Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Makulární poradna

Personální obsazení

  • MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.
  • MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
  • MUDr. Jan Souček
  • MUDr. Jan Beránek

 

Makulární poradna se zabývá problematikou onemocnění žluté skvrny (makuly), místa neojstřejšího vidění na sítnici.

Makulární poradna je centrem po léčbu věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD).

Specializuje se na léčbu a diagnostiku všech forem VPMD, především však na léčbu vlhké formy VPMD. Vlhkou formu VPMD se dnes léčí pomocí léčiv aplikovaných injekcí do nitra oka. Volba způsobu léčby závisí na typu novotvořených cév na sítnici, nejvhodnější léčba je volena lékařem individuálně pro každého pacienta.

 

Intravitreální aplikace

Vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace se léčí nitrooční aplikací látek, které působí proti růstovému faktoru cév.  Tyto látky způsobují uzávěr novotvořených cév na sítnici a zabraňují oslepnutí postiženého oka.

Makulární poradna je aplikačním centrem pro léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace pomocí nitroočních injekcí. V naší poradně jsou aplikovány dva druhy léčiv, které hradí zdravotní pojišťovny, Lucentis a Eylea.

V případě léčby Lucentisem jsou injekce aplikovány individuálně podle aktuálního nálezu na sítnici. Nejkratší interval mezi jednotlivými injekcemi je 1 měsíc. Pacient sledován v naší makulární poradně a pokud dojde k znovu otevření novotvořených cév je aplikována další injekce Lucentisu. Aplikační látku hradí zdravotní pojištovna.

V případě léčby Eyleou jsou aplikovány první tři injekce. Následně je pacient sledován a interval mezi jednotlivými injekcemi se prodlužuje podle aktuálního nálezu na sítnici. Aplikační látku hradí zdravotní pojišťovna.

Aplikace injekcí do oka probíhá ambulantně na ambulantním operačním sále v lokálním umrtvení.

 

Fotodynamická léčba s Visudynem

U malé části pacientů se používá k léčbě vlhké formy věkem pomíněné makulární degenerace fotodynamická terapie s Visudynem. Jedná se o ambulantní zákrok. Před zákrokem se pacient může najíst a napít se. Nejprve je pacientovi do žíly aplikována infuze s látkou (Visudynem), po níž se pacientovo tělo stane citlivým na světlo. Léčivá látka se vychytá nejvíce v novotvořených cévách na sítnici. Po této infuzi se pacientovi na oko aplikuje speciální kontaktní čočka a oční pozadí se osvítí po dobu 83 sekund  světlem o speciální vlnové délce. Toto světlo vyvolá uzávěr novotvořených cév na sítnici. Po zákroku pacient od nás obdrží speciální brýle, které musí mít následující 2 dny neustále na očích. Při odchodu z ambulance v den ošetření musí mít pacient pokrývku hlavy, dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty (nebo sukni). Dva dny po zákroku musí být pacient doma, nevycházet ven, nesvítit zářivkami, nesledovat televizi a nepracovat na počítači.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji