HCG z krve

  300 Kč

Platnost ceníku od 1. června 2022

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Centrální objednávání
(ve všední dny 8:00-12:00 a 12:30-15:30)

+420 606 718 041 (Bohunice)
+420 608 561 994 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická pohotovost
(od 15:30 a o víkendu)

532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji