Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Gynekologicko-porodnická klinika

CENÍK č. 30/2019 – 09.5

Kalkulace pokoje na porodním sále

Na žádost Pracoviště reprodukční medicíny byla provedena kalkulace využití pokoje s nadstandardní výbavou na porodním sále.

Název Cena
Pokoj  s nadstandardní výbavou na porodním sále 1.000,00 Kč

 

CENÍK č. 16/2019 – 09.5

Kalkulace výkonů za úhradu

Pro GPK oddělení CAR byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Úhrada bude provedena na pokladnách FN Brno.

 

KRYOKONZERVACE
Kryokonzervace oocytů/embryí 4.000,00 Kč
Pejeta pro kryokonzervaci oocytů/embryí 1.000,00 Kč
Kryokonzervace spermatu  3.000,00 Kč
Výdej kryokonzervovaných spermií/embryí 5.740,00 Kč
Kryokonzervace ovariální tkáně 16.500,00 Kč
Kryoembryotransfer 4.000,00 Kč
   
IVF cyklus přerušený před odběrem OOCYTŮ 1.300,00 Kč
IVF cyklus s odběrem OOCYTŮ k in vitro fertilizaci bez přenosu embryí 15.500,00 Kč
Kompletní IVF cyklus s transferem embryí 32.500,00 Kč
ICSI - 1 oocyt   2.000,00 Kč
        - 2 oocyty 4.000,00 Kč
        - 3 oocyty 6.000,00 Kč
ICSI - 4–6 oocytů 8.000,00 Kč
ICSI od 7 oocytu + každý následující 1.000,00 Kč
PICSI 5.000,00 Kč
Monitoring vývoje embryí 6.000,00 Kč
Prodloužená kultivace 4.000,00 Kč
MESA / TESE 11.000,00 Kč
Asistovaný Hatching 3.500,00 Kč
Pipelle scratching 750,00 Kč
Rozmrazování spermií 1.500,00 Kč
Odběr a fixace blastomer pro PGD 10.000,00 Kč
Vyšetření spermiogramu  600,00 Kč
Vyšetření integrity chromatinu spermií 2.900,00 Kč
MACS 5.400,00 Kč
Skladování embryí / spermií / 1 měsíc 130,00 Kč
Nativní přirozený cyklus IVF 12.000,00 Kč
Fallopian sperm perfusion 1.200,00 Kč
Spermie dárce 3.500,00 Kč
Transferová souprava 1.000,00 Kč
   
Darované oocyty čerstvé 25.000,00 Kč
Genetické vyšetření dárkyně oocytů 10.800,00 Kč
Genetické vyšetření dárce spermií 1.400,00 Kč
Transfer 1 darovaného embrya 26.000,00 Kč
Transfer 2 darovaných embryí 39.000,00 Kč
Léky na stimulaci doplatek dle akt. ceny lékárny

 

CENÍK  č. 12/2019 – 09.5

Kalkulace o provedení přípravy k porodu a prohlídky porodního sálu

  Cena bez DPH DPH 15 % DPH 21 % Cena vč. DPH
Kurz přípravy k porodu vč. porodního plánu - budoucí rodička 454,55 Kč   95,45 Kč 550,00 Kč
Kurz přípravy k porodu - další osoba 338,84 Kč   71,16 Kč 410,00 Kč
Konzultace porodního plánu - za každých započatých 15 minut 173,91 Kč 26,09 Kč   200,00 Kč
Prohlídka porodního sálu 82,64 Kč   17,36 Kč 100,00 Kč

 

CENÍK  č. 10/2019 – 09.5

Kalkulace zhotovení videa nebo fotografie

Na žádost Pracoviště reprodukční medicíny byla provedena kalkulace na zhotovení videa nebo fotografie na UTZ.

V každém případě musí být pacientka předem s cenou seznámena a poté jí musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada může být provedena přímo na pokladně FN Brno. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

 

1. Zhotovení 2D fotografie 180,00 Kč (cena včetně DPH)
2. Zhotovení 2D videozáznamu na vlastní nosič (videokazeta, DVD ) 300,00 Kč (cena včetně DPH)
3. Zhotovení 2D video včetně nosiče  (videokazeta, DVD ) 380,00 Kč (cena včetně DPH)
4. Paušální poplatek za vyš. 3D/4D 300,00 Kč (cena včetně DPH)
5. Zhotovení 3D fotografie 350,00 Kč (cena včetně DPH)
6. Zhotovení 3D fotografie na nosič DVD 500,00 Kč (cena včetně DPH)
7. Zhotovení 4D videozáznamu + fotografie (včetně nosiče - videokazeta, DVD ) 1100,00 Kč (cena včetně DPH)

 

CENÍK č. 09/2019-09.5

Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky v průběhu těhotenství

Pro pracoviště GPK - PMDV a PRM byla provedena kalkulace na Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky v průběhu těhotenství. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

Název     Cena
UZ na žádost pacientky – jednorázové vyšetření    420,00 Kč
UZ na žádost pacientky – balíček vyšetření při každé kontrole 2 700,00 Kč

 

CENÍK č. 08/2018 – 09.5

Laktační poradenství

Název Cena vč. DPH
Laktační poradenství    330,00 Kč

 

CENÍK č. 07/2019 – 09.5

Jednorázové gynekologické zrcadlo

 

Název  Cena
Jednorázové gynekologické zrcadlo 50,00 Kč

 

CENÍK č. 29/2018 – 09.5

Přerušení těhotenství

Pro pracoviště GPK - PMDV a PRM byla provedena kalkulace na přerušení těhotenství pro pacienty z jiného než léčebného důvodu. Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

Název Cena
bez DPH
DPH
15%
Cena
vč. DPH
Umělé přerušení těhotenství - chirurgické 5 652 Kč 848 Kč 6 500 Kč
Umělé přerušení těhotenství - farmakologické 5 217 Kč 783 Kč 6 000 Kč

 

CENÍK č. 37/2017 – 09.5

Nadstandardní pokoje

Pro FN Brno byl vydán ceník nadstandardních pokojů. Nadstandardní pokoje byly rozčleněny do čtyř kategorií dle vybavenosti pokojů. Přehled nadstandardních pokojů jednotlivých klinik tvoří Přílohu č. 1 tohoto ceníku.

 

Kategorie

Popis

Kategorie I.

Apartmán (dvě samostatné místnosti), komplexní nadstandardní vybavení

Kategorie II.

Komplexní nadstandardní vybavení

Kategorie III.

Základní nadstandardní vybavení

Kategorie IV.

Samostatný pokoj bez medicínského zdůvodnění - běžný standardní pokoj
s více lůžky, kde je pacient sám nebo s průvodcem (je-li to provozně možné)

 

Cena je osvobozena od DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem je léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

 

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den:

Cena

Kategorie I.

1 950 Kč

Kategorie II.

1 400 Kč

Kategorie III.

1 000 Kč

Kategorie IV.

500 Kč

 

K ceně bude připočteno 15% DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

 

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den:

Cena bez DPH

DPH 15%

Cena vč. DPH

Kategorie I.

1 950 Kč

293 Kč

2 243 Kč

Kategorie II.

1 400 Kč

210 Kč

1 610 Kč

Kategorie III.

1 000 Kč

150 Kč

1 150 Kč

Kategorie IV.

500 Kč

75 Kč

575 Kč

 
 

  

CENÍK č. 49/2015 – 09.5

Ambulantní výkony

Pro Gynekologicko – porodnickou kliniku byla zpracována individuální kalkulace:

1. screeningu vad I. trimestru těhotenství. Do ceny byly započteny mzdy pracovníků podílejících se na výkonu
 včetně výrobní a správní režie.

2. na aplikaci vakcíny - ochrany proti infekci lidského papilomaviru (HPV), který způsobuje rakovinu děložního čípku
 a genitálních bradavic, nehrazeného zdravotními pojišťovnami. Cena zahrnuje práci NZLP, pohovor s klientkou
 výrobní a správní režii.

3., 4., 5., tato vyšetření nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou.

Každá pacientka musí být s cenou nejprve seznámena a po té jí bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede  úhradu na pokladně FN Brno. 

Kód výkonu     Cena celkem
  1. Screening vad I. trimestru těhotenství   1 200 Kč
  2. Aplikace vakcíny 250 Kč
9139 3. Vyšetření ultrazvukem  413 Kč
63022 4. Cílené vyšetření gynekologem  329 Kč
09119+97111+93159 5. Vyšetření HCG z krve  300 Kč

 

CENÍK č. 18/2015 – 09.5

Entonox

Pro pracoviště GPK - PMDV a PRM byla provedena kalkulace na aplikaci Entonoxu. Pacientka musí být předem s cenou seznámena a poté jí musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada bude provedena přímo na pokladně FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

Název Cena
Inhalace entonoxu za každých započatých 30 min. výkonu 250 Kč

 

                                                                                         

 

CENÍK  č. 94 / 2013 – 09.5

Kalkulace vyšetření preeklamptických markerů

Byla provedena kalkulace ceny za vyšetření preeklamptických markerů. Úhrada bude provedena na pokladnách FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

Název    Cena 
Vyšetření preeklamtických markerů 1.650 Kč

 

CENÍK  č. 18 / 2013 – 09.5

Sterilizace

Pro pracoviště GPK - PMDV a PRM  byla provedena aktualizace ceníku na sterilizaci pro pacienty z jiného než léčebného důvodu. Cena je stanovena platným „Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“.

Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

Sterilizace – neléčebný cíl 16.800,00 Kč (cena včetně DPH)

 

CENÍK  č. 8/2013 – 09.5

Přespání doprovodu + parkovné

Pro pracoviště GPK  - PMDV a PRM  byla provedena kalkulace za přespání doprovodu na nadstandardním pokoji pacientky. Cena byla stanovena na 1 den.

Dle zájmu je možné stravování - ceník strava pro doprovody.

Přespání doprovodu 1 den                 200,00 Kč (cena včetně DPH)

Dle zájmu doprovodu pacientky na nadstandardních pokojích lze parkovat vozidla v areálu PRM. Pro parkování vozidla jsou určena parkovací místa č. 40, č. 51 – 53 ve stanovené době 19:00 – 6:00 hod.

Cena parkování (bez ohledu na délku doby parkování, max. 11 hod za 1den tj. od 19:00 – 6:00 hod) 

200,00 Kč (cena včetně DPH)

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji