Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ultrazvukové pracoviště

Personální obsazení

obr. 1_M_120.jpg

 

Obr. 1  ultrazvukový nález nitroočního nádoru v B – zobrazení

obr. 2_M_120.jpg

 

Obr. 2  ultrazvukový nález  cévní anomálie v prostoru za okem – B zobrazení

 

 

Telefonický kontakt

532 233 015 (objednávání po 13:00 hod.)

 

Ordinační hodiny

denně 7:00 - 15:00 hod.

 

Ultrazvuková vyšetření

  • Pondělí až čtvrtek: 9:00 - 13:00 hod. (se žádankou od očního lékaře bez objednání, s vystavenou ambulantní kartou z evidenci Oční kliniky FN Brno)
  • Pondělí a čtvrtek: 13:00 - 14:00 hod. (vyšetření očnice se žádankou od očního lékaře nebo endokrinologa – jen po předchozím telef. objednání)
  • Ultrazvuková biomikroskopie (UBM): středa: 13:00 -14:00 hod. (se žádankou od očního lékaře – jen po předchozím objednání)

 

Akutní stavy vyšetřujeme po předběžné telefonické domluvě i mimo uvedené termíny.

 

obr.3_M_120.jpg

 

zesílení zevního očního svalu u pacienta s onemocněním štítné žlázy – B zobrazení

obr. 4_M_120.jpg

zobrazení komorového úhlu a čočky – ultrazvuková biomikroskopie

 

Ultrazvukové vyšetření

je neinvazivní, rychlé, bezpečné a pacientům zcela dostupné vyšetření.

 

Provádíme je na špičkových sonografických přístrojích.

 

Biometrická měření – slouží ke změření velikosti jednotlivých oddílů oka (přední komora, síla čočky a axiální délka oka). Tato měření se využívají k diagnostickým účelům při vyšetření extrémních hodnot délky oka, ať již krátkozrakosti či dalekozrakosti, a také jako stěžejní vstupní hodnoty pro výpočet nitroočních optických implantátů – nitroočních čoček.

 

A-zobrazení – využívá se k měření velikosti nitroočních lézí a k diferenciální diagnostice prominujících, cystických či solidních změn k vyloučení nitroočního nádoru.

 

B-zobrazení – dvojrozměrné vyšetření využíváme pro možnost zobrazit nitrooční tkáně především k diagnostice stavů s neprůhlednými médii. V akutních případech vyšetřujeme stavy po úrazech oka, při nitroočních zánětech či krvácení do dutiny sklivce. V neakutních případech při neprůhledných médiích vlivem kalení čočky pacienta či neprůhledného sklivce.

Ultrazvuk je pomocníkem vitreoretinálních chirurgů při rozhodování o možném operačním postupu při odchlípení sítnice, komplikacích diabetického postižení oka, po úrazech a následných operacích.

Užitím ultrazvuku jsme také schopni vyšetřovat i oblast za okem (očnici). Slouží nám jako metoda první volby před provedením náročných radiodiagnostických vyšetření. Proto také část našich pacientů tvoří pacienti s onemocněním štítné žlázy a projevy této choroby na oku a přídatných očních strukturách.

 

Ultrazvuková biomikroskopie – je moderní vyšetřovací metoda. Vysokofrekvenční ultrazvuk umožňuje vyšetření předního segmentu oka. Zobrazí jinak dosud obtížně hodnotitelné změny komorového úhlu, duhovky a oblasti řasnatého tělesa. Můžeme také rozlišit cystické a solidní změny, zachytit atypické utváření oblasti komorového úhlu, vrozené či pozánětlivé.

Jednotlivé léze lze změřit, obrazy následně upravovat a sledovat dynamiku případných změn.

 

 

 

obr. 5_M_120.jpg

 

cysta duhovky  - ultrazvuková biomikroskopie

Ultrazvuková-laboratoř_M_120.jpg

 

 

ultrazvuková laboratoř

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji