Menu
Česky English
532 23 1111

Historie kliniky

 

Oční klinika FN Brno vznikla v roce 1990 jako samostatné pracoviště v rámci areálu Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Poskytuje komplexní péči o pacienty s očními chorobami po stránce diagnostické i terapeutické. Pomocí špičkového přístrojového vybavení řeší problematiku chorob předního i zadního segmentu oka. Specializuje se na oční mikrochirurgii, zejména na chirurgii předního segmentu oka, včetně transplantací rohovek, problematiku onemocnění sítnice, včetně vitreoretinální chirurgie, oční traumatologii a operace strabismu (šilhání).

Z titulu akreditovaného klinického pracoviště se podílí na pregraduální a postgraduální výchově lékařů a středních zdravotnických pracovníků. Účastní se také vědecko-výzkumné činnosti. Klinika je vybavena nejmodernější diagnostickou a mikrochirurgickou technikou a díky erudovanému personálu patří mezi špičková pracoviště svého druhu v rámci České republiky.V současné době zajišťuje základní diagnostickou, léčebnou a konziliární péči nejen pro Jihomoravský kraj, ale i pro sousedící regiony.

 

Přednostou kliniky byla od jejího založení až do 30.6.2019 prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Od 1.7.2019 je přednostou kliniky doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji