Menu
Česky English
532 23 1111

Klinické studie

Přehled klinických studií s aktivním náborem na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno

Perinatologie

Název: Otevřená, nekontrolovaná, multicentrická studie fáze III ke zhodnocení účinnosti, farmakokinetiky a bezpečnosti přípravku IMMUNORHO v prevenci izoimunizace RhD u těhotných žen s negativním Rh(D) s Rh(D) pozitivním plodem.

Číslo protokolu: KB065

EudraCT number: 2020-003570-49

Diagnóza: farmakokinetika u těhotných žen

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., MBA

 

Gynekologie

Název: Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze IIa s paralelními skupinami k ověření konceptu studie za účelem posouzení účinnosti a bezpečnosti perorálně podávaného přípravku TU2670 u subjektů se středně závažnou až závažnou bolestí související s endometriózou.

Číslo protokolu: TUC3PII-01

EudraCT number: 2020-000090-25

Diagnóza: endometrióza

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

 

Onkogynekologie

Název: Randomizované, nezaslepené klinické hodnocení fáze 3 kontrolované aktivním srovnávacím přípravkem, zkoumající pembrolizumab oproti dvojkombinaci chemoterapií obsahující platinu v první linii léčby u pacientek s pokročilým či recidivujícím karcinomem dělohy s deficitem systému opravy chybného párování bází (dMMR) (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15).

Číslo protokolu: MK-3475-C93

EudraCT number: 2021-003185-12

Diagnóza: karcinom dělohy

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Název: Randomizovaná klinická studie fáze III hodnotící léčbu niraparibem a dostarlimabem (TSR-042) ve srovnání s podáním chemoterapie (dle výběru lékaře) u pacientek s rekurentním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo s primárním karcinomem peritonea, které nejsou vhodné pro následnou léčbu chemoterapií na bázi platiny (NITCHE MITTO - 33).

Číslo protokolu: MITO33

EudraCt number: 2020-000146-33

Diagnóza: karcinom vaječníku, vejcovodu, peritonea

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Název: Otevřená, multicentrická, platformová studie fáze II hodnotící účinnost a bezpečnost biomarkery řízených terapií u pacientek s perzistujícím nebo recidivujícím vzácným epitelovým nádorem vaječníků.

Číslo protokolu: WO42178

EudraCT number: 2020-004936-72

Diagnóza: epitelový nádor vaječníků

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Kontakt:

Ing. Martina Tomková, studijní koordinátorka

E-mail: 

Tel.: 532 238 276

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Centrální objednávání
(ve všední dny 8:00-12:00 a 12:30-15:30)

+420 606 718 041 (Bohunice)
+420 608 561 994 (Obilní trh)

Porodní sál
- 532 233 961 (Bohunice)
- 532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická pohotovost
- 532 233 953 (Bohunice)
- 532 238 373 (Obilní trh)
- 532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji