Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Gynekologicko-porodnická klinika

CENÍK č. 62/2020 – 09.5

Přespání doprovodu a pokoj na porodním sále

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace využití pokoje s nadstandardní výbavou
na porodním sále.

Dále byla vypracována kalkulace za přespání doprovodu na nadstandardním pokoji pacientky. Do ceny byla zahrnuta el.energie, topení, vodné a stočné, praní prádla. Cena byla stanovena na 1 den.

Dle zájmu je možné stravování - ceník strava pro doprovody.

 

Název Cena bez DPH 10% DPH Cena včetně DPH
Přespání doprovodu 1 den  182,00 Kč 18,00 Kč 200,00 Kč
Pokoj  s nadstandardní výbavou na porodním sále 1.000,00 Kč - 1.000,00 Kč

CENÍK č. 17/2020 – 09.5

Kalkulace nákladů na návštěvy na COS II.

Byla zpracována cenová kalkulace na náklady návštěv na operačním sále na 1 osobu na den. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

 

Název Cena
Cena na osobu na 1 den 70,00 Kč

 

CENÍK č. 11/2020 – 09.5

Kalkulace ultrazvukového vyšetření

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace pro podrobného hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru jednočetného a vícečetného těhotenství. Dále pro ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

Název Cena
Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru - jednočetné těhotenství  1.000,00 Kč
Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru - mnohočetné těhotenství  1.500,00 Kč
Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství   1.000,00 Kč


CENÍK č. 09/2020 – 09.5

Kalkulace zavedení nitroděložního tělíska

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace pro zavedení nitroděložního tělíska. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Zavedení nitroděložního tělíska 1.500,00 Kč

 

CENÍK č. 03/2020 – 09.5

Kalkulace výkonů za úhradu

Pro oddělení CAR byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Úhrada bude provedena na pokladnách FN Brno.

KRYOKONZERVACE  
Kryokonzervace oocytů 10.000,00 Kč
Kryokonzervace embryí 4.000,00 Kč
Pejeta pro kryokonzervaci oocytů/embryí 1.000,00 Kč
Kryokonzervace spermatu  4.000,00 Kč
Výdej kryokonzervovaných spermií/embryí 5.740,00 Kč
Kryokonzervace ovariální tkáně 16.500,00 Kč
Rozmrazování ovariální tkáně 16.500,00 Kč
Kryoembryotransfer 5.000,00 Kč
   
IVF cyklus přerušený před odběrem OOCYTŮ 1.300,00 Kč
IVF cyklus s odběrem OOCYTŮ k in vitro fertilizaci bez přenosu embryí 15.500,00 Kč
Kompletní IVF cyklus s transferem embryí 32.500,00 Kč
ICSI - 1 oocyt   2.000,00 Kč
        - 2 oocyty 4.000,00 Kč
        - 3 oocyty 6.000,00 Kč
ICSI - 4–8 oocytů 8.000,00 Kč
ICSI od 9 oocytů + každý následující 1.000,00 Kč
PICSI 5.000,00 Kč
Monitoring vývoje embryí 6.000,00 Kč
Prodloužená kultivace 4.000,00 Kč
MESA / TESE 11.000,00 Kč
Asistovaný Hatching 3.500,00 Kč
Pipelle scratching 750,00 Kč
Rozmrazování spermií 1.500,00 Kč
Odběr a fixace blastomer pro PGD 10.000,00 Kč
Vyšetření spermiogramu  800,00 Kč
Vyšetření integrity chromatinu spermií 2.900,00 Kč
MACS 5.400,00 Kč
Skladování embryí / spermií / 1 měsíc 170,00 Kč
Nativní přirozený cyklus IVF 12.000,00 Kč
Fallopian sperm perfusion 1.200,00 Kč
Spermie dárce 5.000,00 Kč
Transferová souprava 1.000,00 Kč
   
Darované oocyty čerstvé 25.000,00 Kč
Genetické vyšetření dárkyně oocytů 10.800,00 Kč
Genetické vyšetření dárce spermií 1.400,00 Kč
Transfer 1 darovaného embrya 26.000,00 Kč
Transfer 2 darovaných embryí 39.000,00 Kč
Léky na stimulaci doplatek dle akt. ceny lékárny
   
Speciální médium pro transfer embryí 2.200,00 Kč
Zpracování kryokonzervovaného materiálu z MESA/TESE 5.000,00 Kč
IVF s vlastními rozmraženými oocyty 20.000,00 Kč

 

CENÍK  č. 39 / 2019 – 09.5

Sterilizace

Pro pracoviště Gynekologicko-porodnická klinika byla provedena aktualizace ceníku na sterilizaci pro pacienty z jiného než léčebného důvodu. Cena je stanovena platným „Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“.

Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.
 

Název Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH
Sterilizace – neléčebný cíl 15.652 Kč 2.348 Kč 18.000 Kč

 

CENÍK č. 35/2019 – 09.5

Entonox

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace na aplikaci Entonoxu. Pacientka musí být předem s cenou seznámena a poté jí musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada bude provedena přímo na pokladně FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název Cena
Inhalace entonoxu při ošetření poporodního poranění za každých započatých 15 minut 500 Kč
Inhalace entonoxu v průběhu porodu za každou započatých 60 minut 2.000 Kč

 

CENÍK č. 30/2019 – 09.5

Kalkulace pokoje na porodním sále

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace využití pokoje s nadstandardní výbavou na porodním sále.

Název Cena
Pokoj  s nadstandardní výbavou na porodním sále 1.000,00 Kč

 

CENÍK  č. 12/2019 – 09.5

Kalkulace o provedení přípravy k porodu a prohlídky porodního sálu

  Cena bez DPH DPH 15 % DPH 21 % Cena vč. DPH
Kurz přípravy k porodu vč. porodního plánu - budoucí rodička 454,55 Kč   95,45 Kč 550,00 Kč
Kurz přípravy k porodu - další osoba 338,84 Kč   71,16 Kč 410,00 Kč
Konzultace porodního plánu - za každých započatých 15 minut 173,91 Kč 26,09 Kč   200,00 Kč
Prohlídka porodního sálu 82,64 Kč   17,36 Kč 100,00 Kč

 

CENÍK  č. 10/2019 – 09.5

Kalkulace zhotovení videa nebo fotografie

Na žádost Pracoviště reprodukční medicíny byla provedena kalkulace na zhotovení videa nebo fotografie na UTZ.

V každém případě musí být pacientka předem s cenou seznámena a poté jí musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada může být provedena přímo na pokladně FN Brno. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

 

1. Zhotovení 2D fotografie 180,00 Kč (cena včetně DPH)
2. Zhotovení 2D videozáznamu na vlastní nosič (videokazeta, DVD ) 300,00 Kč (cena včetně DPH)
3. Zhotovení 2D video včetně nosiče  (videokazeta, DVD ) 380,00 Kč (cena včetně DPH)
4. Paušální poplatek za vyš. 3D/4D 300,00 Kč (cena včetně DPH)
5. Zhotovení 3D fotografie 350,00 Kč (cena včetně DPH)
6. Zhotovení 3D fotografie na nosič DVD 500,00 Kč (cena včetně DPH)
7. Zhotovení 4D videozáznamu + fotografie (včetně nosiče - videokazeta, DVD ) 1100,00 Kč (cena včetně DPH)

 

CENÍK č. 09/2019-09.5

Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky v průběhu těhotenství

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace na Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky v průběhu těhotenství. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

Název     Cena
UZ na žádost pacientky – jednorázové vyšetření    420,00 Kč
UZ na žádost pacientky – balíček vyšetření při každé kontrole 2 700,00 Kč

 

CENÍK č. 08/2019 – 09.5

Laktační poradenství

Název Cena vč. DPH
Laktační poradenství    330,00 Kč

 

CENÍK č. 07/2019 – 09.5

Jednorázové gynekologické zrcadlo

 

Název  Cena
Jednorázové gynekologické zrcadlo 50,00 Kč

 

CENÍK č. 29/2018 – 09.5

Přerušení těhotenství

Na žádost Gynekologicko-porodnické kliniky byla provedena kalkulace na přerušení těhotenství pro pacienty z jiného než léčebného důvodu. Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

Název Cena
bez DPH
DPH
15%
Cena
vč. DPH
Umělé přerušení těhotenství - chirurgické 5 652 Kč 848 Kč 6 500 Kč
Umělé přerušení těhotenství - farmakologické 5 217 Kč 783 Kč 6 000 Kč

 

CENÍK č. 56/2020 – 09.5

Nadstandardní pokoje

Pro FN Brno byl vydán ceník nadstandardních pokojů. Nadstandardní pokoje byly rozčleněny do čtyř kategorií dle vybavenosti pokojů. Přehled nadstandardních pokojů jednotlivých klinik tvoří Přílohu č. 1 tohoto ceníku.

 

Kategorie

Popis

Kategorie I.

Apartmán (dvě samostatné místnosti), komplexní nadstandardní vybavení

Kategorie II.

Komplexní nadstandardní vybavení

Kategorie III.

Základní nadstandardní vybavení

Kategorie IV.

Samostatný pokoj bez medicínského zdůvodnění - běžný standardní pokoj
s více lůžky, kde je pacient sám nebo s průvodcem (je-li to provozně možné)

 

Cena je osvobozena od DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem je léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

 

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den:

Cena

Kategorie I.

2 039 Kč

Kategorie II.

1 464 Kč

Kategorie III.

1 045 Kč

Kategorie IV.

   523 Kč

 

K ceně bude připočteno 10% DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

 

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den:

Cena bez DPH

DPH 10%

Cena vč. DPH

Kategorie I.

2 039 Kč

204 Kč

2 243 Kč

Kategorie II.

1 464 Kč

146 Kč

1 610 Kč

Kategorie III.

1 045 Kč

105 Kč

1 150 Kč

Kategorie IV.

   523 Kč

  52 Kč

   575 Kč

 
 

  

CENÍK č. 49/2015 – 09.5

Ambulantní výkony

Pro Gynekologicko – porodnickou kliniku byla zpracována individuální kalkulace:

1. screeningu vad I. trimestru těhotenství. Do ceny byly započteny mzdy pracovníků podílejících se na výkonu
 včetně výrobní a správní režie.

2. na aplikaci vakcíny - ochrany proti infekci lidského papilomaviru (HPV), který způsobuje rakovinu děložního čípku
 a genitálních bradavic, nehrazeného zdravotními pojišťovnami. Cena zahrnuje práci NZLP, pohovor s klientkou
 výrobní a správní režii.

3., 4., 5., tato vyšetření nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou.

Každá pacientka musí být s cenou nejprve seznámena a po té jí bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede  úhradu na pokladně FN Brno. 

Kód výkonu     Cena celkem
  1. Screening vad I. trimestru těhotenství   1 200 Kč
  2. Aplikace vakcíny 250 Kč
9139 3. Vyšetření ultrazvukem  413 Kč
63022 4. Cílené vyšetření gynekologem  329 Kč
09119+97111+93159 5. Vyšetření HCG z krve  300 Kč

     

 

 

Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji