Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Oční klinika

2023

Doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Publikace 2023

1. Correlation between vitreous level of angiogenic growth factors and oxygen
saturation in retinal vessels in diabetic retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2023;64(15):4. https://doi.org./10.1167/iovs.64.15.4 Investigative Ophthalmology &Visual Science, časopis Q1, 2022-2023 IF 4.925 H. Morin, J. Havlík, O. Chrapek, M. Hrevuš, P. Němec, L. Rejmont, J. Tesař, M. Kalousová, T. Zima, M. Šín.

2. Oftalmologie v kazuistikách
Kniha o rozsahu 183 stran
Vydalo nakladatelství EEZY Publishing, s.r.o., 2023
ISBN 978-80-88506-17-1
O.Chrapek a kol.

Abstrakta 2023

1. Operace katarakty na oku se silikonovým olejem. 
Sborník abstrakt, XXXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v HK.
1. vydání, p. 33-34, ISBN 978-80-88347-16-3
Chrapek O., Trhlík J.

2. Rhegmatogenní odchlípení sítnice na posledním vidoucím oku – naše zkušenosti. 
Sborník abstrakt, XXXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v HK.
1. vydání, p. 65, ISBN 978-80-88347-16-3
Chrapek O., Vysloužilová D., Matušková V., Souček J., Beránek J, Honová G., Sumarová P., Trhlík J.

3. Jamka terče zrakového nervu 12-ti letého chlapce – kazuistika
Sborník abstrakt, XXII. Kongres ČVRS, Mikulov

1 .vydání, p. 108-110, ISBN 978-80-905664-9-1
Chrapek O., Vysloužilová D., Matušková V., Beránek J., Souček J., Honová G.

Přednášky 2023

1. Leden 2023, Live +  Video Surgery, UVN Praha: 
O.Chrapek
Možnosti, úskalí a benefity operace rhegmatogenního odchlípení sítnice.

2. Září 2023, XXXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v HK
Chrapek O., Trhlík J.
Operace katarakty na oku se silikonovým olejem.

3. Září 2023, XXXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v HK
Chrapek O., Vysloužilová D., Matušková V., Souček J., Beránek J, Honová G., Sumarová P., Trhlík J.
Rhegmatogenní odchlípení sítnice na posledním vidoucím oku – naše zkušenosti.

4. Prosinec 2023 XXII. Kongres ČVRS v Mikulově
Chrapek O., Vysloužilová D., Matušková V., Beránek J., Souček J., Honová G.
Jamka terče zrakového nervu 12-ti letého chlapce – kazuistika
 

Doc. MUDr. V. Matušková, Ph.D., FEBO

Matušková V. Diabetický makulární edém v těhotenství. In Sborník abstrakt 24. Vejdovského olomouckého vědeckého dne, 3/2023, Olomouc, ISBN 978-80-88379-22-5. Matušková V. Traumatická makulární díra – kdy operovat? In Sborník abstrakt XXII. Kongres ČVRS, Mikulov 2023, ISBN 978-80-905664-9-1.
 

Prim. MUDr. D. Vysloužilová, Ph.D.

1. Vysloužilová D.: Repozice MLI flapu - XXII. kongres ČVRS ISBN 978-80-905664-9-1

2. Vysloužilová D.: Jamka terče zrakového nervu - je nutné chirurgické řešení? XXII. kongres ČVRS ISBN 978-80-905664-9-1

3. Ernest J., Němčanský J., Vysloužilová D., Veith M., Studnička J., Němec P.Doporučené postupy diagnostiky a léčby diabetického makulárního edému.Časopis Česká a slovenská oftalmologie, č 5, ISSN print: 1211-9059, ISSN on line: 1805-4447

4. Studnička J., Němčanský J., Vysloužilová D., Ernest J., Němec P.:Doporučené postupy diagnostiky a léčby diabetické retinopatie. Časopis Česká a slovenská oftalmologie, č 5, ISSN print: 1211-9059, ISSN on line: 1805-4447

5. Němčanský J., Studnička J., Vysloužilová D., Ernest J., Němec P.:  Screening diabetické retinopatie a diabetického makulárního edému. Časopis Česká a slovenská oftalmologie, č 5, ISSN print: 1211-9059, ISSN on line: 1805-4447
 

MUDr. M. Karkanová, Ph.D.

Výsledky implantací Express 200 s použitím MMC na Oční klinice FN Brno
Karkanová M., Vichr J., Trhlík J., Svačinová J., Vysloužilová D., Vlková E., Chrapek O.
Oční klinika FN Brno
Sborník abstrakt XXXI. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti ČLS JEP 21.-23.9.2023 Hradec Králové
ISBN: 978-80-88347-16-3, str. 79

MUDr. M. Horáčková, Ph.D.

Přednášky 2023

1.AmnioDisc- ověřená metoda s novou aplikací
Horáčková M. ¹,, Michalcová L. ¹,, Ivanišová D. ¹,, Vlková E. ¹,,Tlamková M. ²
1. Oční klinika LF MU a FN Brno, ČR
2.Národní centrum tkání a buněk Ostrava, ČR
Krajský seminář oční kliniky FN Brno, červen 2023

2.AmnioDisc- zavedená metoda léčby s novou aplikací
Horáčková M. ¹,, Michalcová L. ¹,, Ivanišová D. ¹,, Vlková E. ¹,,Tlamková M. ²
1. Oční klinika LF MU a FN Brno, ČR
2. Národní centrum tkání a buněk Ostrava, ČR
XXXI. Výroční sjezd ČOS CĽS JEP, Hradec Králové, září 2023

Publikace 2023

1.What is current awareness of the approved cell and gene therapy?
Marinova C.¹, Kolnikova M.², Vlkova E.³, Losova M.¹, Horackova M.³, Netukova M. 4, Skalicka P.5, Skvarlova S.¹
Advancing Cell and Gene Therapies the future of Advanced Therapies
Advancing Advanced therapies, London, 14.-15. March 2023

2.What is current challenges for the treatment of diseases with approved cell and gene therapy?
Marinova C.¹, Kolnikova M.², Vlkova E.³, Losova M.¹, Annete Tizolova¹, Horackova M.³, Netukova M. 4, Skalicka P.5,
15th European Paediatric Neurology Society Congress, June 2023, Praque
Abstract No: EPNS23-2462

3.What are the present obstacles to the incorporation of authorized cell and gene therapies into clinical practice?
Marinova C.¹, Kolnikova M.², Vlkova E.³, Losova M.¹, Skvarlova Galova S.¹, Horackova M.³, Netukova M. 4, Skalicka P.5,
SSIEM Annual Symposium 2023
Abstract Categories: Innovative therapies such as RNA-based therapy, gene therapy and regenerative medicine, p. 285,578, August- September 2023, Jerusalem, Israel

4.AmnioDisc- zavedená metoda léčby s novou aplikací
Horáčková M. ¹,, Michalcová L. ¹,, Ivanišová D. ¹,, Vlková E. ¹,,Tlamková M. ²
1. Oční klinika LF MU a FN Brno, ČR
2.Národní centrum tkání a buněk Ostrava, ČR
Sborník abstrakt XXXI. Výročního sjezdu ČOS ČLS JEP, ISBN 978-80-88347-16-3, s.57-58.

5.What are the current perception of cell and gene therapy among neurologists and revision physicians in Slovakia and Czechia?
Marinova C.¹, Kolnikova M.², Vlkova E.³, Losova M.¹,Skvarlova Galova S.¹, Sladkova V.¹ Horackova M.³, Netukova M. 4, Skalicka P.5, Krepelkova L.¹
ESGCT 30th Annual Congress, October 2023, Brussels, Poster No P306

6.How can we get more effective in implementing cell and gene therapy in practise?
Marinova C.¹, Kolnikova M.², Vlkova E.³, Losova M.¹,Skvarlova Galova S.¹, Sladkova V.¹ Horackova M.³, Netukova M. 4, Skalicka P.5
ESGCT 30th Annual Congress, October 2023, Brussels, Poster No P705


MUDr. M. Michalec, Ph.D.

Kapitola knihy: Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. Poruchy zraku v důsledku onkologické léčby, s. 85-91, Grada

MUDr. J. Trhlík

Sjezd ČOS
ISBN : 978-80-88347-16-3
Indikace k implantacím Express 200 s použitím MMC na Oční klinice FN Brno
Trhlík J., Karkanová M., Vichr J., Svačinová J., Vysloužilová D., Vlková E., Chrapek O.

Zhodnocení refrakčních výsledků operací katarakt po předchozí evakuaci SO
Trhlík J., Chrapek O., Vysloužilová D., Matušková V., Vlková E.

MUDr. G. Honová

Faricimab v léčbě vlhké formy VPMD, naše zkušenosti. MUDr. Gabriela Honová
Klinický seminář OK FN Brno, 12.12.23 Orea Congress Hotel Brno

MUDr. J. Vichr

Komplikace implantací Express 200 s použitím MMC na OK FN Brno
Autoři: Vichr, Karkanová, Trhlík, Svačinová, Vysloužilová, Vlková, Chrapek
ISBN: 978-80-88347-16-3

 

 

 

 

 

 

 

2022

ČLÁNEK V ČASOPISE

SUMAROVÁ P., OVESNÁ P., MATUŠKOVÁ V., BERÁNEK J., MICHALEC M., MICHALCOVÁ L., AUTRATA D., VYSLOUŽILOVÁ D., CHRAPEK O., Účinek ranibizumabu a afliberceptu na serózní ablaci retinálního pigmentového epitelu, subretinální a intraretinální tekutinu při věkem podmíněné makulární degeneraci. Česká a slovenská oftalmologie. 2022, 78(4), 176-185,  ISSN 1211-9059. 

PŘEDNÁŠKY

Březen 2022, XXIII. Vejdovského olomoucký vědecký den v Olomouci.
O. Chrapek, P. Sumarová, , D. Vysloužilová, V. Matušková, J. Beránek, J. Souček
Srovnání účinku brolucizumabu, ranibizumabu, a afliberceptu na serózní ablaci RPE při VPMD v průběhu loadovací fáze terapie – pilotní data z klinické praxe.

Květen 2022, XIX. Mezinárodní kongres ČSRKCH v Olomouci
O. Chrapek, L. Michalcová, M. Horáčková
Naše zkušenosti s Acrysof IQ Vivity IOL.

Září 2022, XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Brně
Chrapek O., Matušková V., Vysloužilová D., Souček J., Beránek J.
25G+PPV v řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice u naivních pacientů - naše výsledky

Září 2022, XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Brně
Chrapek O., Matušková V., Vysloužilová D., Souček J., Beránek J.
Rhegmatogenní odchlípení sítnice po anatomicky neúspěné PPV provedené jiným vitreoretinálním chirurgem - možnosti řešení a výsledky

Září 2022, XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Brně
Chrapek O., Matušková V., Vysloužilová D., Souček J., Beránek J.
25G+ PPV v řešení naivního rhegmatogenního odchlípení sítnice bez použití PERFLUOROKARBONU, ENDOLASERU A SILIKONOVÉHO OLEJE – naše výsledky

Září 2022, XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Brně
Chrapek O., Matušková V., Vysloužilová D., Souček J., Beránek J.
Perfluorodekalín, indikace a přínos jeho použití v řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice cestou 25G+ PPV.

Září 2022, XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Brně
Chrapek O., Matušková V., Vysloužilová D., Souček J., Beránek J.
Silikonový olej, indikace a přínos jeho použití v řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice cestou 25G+ PPV.

Září 2022, XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Brně
Chrapek O., Matušková V., Vysloužilová D., Souček J., Beránek J.
Cerclage, indikace a přínos jejího použití v řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice cestou 25G+ PPV.

Říjen 2022, XXVII. kongres Slovenské oftalmologické společnosti v X bionic Sphere - Šamorín
Chrapek O.
Anatomické a funkční výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice.

2021

ČLÁNEK V ČASOPISE

AUTRATA, D., CHRAPEK, O., DRAHORÁD, S. Vliv arteficiální mydriázy na výpočet dioptrické hodnoty umělé nitrooční čočky u pacientů indikovaných k operaci katarakty. Česká a slovenská oftalmologie. 2021, 77(4), 192-200. ISSN 1211-9059.

BRESSLER, Neil M, Miroslav VEITH, Jan HAMOUZ Veronika MATUSKOVA, et al. Biosimilar SB11 versus reference ranibizumab in neovascular age-related macular degeneration: 1-year phase III randomised clinical trial outcomes. British Journal of Ophthalmology [online]. 2023, 107(3), 384-391 [cit. 2023-06-21]. ISSN 0007-1161. Dostupné z: doi:10.1136/bjophthalmol-2021-319637

 

2020

ČLÁNEK V ČASOPISE

ERNEST, J., MANETHOVA, K., KOLÁŘ, P., SOBISEK, L., SACCONI, R., QUERQUES, G. One-Year Results of Fixed Aflibercept Treatment Regime in Type 3 Neovascularization. Ophthalmologica. 2020, 243(1), 58-65. ISSN 0030-3755. IF 1.926.

HOSAK, L., ZEMAN, T., STUDNICKA, J., STEPANOV, A., USTOHAL, L., MICHALEC, M., LOCHMAN, J., JURECKA, T., SADYKOV, E., GOSWAMI, N., DE BOEVER, P., BALCAR, VJ., SERY, O. Retinal arteriolar and venular diameters are widened in patients with schizophrenia. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2020, 74(11), 619-621. ISSN 1323-1316. IF 3.351.

MATUŠKOVÁ, V., HORŇÁČKOVÁ, P., UHMANNOVÁ, R., ZLÁMALÍKOVÁ, L., LIŠKOVÁ, K., UHER, M., VLKOVÁ, E. Uveal melanoma – testing of abnormalities of chromosome 3 and 8 in the Czech Republic. Biomedical papers. 2020, 164(4), 401-409. ISSN 1213-8118. IF 1.000.

MATUŠKOVÁ, V., ZEMAN, T., EWERLINGOVA, L., HLINOMAZOVA, Z., SOUČEK, J., VLKOVÁ, E., GOSWAMI, N., BALCAR, VJ., SERY, O. An association of neovascular age-related macular degeneration with polymorphisms of CFH, ARMS2, HTRA1 and C3 genes in Czech population. Acta Ophthalmologica. 2020, 98(6), E691-E699. ISSN 1755-375X. IF 3.362.

RYBÁROVÁ, N., PINKOVÁ, B., DOŠKOVÁ, H., VLKOVÁ, E. Sight-threatening Complication of Cicatricial Ectropion in a Patient with Lamellar Ichthyosis-Case Report. Acta Dermatovenerologica Croatica. 2020, 28(1), 29-33. ISSN 1330-027X. IF 1.048.

SCHREIBEROVÁ, Z., CHRAPEK, O., ŠIMIČÁK, J. Oční komplikace diabetes mellitus v období gravidity – kazuistika. Česká a slovenská oftalmologie. 2020, 76(4), 166-170. ISSN 1211-9059.

STEPANOV, A., PENCAK, M., NEMCANSKY, J., MATUŠKOVÁ, V., STREDOVA, M., BERAN, D., STUDNICKA, J. Results of Ranibizumab Treatment of the Myopic Choroidal Neovascular Membrane according to the Axial Length of the Eye. Journal of Ophthalmology. 2020, 2020(2020), 3076596. ISSN 2090-004X. IF 1.447.

OSTATNÍ

BERÁNEK, J., KARKANOVÁ, M., CHRAPEK, O. Toxoplasmová retinochoroiditida. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 39. ISBN 978-80-88347-02-6.

BERÁNEK, J., KARKANOVÁ, M., CHRAPEK, O. Toxoplasmová retinochoroiditida. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Přednáška)

CHRAPEK, O. Odchlípení sítnice v terénu původní retinoschízy – chirurgické řešení, kazuistika. 21. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc [on-line], 17.10.2020-17.10.2020. (Přednáška)

CHRAPEK, O., KOHÚTOVÁ, L., ČARNOGURSKÁ, I., MÁJKOVÁ, P. Morfologické změny v makule pacientů s DME a vlhkou formou VPMD a jejich vývoj při anti-VEGF léčbě. 21. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc [on-line], 17.10.2020-17.10.2020. (Přednáška)

CHRAPEK, O., MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., HONOVÁ, G. Suprachoroidální hemoragie – kazuistika. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Přednáška)

CHRAPEK, O., MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., HONOVÁ, G. Suprachoroidální hemoragie – kazuistika. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 24. ISBN 978-80-88347-02-6.

CHRAPEK, O., RYBÁROVÁ, N., VYSLOUŽILOVÁ, D., MATUŠKOVÁ, V. Odchlípení sítnice - souborný referát aneb co, proč, kdy, jak. 21. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc [on-line], 17.10.2020-17.10.2020. (Přednáška)

JONÁŠOVÁ, J., VLKOVÁ, E. Chirurgické řešení dislokace aniridické zadněkomorové nitrooční čočky. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 98. ISBN 978-80-88347-02-6.

MATUŠKOVÁ, V., HORŇÁČKOVÁ, P., UHMANNOVÁ, R., ZLÁMALÍKOVÁ, L., LIŠKOVÁ, K., UHER, M., CHRAPEK, O. Maligní melanom uvey – vyšetření abnormalit chromosomu 3 a 8. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 73-74. ISBN 978-80-88347-02-6.

MATUŠKOVÁ, V., HORŇÁČKOVÁ, P., UHMANNOVÁ, R., ZLÁMALÍKOVÁ, L., LIŠKOVÁ, K., UHER, M., CHRAPEK, O. Maligní melanom uvey – vyšetření abnormalit chromosomu 3 a 8. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Přednáška)

MICHALCOVÁ, L., MICHALEC, M., RYBÁROVÁ, N., CHRAPEK, O. Ultrastrukturální změny rohovky u pacientů se syndromem suchého oka. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 107. ISBN 978-80-88347-02-6.

NEUGEBAUEROVÁ, T., KOCOVÁ, H., SVAČINOVÁ, J. Sekundární glaukom u pacientů s mnohočetnými cystami duhovky a řasnatého tělíska. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 107. ISBN 978-80-88347-02-6.

RYBÁROVÁ, N., FILYÓOVÁ, N., MUSSA, G., CHRAPEK, O. UZV diagnostika: retinoschíza verzus amócia sietnice. 21. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc [on-line], 17.10.2020-17.10.2020. (Přednáška)

STĚPANOV, A., PENČAK, M., NĚMČANSKÝ, J., MATUŠKOVÁ, V., BERAN, D., STUDNIČKA, J. Výsledky léčby myopické choroidální neovaskularní membrány ranibizumabem v závislosti na axiální délce oka. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 27. ISBN 978-80-88347-02-6.

ZEMANOVÁ, M., KOŠKOVÁ, O. Těžký úraz oka způsobený petardou – kazuistika. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 112. ISBN 978-80-88347-02-6.

ZEMANOVÁ, M., MACEJOVÁ, I., SVOBODOVÁ, I., VLKOVÁ, E. Léčba lehčích forem blefaritidy stejnosměrným plazmovým výbojem. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 112. ISBN 978-80-88347-02-6.

ČLÁNEK V ČASOPISE

ERNEST, J., MANETHOVA, K., KOLÁŘ, P., SOBISEK, L., SACCONI, R., QUERQUES, G. One-Year Results of Fixed Aflibercept Treatment Regime in Type 3 Neovascularization. Ophthalmologica. 2020, 243(1), 58-65. ISSN 0030-3755. IF 1.926.

HOSAK, L., ZEMAN, T., STUDNICKA, J., STEPANOV, A., USTOHAL, L., MICHALEC, M., LOCHMAN, J., JURECKA, T., SADYKOV, E., GOSWAMI, N., DE BOEVER, P., BALCAR, VJ., SERY, O. Retinal arteriolar and venular diameters are widened in patients with schizophrenia. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2020, 74(11), 619-621. ISSN 1323-1316. IF 3.351.

MATUŠKOVÁ, V., HORŇÁČKOVÁ, P., UHMANNOVÁ, R., ZLÁMALÍKOVÁ, L., LIŠKOVÁ, K., UHER, M., VLKOVÁ, E. Uveal melanoma – testing of abnormalities of chromosome 3 and 8 in the Czech Republic. Biomedical papers. 2020, 164(4), 401-409. ISSN 1213-8118. IF 1.000.

MATUŠKOVÁ, V., ZEMAN, T., EWERLINGOVA, L., HLINOMAZOVA, Z., SOUČEK, J., VLKOVÁ, E., GOSWAMI, N., BALCAR, VJ., SERY, O. An association of neovascular age-related macular degeneration with polymorphisms of CFH, ARMS2, HTRA1 and C3 genes in Czech population. Acta Ophthalmologica. 2020, 98(6), E691-E699. ISSN 1755-375X. IF 3.362.

RYBÁROVÁ, N., PINKOVÁ, B., DOŠKOVÁ, H., VLKOVÁ, E. Sight-threatening Complication of Cicatricial Ectropion in a Patient with Lamellar Ichthyosis-Case Report. Acta Dermatovenerologica Croatica. 2020, 28(1), 29-33. ISSN 1330-027X. IF 1.048.

SCHREIBEROVÁ, Z., CHRAPEK, O., ŠIMIČÁK, J. Oční komplikace diabetes mellitus v období gravidity – kazuistika. Česká a slovenská oftalmologie. 2020, 76(4), 166-170. ISSN 1211-9059.

STEPANOV, A., PENCAK, M., NEMCANSKY, J., MATUŠKOVÁ, V., STREDOVA, M., BERAN, D., STUDNICKA, J. Results of Ranibizumab Treatment of the Myopic Choroidal Neovascular Membrane according to the Axial Length of the Eye. Journal of Ophthalmology. 2020, 2020(2020), 3076596. ISSN 2090-004X. IF 1.447.

OSTATNÍ

BERÁNEK, J., KARKANOVÁ, M., CHRAPEK, O. Toxoplasmová retinochoroiditida. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 39. ISBN 978-80-88347-02-6.

BERÁNEK, J., KARKANOVÁ, M., CHRAPEK, O. Toxoplasmová retinochoroiditida. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Přednáška)

CHRAPEK, O. Odchlípení sítnice v terénu původní retinoschízy – chirurgické řešení, kazuistika. 21. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc [on-line], 17.10.2020-17.10.2020. (Přednáška)

CHRAPEK, O., KOHÚTOVÁ, L., ČARNOGURSKÁ, I., MÁJKOVÁ, P. Morfologické změny v makule pacientů s DME a vlhkou formou VPMD a jejich vývoj při anti-VEGF léčbě. 21. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc [on-line], 17.10.2020-17.10.2020. (Přednáška)

CHRAPEK, O., MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., HONOVÁ, G. Suprachoroidální hemoragie – kazuistika. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Přednáška)

CHRAPEK, O., MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., HONOVÁ, G. Suprachoroidální hemoragie – kazuistika. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 24. ISBN 978-80-88347-02-6.

CHRAPEK, O., RYBÁROVÁ, N., VYSLOUŽILOVÁ, D., MATUŠKOVÁ, V. Odchlípení sítnice - souborný referát aneb co, proč, kdy, jak. 21. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc [on-line], 17.10.2020-17.10.2020. (Přednáška)

JONÁŠOVÁ, J., VLKOVÁ, E. Chirurgické řešení dislokace aniridické zadněkomorové nitrooční čočky. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 98. ISBN 978-80-88347-02-6.

MATUŠKOVÁ, V., HORŇÁČKOVÁ, P., UHMANNOVÁ, R., ZLÁMALÍKOVÁ, L., LIŠKOVÁ, K., UHER, M., CHRAPEK, O. Maligní melanom uvey – vyšetření abnormalit chromosomu 3 a 8. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 73-74. ISBN 978-80-88347-02-6.

MATUŠKOVÁ, V., HORŇÁČKOVÁ, P., UHMANNOVÁ, R., ZLÁMALÍKOVÁ, L., LIŠKOVÁ, K., UHER, M., CHRAPEK, O. Maligní melanom uvey – vyšetření abnormalit chromosomu 3 a 8. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Přednáška)

MICHALCOVÁ, L., MICHALEC, M., RYBÁROVÁ, N., CHRAPEK, O. Ultrastrukturální změny rohovky u pacientů se syndromem suchého oka. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 107. ISBN 978-80-88347-02-6.

NEUGEBAUEROVÁ, T., KOCOVÁ, H., SVAČINOVÁ, J. Sekundární glaukom u pacientů s mnohočetnými cystami duhovky a řasnatého tělíska. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 107. ISBN 978-80-88347-02-6.

RYBÁROVÁ, N., FILYÓOVÁ, N., MUSSA, G., CHRAPEK, O. UZV diagnostika: retinoschíza verzus amócia sietnice. 21. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc [on-line], 17.10.2020-17.10.2020. (Přednáška)

STĚPANOV, A., PENČAK, M., NĚMČANSKÝ, J., MATUŠKOVÁ, V., BERAN, D., STUDNIČKA, J. Výsledky léčby myopické choroidální neovaskularní membrány ranibizumabem v závislosti na axiální délce oka. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 27. ISBN 978-80-88347-02-6.

ZEMANOVÁ, M., KOŠKOVÁ, O. Těžký úraz oka způsobený petardou – kazuistika. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 112. ISBN 978-80-88347-02-6.

ZEMANOVÁ, M., MACEJOVÁ, I., SVOBODOVÁ, I., VLKOVÁ, E. Léčba lehčích forem blefaritidy stejnosměrným plazmovým výbojem. XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc ["hybridní" formou on-line], 17.09.2020-19.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2020, 112. ISBN 978-80-88347-02-6.

 

2019

ČLÁNEK V ČASOPISE

HEISSIGEROVA, J., CALLANAN, D., DE SMET, MD., SRIVASTAVA, SK., KARKANOVÁ, M., GARCIA-GARCIA, O., KADAYIFCILAR, S., OZYAZGAN, Y., VITTI, R., ERICKSON, K., ATHANIKAR, A., CHU, K., SAROJ, N., SUNDARAM, PA., VARONA, RV., CORP-DIT-GENTI, V., BUGGAGE, R., CHENG, Y., SOO, Y., NGUYEN, QD. Efficacy and Safety of Sarilumab for the Treatment of Posterior Segment Noninfectious Uveitis (SARIL-NIU): The Phase 2 SATURN Study. Ophthalmology. 2019, 126(3), 428-437. ISSN 0161-6420. IF 7.732.

ZEMANOVÁ, M. Využití shear waves elastografie k diagnostice změn okohybných svalů u pacientů s endokrinní orbitopatií. Česká a slovenská oftalmologie. 2019, 75(1), 14-24. ISSN 1211-9059.

ZEMANOVÁ, M. Shear wave elastography in ophthalmic diagnosis. Journal Francais d'Ophtalmologie. 2019, 42(1), 73-80. ISSN 0181-5512. IF 0.557.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - uspořádání

PETRLÍKOVÁ, A., ZEMANOVÁ, M. Přední segment oka – jak na anamnézu a co vyšetřit? 21.09.2019, Olomouc. (Seminář)

OSTATNÍ

BERÁNEK, J., KARKANOVÁ, M. Uveitida při roztroušené skleróze mozkomíšní. XIX. kongres ČVRS, Mikulov, 28.11.2019-30.11.2019. (Konferenční abstrakta) In: XIX. kongres ČVRS: program a abstrakta. 2019, 58. ISBN 978-80-905664-6-0.

CHRAPEK, O. Oční komplikace diabetu – souborný referát. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Přednáška)

CHRAPEK, O., STODŮLKOVÁ, D., MÁJKOVÁ, P. Morfologické změny makuly u pacientů s vlhkou formou VPMD v závislosti na typu subretinální neovaskularizace. XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Hradec Králové, 26.09.2019-28.09.2019. (Konferenční abstrakta) In: XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2019, 41. ISBN 978-80-87562-95-6.

CHRAPEK, O. Oční komplikace diabetu – souborný referát. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, 14-17. ISBN 978-80-907696-0-1.

CHRAPEK, O., OVESNÁ, P., KOLÁŘ, P., NĚMEC, P., STUDNIČKA, J., KOHÚTOVÁ, L., ČARNOGURSKÁ, I. Morfologické změny makuly u pacientů léčených pro vlhkou formu VPMD ranibizumabem a afliberceptem. 20. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc, 30.03.2019-30.03.2019. (Přednáška)

CHRAPEK, O., STODŮLKOVÁ, D., MÁJKOVÁ, P. Morfologické změny makuly u pacientů léčených s vlhkou formou VPMD v závislosti na typu subretinální neovaskularizace. XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Hradec Králové, 26.09.2019-28.09.2019. (Přednáška)

CHRAPEK, O., KOHÚTOVÁ, L., ČARNOGURSKÁ, I., MÁJKOVÁ, P. Morfologické změny v makule pacientů s DME a vlhkou formou VPMD a jejich vývoj při anti-VEGF léčbě. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Přednáška)

CHRAPEK, O., KOHÚTOVÁ, L., ČARNOGURSKÁ, I., MÁJKOVÁ, P. Morfologické změny v makule pacientů s DME a vlhkou formou VPMD a jejich vývoj při anti-VEGF léčbě. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, 32-33. ISBN 978-80-907696-0-1.

JAKUBÍČKOVÁ, S., ŠIMIČÁK, J., CHRAPEK, O., RYBÁRIKOVÁ, M. Výsledky léčby diabetického makulárního edému kortikoidy. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, 43. ISBN 978-80-907696-0-1.

JAKUBÍČKOVÁ, S., ŠIMIČÁK, J., CHRAPEK, O., RYBÁRIKOVÁ, M. Výsledky léčby diabetického makulárního edému kortikoidy. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Přednáška)

KARKANOVÁ, M., BERÁNEK, J., VYSLOUŽILOVÁ, D., VLKOVÁ, E. White dot syndromes. International Ocular Inflammation Society Congress (IOIS 2019), Kaohsiung, Taiwan, 13.11.2019-16.11.2019. (Poster) In: International Ocular Inflammation Society Congress (IOIS 2019): e-Posters. 2019, 223.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D. Diagnostika a léčba hemangiomů na zadním segmentu. 20. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc, 30.03.2019-30.03.2019. (Konferenční abstrakta) In: 20. Vejdovského olomoucký vědecký den: abstrakta. 2019, 24. ISBN 978-80-905751-9-6.

MATUŠKOVÁ, V., HANÁKOVÁ, L., VYSLOUŽILOVÁ, D., SOUČEK, J. Výsledky anti-VEGF léčby diabetického makulárního edému ve FN Brno. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, x. ISBN 978-80-907696-0-1.

MATUŠKOVÁ, V., KARKANOVÁ, M., VYSLOUŽILOVÁ, D. Diferenciální diagnostika nitroočních lymfomů – naše zkušenosti. XIX. kongres ČVRS, Mikulov, 28.11.2019-30.11.2019. (Konferenční abstrakta) In: XIX. kongres ČVRS: program a abstrakta. 2019, 56. ISBN 978-80-905664-6-0.

MATUŠKOVÁ, V. Diabetický makulární edém – novinky z kongresu Euretina 2019. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, x. ISBN 978-80-907696-0-1.

MATUŠKOVÁ, V. Léčba ablace pigmentového listu sítnice. 20. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc, 30.03.2019-30.03.2019. (Konferenční abstrakta) In: 20. Vejdovského olomoucký vědecký den: abstrakta. 2019, 12. ISBN 978-80-905751-9-6.

MIHALČIN, M., BERÁNEK, J., ZELENÁ, H., HUSA, P. Neobvyklé klinické prezentace virových infekcí na dvou příkladech hantavirové nákazy. VII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE 2019), Olomouc, 14.11.2019-16.11.2019. (Konferenční abstrakta) In: Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2019: sborník přednášek, oficiální program. 2019, 47. ISBN 978-80-907517-6-7.

MICHALCOVÁ, L., MICHALEC, M., STRMEŇOVÁ, E., BÍLKOVÁ, T. Zhodnocení efektu corneal cross-linkingu 10 let po zákroku u pacientů s keratokonem. XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Hradec Králové, 26.09.2019-28.09.2019. (Poster) In: XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2019, 132. ISBN 978-80-87562-95-6.

PETRLÍKOVÁ, A., ZEMANOVÁ, M. Predný segment oka - ako spraviť anamnézu a čomu sa venovať pri vyšetrení. 15. Odborný kongres očných optikov a optometristov Slovenska, Demänovská dolina, Slovensko, 18.10.2019-20.10.2019. (Přednáška)

RYBÁRIKOVÁ, M., JAKUBÍČKOVÁ, S., ŠIMIČÁK, J., CHRAPEK, O., ŠÍN, M. Léčba diabetického makulárního edému anti-VEGF preparáty na Oční klinice FN Olomouc. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, 36. ISBN 978-80-907696-0-1.

RYBÁRIKOVÁ, M., CHRAPEK, O., JAKUBÍČKOVÁ, S., PRACHAŘOVÁ, Z., ŠIMIČÁK, J., ŠÍN, M. OCT angiografické nálezy u pacientů léčených pro vlhkou formu VPMD. 20. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc, 30.03.2019-30.03.2019. (Přednáška)

RYBÁRIKOVÁ, M., JAKUBÍČKOVÁ, S., ŠIMIČÁK, J., CHRAPEK, O., ŠÍN, M. Léčba diabetického makulárního edému anti-VEGF preparáty na Oční klinice FN Olomouc. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Přednáška)

RYBÁROVÁ, N., VLKOVÁ, E. Long-term results of LASIK after penetrating keratoplasty. 37th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Paris, France, 14.09.2019-18.09.2019. (Konferenční abstrakta) In: ESCRS Abstract Archive: Free paper. 2019, x.

ŠIMIČÁK, J., CHRAPEK, O., ŠÍN, M., RYBÁRIKOVÁ, M., JAKUBÍČKOVÁ, S. Které pacienty s diabetickým makulárním edémem léčíme intravitreálními kortikoidy?. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Přednáška)

ŠIMIČÁK, J., CHRAPEK, O., ŠÍN, M., RYBÁRIKOVÁ, M., JAKUBÍČKOVÁ, S. Které pacienty s diabetickým makulárním edémem léčíme intravitreálními kortikoidy?. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, 42. ISBN 978-80-907696-0-1.

ŠÍN, M., ŠÍNOVÁ, I., ŠIMIČÁK, J., RYBÁRIKOVÁ, M., CHRAPEK, O., ŘEHÁK, J. Kyslíková saturace v sítnicových cévách u diabetiků. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Přednáška)

ŠÍN, M., ŠÍNOVÁ, I., ŠIMIČÁK, J., RYBÁRIKOVÁ, M., CHRAPEK, O., ŘEHÁK, J. Kyslíková saturace v sítnicových cévách u diabetiků. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, 46. ISBN 978-80-907696-0-1.

VOSTROVSKÁ, Z., CHRAPEK, O., ŠIMIČÁK, J. Oční komplikace diabetes mellitus v období gravidity a možnosti jejich řešení – naše zkušenosti. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: Diabetes Mellitus – oční komplikace: sborník abstrakt. 2019, 45. ISBN 978-80-907696-0-1.

VOSTROVSKÁ, Z., CHRAPEK, O., ŠIMIČÁK, J. Oční komplikace diabetes mellitus v období gravidity a možnosti jejich řešení – naše zkušenosti. Diabetes Mellitus – oční komplikace, Olomouc, 19.10.2019-19.10.2019. (Přednáška)

VYMYSLICKÝ, M., ZEMANOVÁ, M., PETRLÍKOVÁ, A. Ako začať s aplikáciou kontaktných šošoviek. 15. Odborný kongres očných optikov a optometristov Slovenska, Demänovská dolina, Slovensko, 18.10.2019-20.10.2019. (Přednáška)

VYSLOUŽILOVÁ, D. Treat and extend režim v léčbě vlhké formy VPMD (studie RIVAL). 20. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc, 30.03.2019-30.03.2019. (Konferenční abstrakta) In: 20. Vejdovského olomoucký vědecký den: abstrakta. 2019, 15. ISBN 978-80-905751-9-6.

VYSLOUŽILOVÁ, D., KOLÁŘ, P. Podiskotékový náhlý pokles vizu. XIX. kongres ČVRS, Mikulov, 28.11.2019-30.11.2019. (Konferenční abstrakta) In: XIX. kongres ČVRS: program a abstrakta. 2019, 76. ISBN 978-80-905664-6-0.

VYSLOUŽILOVÁ, D., MATUŠKOVÁ, V. Protonová terapie maligního melanomu cévnatky – kazuistické sdělení. 20. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc, 30.03.2019-30.03.2019. (Konferenční abstrakta) In: 20. Vejdovského olomoucký vědecký den: abstrakta. 2019, 26. ISBN 978-80-905751-9-6.

ZEMANOVÁ, M., PETRLÍKOVÁ, A. Co může optometrista a co patří již do rukou oftalmologa? - kazuistiky. 13. národní vzdělávací kongres SČOO Optometrie - Optika 2019, Olomouc, 21.09.2019-21.09.2019. (Přednáška)

ZEMANOVÁ, M., PETRLÍKOVÁ, A. Čo može optometrista a čo už patrí do kompetencie oftalmológa?. 15. Odborný kongres očných optikov a optometristov Slovenska, Demänovská dolina, Slovensko, 18.10.2019-20.10.2019. (Přednáška)

ZEMANOVÁ, M., VLKOVÁ, E. Mykotická keratitida. XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Hradec Králové, 26.09.2019-28.09.2019. (Konferenční abstrakta) In: XXVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstraktů. 2019, x. ISBN 978-80-87562-95-6.

2018

ČLÁNEK V ČASOPISE

KREJČÍŘOVÁ, I., AUTRATA, R., VYSLOUŽILOVÁ, D., ŠENKOVÁ, K. Idiopatická choroidální neovaskulární membrána u 12leté dívky. Česká a slovenská oftalmologie. 2018, 74(6), 249-252. ISSN 1211-9059.

MATUŠKOVÁ, V. Přínos přípravků proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru v oftalmologii. Farmakoterapeutická revue. 2018, 2018(2), 219-224. ISSN 2533-6878.

MATUŠKOVÁ, V., BALCAR, V., KHAN, N., BONCZEK, O., EWERLINGOVÁ, L., ZEMAN, T., KOLÁŘ, P., VYSLOUŽILOVÁ, D., VLKOVÁ, E., ŠERÝ, O. CD36 gene is associated with intraocular pressure elevation after intravitreal application of anti-VEGF agents in patients with age-related macular degeneration: Implications for the safety of the therapy. Ophthalmic genetics. 2018, 39(1), 4-10. ISSN 1381-6810. IF 1.574.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., UHER, M. Half-fluence photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy: predisposing factors for visual acuity outcomes. Seminars in ophthalmology. 2018, 33(5), 690-699. ISSN 0882-0538. IF 1.534.

ZEMANOVÁ, M. A Diagnostic Imaging Method – Shear Wave Elastography. A summary review. Current Trends in Ophthalmology. 2018, 1(1), 14-22. ISSN 2637-6938.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D. Nádorová onemocnění sítnice a cévnatky. In: Onemocnění sítnice a cévnatky v praxi. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 254-303. ISBN 978-80-204-4945-0.

OSTATNÍ

FIALA, M., KOŠKOVÁ, O., VLKOVÁ, E., HORŇÁČKOVÁ, P. New technique for reconstruction of lower eyelid defects after basocellular carcinoma removal. World Ophthalmology Congress 2018, Barcelona, Spain, 16.06.2018-19.06.2018. (Přednáška)

HORŇÁČKOVÁ, P., VLKOVÁ, E., DOŠKOVÁ, H. Extensive extrabulbar spreanding of malignant melanoma. World Ophthalmology Congress 2018, Barcelona, Spain, 16.06.2018-19.06.2018. (Konferenční abstrakta) In: World Ophthalmology Congress 2018: [abstract book]. 2018, x.

HORŇÁČKOVÁ, P., VLKOVÁ, E., DOŠKOVÁ, H. Exenterace orbity pro maligní melanom spojivky. XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha, 13.09.2018-15.09.2018. (Poster) In: XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstrakt. 2018, 122-123. ISBN 978-80-87562-80-2.

KARKANOVÁ, M., BERÁNEK, J., NEUGEBAUEROVÁ, T., UHMANNOVÁ, R., VLKOVÁ, E. Komplikace chronické přední uveitidy při sarkoidóze. Den uveitid 2018, Praha, 19.10.2018-19.10.2018. (Konferenční abstrakta) In: Den uveitid 2018: [abstrakta]. 2018, x. ISBN 978-80-905751-7-2.

KARKANOVÁ, M., BERÁNEK, J., UHMANNOVÁ, R., VLKOVÁ, E. Chronické přední uveitidy - diferenciální diagnostika. XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha, 13.09.2018-15.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstrakt. 2018, 80-80. ISBN 978-80-87562-80-2.

KARKANOVÁ, M., BERÁNEK, J., KOLÁŘ, P., VYSLOUŽILOVÁ, D., VLKOVÁ, E. White dot syndromy. 19. Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomouc, 17.03.2018-17.03.2018. (Konferenční abstrakta) In: 19. Vejdovského olomoucký vědecký den: abstrakta. 2018, 9-9. ISBN 978-80-244-5290-6.

KOŠKOVÁ, O., FIALA, M., HORŇÁČKOVÁ, P., VOKURKOVÁ, J. Surgical Correction of Cicatricial Ectropion in Ichthyosis patient: A case report and literature review. World Ophthalmology Congress 2018, Barcelona, Spain, 16.06.2018-19.06.2018. (Konferenční abstrakta) In: World Ophthalmology Congress 2018: [abstract book]. 2018, x.

KREJČÍŘOVÁ, I., AUTRATA, R., VYSLOUŽILOVÁ, D., ŽAJDLÍKOVÁ, B. Idiopatická CNV u dětí - kazuistika. VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018, Litomyšl, 26.10.2018-27.10.2018. (Vyžádaná přednáška)

NEUGEBAUEROVÁ, T., KOLÁŘ, P., VYSLOUŽILOVÁ, D., VLKOVÁ, E. Sekundární glaukom po perforačním poranění s kovovým tělískem – kazuistika. X. kongres České glaukomové společnosti 2018, Olomouc, 12.04.2018-14.04.2018. (Konferenční abstrakta) In: X. kongres České glaukomové společnosti 2018: sborník abstrakt. 2018, x. ISBN 978-80-906874-1-7.

NEUGEBAUEROVÁ, T., HANÁKOVÁ, L., SVAČINOVÁ, J., VLKOVÁ, E. Iridokorneální endotelový syndrom - kazuistika. XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha, 13.09.2018-15.09.2018. (Poster) In: XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstrakt. 2018, 124-125. ISBN 978-80-87562-80-2.

PROKOPOVÁ, L., ZBOŘIL, V., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L., ŠTOURAČ, P., BERÁNEK, J. Idiopatické střevní záněty a sclerosis multiplex:vlastní zkušenosti s diagnostickou a terapií. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S15. ISSN 1804-7874.

PROKOPOVÁ, L., ZBOŘIL, V., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L., ŠTOURAČ, P., BERÁNEK, J. Idiopatické střevní záněty a sclerosis multiplex - vlastní zkušenostii s diagnostikou a terapií. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Přednáška)

RYBÁROVÁ, N., ZEMANOVÁ, M., HORŇÁČKOVÁ, P., MICHALEC, M., VYSLOUŽILOVÁ, D., VLKOVÁ, E., DOŠKOVÁ, H. Tectonic penetrating keratoplasty in a patient with ichthyosis. 22nd ESCRS Winter Meeting, Belgrade, Serbia, 09.02.2018-11.02.2018. (Poster) In: 22nd ESCRS Winter Meeting: abstracts archive. 2018, x.

RYBÁROVÁ, N., ZEMANOVÁ, M., MICHALEC, M., VLKOVÁ, E. Dlhodobé sledovanie pacientov po laserovej korekcii ametropie a astigmatizmu po penetrujúcej keratoplastike. XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha, 13.09.2018-15.09.2018. (Poster) 2018, 125-126. ISBN 978-80-87562-80-2.

VARADYOVÁ, B., ZEMANOVÁ, M. Rozsah panretinální fotokoagulace u mladých diabetiků v závislosti na velikosti PC IOL. XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha, 13.09.2018-15.09.2018. (Poster) In: XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstrakt. 2018, x. ISBN 978-80-87562-80-2.

ZEMANOVÁ, M., VLKOVÁ, E., RYBÁROVÁ, N. Metaherpetická keratitida - výzva pro oftalmologa? (kazuistika). XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha, 13.09.2018-15.09.2018. (Poster) In: XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP: sborník abstrakt. 2018, 127-127. ISBN 978-80-87562-80-2.

PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU

KREJČÍŘOVÁ, I., AUTRATA, R., VYSLOUŽILOVÁ, D., ŽAJDLÍKOVÁ, B. Idiopatická CNV u dětí - kazuistika. VI. trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018. Litomyšl, 26.10.2018 - 27.10.2018. In: Folia strabologica et neuroophtalmologica : VI. trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2018, 19(Suppl. 1), 63-68. ISSN 1213-1032.

MICHALCOVÁ, L., MICHALEC, M., VLKOVÁ, E. Význam konfokální mikroskopie rohovky v klinické praxi. In: Trendy soudobé oftalmologie. Praha: Galén, 2018, Sv. 11, 15-39. ISBN 978-80-7492-377-7.

 

2017

Článek v časopise

KOCOVÁ, H., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., MOTYKA, O. Implantation of posterior chamber phakic intraocular lens for myopia and hyperopia - long-term clinical outcomes. Journal Francais d‘Ophtalmologie. 2017, 40(3), 215-223. ISSN 0181-5512. IF 0.567.

KOVAL‘OVÁ, I., HORÁKOVÁ, M., VLČKOVÁ, E., MICHALEC, M., RAPUTOVÁ, J., BEDNAŘÍK, J. Hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(1), 49-57. ISSN 1210-7859. IF 0.368. 

ZEMANOVÁ, M., MATUŠKOVÁ, V. Přínos a kontraproduktivita terapie kortikosteroidy u afekcí rohovky. Česká a slovenská oftalmologie. 2017, 73(2), 69-77. ISSN 1211-9059.

Kapitola v odborné knize

VLKOVÁ, E., MATUŠKOVÁ, V. Onemocnění bělimy. In: Oční lékařství. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2017, s. 107-110. ISBN 978-80-7492- 316-6.

VLKOVÁ, E., HLINOMAZOVÁ, Z. Onemocnění rohovky. In: Oční lékařství. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2017, s. 95-106. ISBN 978-80-7492- 316-6.

VLKOVÁ, E., MATUŠKOVÁ, V. Onemocnění spojivky. In: Oční lékařství. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2017, s. 83-94. ISBN 978-80-7492-316- 6.

Ostatní

KREJČÍŘOVÁ, I., ŠENKOVÁ, K., VYSLOUŽILOVÁ, D., AUTRATA, R. Idiopatická choroidální neovaskulární membrána u 12leté dívky - kazuistika. (Konfereční abstrakta) In: IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii : program a sborník transakt. 2017, 70-73. ISSN 1213-1032.

 

2016

Článek v časopise

MATUŠKOVÁ, V., LIZROVA PREININGEROVA, J., VYSLOUŽILOVÁ, D., MICHALEC, M., KASL, Z., VLKOVÁ, E. Použití optické koherenční tomografie u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(1), 33-40. ISSN 1210-7859. IF 0.209.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., VLKOVÁ, E. L‘utilisation du laser Nd YAG pour le traitement de l‘occlusion de la branche de l‘artère centrale de la rétine. Journal Francais d‘Ophtalmologie. 2016, 39(5), „e115“-“e117“. ISSN 0181-5512. IF 0.391.

MICHALEC, M., PRAKSOVÁ, P., HLADÍKOVÁ, M., MATUŠKOVÁ, V., VLKOVÁ, E., ŠTOURAČ, P., MICHALCOVÁ, L. Pozorovanie hrúbky vrstvy nervových vlákien sietnice u pacientov so sklerózou multiplex pomocou optickej koherentnej tomografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(1), 41-50. ISSN 1210-7859. IF 0.209.

ZEMANOVÁ, M. Nová diagnostická zobrazovací metoda-shear waves elastografie. Česká a slovenská oftalmologie. 2016, 72(4), 103-110. ISSN 1211-9059.

Odborná kniha

MATUŠKOVÁ, V., VLKOVÁ, E., DOŠKOVÁ, H. Oční lékařství pro studenty oboru zubní lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 51 s. ISBN 978-80-210-8408-7.

Kapitola v odborné knize

HLINOMAZOVÁ, Z., VLKOVÁ, E. Rohovka. In: Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 283-321. ISBN 978-80-247-5079-8.

VLKOVÁ, E., MATUŠKOVÁ, V. Skléra. In: Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 323-330. ISBN 978-80-247-5079-8.

VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L. Spojivka. In: Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 253-282. ISBN 978-80-247-5079-8.

Ostatní

VYBÍHAL, V., HOLUBCOVÁ, B., HORŇÁČKOVÁ, P., MATUŠKOVÁ, V., HANOUN, G. Zkratové operace v terapii idiopatické intrakraniální hypertenze. (Konferenční abstrakta) In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti: [sborník abstrakt]. 2016

 

2015

Články v časopisech

CHRAPEK, O., JARKOVSKY, J., STUDNICKA, J., SIN, M., KOLÁŘ, P., JIRKOVA, B., DUSEK, L., PITROVA, S., REHAK, J. The effi cacy of ranibizumab treatment in clinical practice in patients with the wet form of age-related macular degeneration. The results of the Czech National Registry. Biomedical papers. 2015, 159(3), 407-412. ISSN 1213-8118.

CHRAPEK, O., JARKOVSKY, J., SIN, M., STUDNICKA, J., KOLAR, P., JIRKOVA, B., DUSEK, L., PITROVA, S., REHAK, J. Prognostic Factors of Early Morphological Response to Treatment with Ranibizumab in Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration. Journal of Ophthalmology. 2015, 2015, 867479. ISSN 2090-004X.

MATUŠKOVÁ, V. Syndrom časného normoglykemického zhoršení. Kazuistiky v diabetologii. 2015, 13(2), 11-17. ISSN 1214-231X.

MATUŠKOVÁ, V. Retinární tubulace. Česká a slovenská oftalmologie. 2015, 71(2), 83-86. ISSN 1211-9059. MATUŠKOVÁ, V., FOJTÍK, Z. Oční komplikace u pacientů s revmatoidní artritidou. Česká dermatovenerologie. 2015, 23(3), 83-90. ISSN 1805-0611.

RYBÁROVÁ, N., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., MACHAČOVÁ, H. Trendy v indikáciach k perforujúcej keratoplastike na Očnej klinike FN Brno v rokoch 2008 – 2012. Česká a slovenská oftalmologie. 2015, 71(1), 16-22. ISSN 1211-9059.

STRMEŇOVÁ, E., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, D., GOUTAIB, M., NĚMEC, J., GERINEC, A. Corneal cross-linking v liečbe keratokónusu - výsledky a komplikácie v dvojročnom sledovaní. Česká a slovenská oftalmologie. 2015, 71(3), 158- 168. ISSN 1211-9059.

 

2014

Článek v časopise

KOLÁŘ, P. Risk Factors for Central and Branch Retinal Vein Occlusion: A Meta-Analysis of Published Clinical Data. Journal of Ophthalmology. 2014, 2014(June), 724780. ISSN 2090-004X.

MACHAČOVÁ, H., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., RYBÁROVÁ, N. Supracor, laserová metoda korekce presbyopie: výsledky ročního sledování. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(4), 146-150. ISSN 1211-9059.

MATUŠKOVÁ, V. Ranibizumab v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. Farmakoterapie. 2014, 10(6), 738-743. ISSN 1801-1209.

MATUŠKOVÁ, V., HOLUBCOVÁ, B. Výsledky léčby diabetického makulárního edému pomocí intravitreální aplikace ranibizumabu – roční zkušenosti. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. 2014, 17(4), 189-194. ISSN 1211-9326.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D. Využití anti VEGF preparátu a PDT v léčbě retinálního juxtapapilárního hemangiomu. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(5), 196-200. ISSN 1211-9059.

RYBÁROVÁ, N., BAKOŠOVÁ, M. Postihnutie oka pri vrodených chorobách spojiva. Slovenský lekár. 2014, 24(5-6), 81-84. ISSN 1335-0234.

SOUIED, EH., DEVIN, F., MAUGET-FAYSSE, M., KOLÁŘ, P., WOLF-SCHNURRBUSCH, U., FRAMME, C., GAUCHER, D., QUERQUES, G., STUMPP, M., WOLF, S. Treatment of Exudative Age-Related Macular Degeneration with a Designed Ankyrin Repeat Protein that Binds Vascular Endothelial Growth Factor: a Phase I/II Study. American Journal of Ophthalmology. 2014, 158(4), 724-732. ISSN 0002-9394.

STRMEŇOVÁ, E., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, D., GOUTAIB, M., NĚMEC, J., GERINEC, A. Efektivita corneal cross-linkingu v zastavení progresie keratokónusu. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(6), 218-222. ISSN 1211-9059.

VYBÍHAL, V., MRLIAN, A., NEUMAN, E., UHMANNOVÁ, R., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., SMRČKA, M. Využití telemetrického monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(2), 82-86. ISSN 0035-9351.

Kapitola v odborné knize

KOLÁŘ, P. Makulární edém při věkem podmíněné makulární degeneraci. In: Makulární edémy. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 200-228. ISBN 978-80-204-3472-2.

2013

Článek v časopise

Chaloupka, R., Dvořák, M., Tichý, F., Veselý, J., Nečas, A.  Development of the spine following pinealectomy or sensorimotor cortical area damage.. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 82, č. 4, s. 411-414.

CHOCHOLÁČ, D., CHALOUPKA, R.  Ortopedická tuberkulóza v ČR v letech 2005-2012. Studia pneumologica et phthiseologica, 2013, roč. 73, č. 2, s. 57-62.

CHOCHOLÁČ, D., NETVAL, M., CHALOUPKA, R.  Kloubní tuberkulóza v ČR v číslech a grafech. Respiro, 2013, roč. 11, č. 2, s. 18-26.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., KOLÁŘ, P., VLKOVÁ, E., DUŠEK, L., KADRNAL, V., UHER, M.  Ranibizumab v léčbě vlhké formy VPMD - dvouleté výsledky léčby z registru AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie, 2013, roč. 68, č. 5, s. 171-177.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., VLKOVÁ, E.  Kontracepce a oční tromboembolické příhody. Česká a slovenská oftalmologie, 2013, roč. 69, č. 2, s. 87-90.

STRNAD, P., SVAČINOVÁ, J., VLKOVÁ, E.  Dlouhodobé výsledky u nepenetrujících operací glaukomu. Česká a slovenská oftalmologie, 2013, roč. 69, č. 5, s. 187-197.

STUDNIČKA, J., ŘÍHOVÁ, B., RENCOVÁ , E., ROZSÍVAL, P., DUBSKÁ, Z., CHRAPEK, O., KOLÁŘ, P., KANDRNAL, V., DEMLOVÁ, R., PITROVÁ, Š., ŘEHÁK, J.  Cost and effectiveness of therapy for wet age-related macular degeneration in routine clinical practice. Ophthalmologica, 2013, roč. 230, č. 1, s. 34-42.

Příspěvek do odborné knihy

PITROVÁ, Š., VLKOVÁ, E. Complications of Intraocular Lens Implantation. In: Buratto, L., Brint, S.F., Romano, M. R. Cataract Surgery Complications. Thorafore: SLACK, 2013, s. 125-128. ISBN 978-1-61711-608-7.

PITROVÁ, Š., VLKOVÁ, E. Posterior Capsule Rupture. In: Buratto, L., Brint, S.F., Romano, M. R. Cataract Surgery Complications. Thorafore: SLACK, 2013, s. 129-133 ISBN 978-1-61711-608-7.

Příspěvek do sborníku

GIRGLE, R., KOLÁŘ, P.  Řěšení akutně vzniklé preretinální hemoragie v oblasti makuly  disrupcí zadní sklivcové membrány YAG laserem - kauzuistika. In: Sborník abstrakt  XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013, s. 53-53. ISBN 978-80-905115-4-5.

HLINOMAZOVÁ, Z., HRDLIČKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L.  CXL -možnosti a limity. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013. s. 117-117. ISBN 978-80-905115-4-5.

KARKANOVÁ, M., MICHALEC, M., DOŠKOVÁ, H., VLKOVÁ, E., KOLÁŘ, P.  Elektrická funkce makuly před a po PPV s peelingem MLI a plynnou tamponádou pro idiopatickou makulární díru - dlouhodobé výsledky. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013, s. 49-50. ISBN 978-80-905115-4-5.

MACHAČOVÁ, H., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., RYBÁROVÁ, N.  Supracor-moderní metoda řešení presbyopia. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013. s. 141-141. ISBN 978-80-905115-4-5.

MICHALCOVÁ, L., VLKOVÁ, E., TRNKOVÁ, V., MACHAČOVÁ, H.  Supracor – výsledky ročního sledovacího období. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo production, 2013, s. 129-130. ISBN 978-80-905115-4-5.

MICHALEC, M., VLKOVÁ, E.  Využitie vizuálnych evokovaných potenciálov v diagnostike neutritíd a ischemických neuropatií zrakového nervu. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013, s. 99. ISBN 978-80-905115-4-5.

MICHALEC, M., VLKOVÁ, E., ŠTOURAČ, P.  Zmeny vo vrstve nervových vláken sietnice u pacientov so sclerosis multiplex - priebežné výsledky. In Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013, s. 142-142. ISBN 978-80-905115-4-5.

RYBÁROVÁ, N., MACHAČOVÁ, H., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V.  Tektonické karatoplastiky - 5 -ročné sledovanie. In . Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo production, 2013, s. 122-122. ISBN 978-80-905115-4-5

RYBÁROVÁ, N., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., MACHAČOVÁ, H.  Trendy v indikáciach k perforujúcej karatoplastike na Očnej klinike FN Brno v rokoch 2008-2012. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo production, 2013, s. 122-122. ISBN 978-80-905115-4-5.

 

2012

Článek v časopise

Adam, Z., Veselý, K., Motyčková, I.,  Szturz, P.,  Koukalová, R., Řehák, Z., Štouracová, A., Vaníček, J., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J.  Oční víčka se žlutými granulomy a kašel – periokulární xantogranulom dospělých spojený s astmatem. Popis případu a přehled klinických forem juvenilního xantogranulomu a terapie. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 5, s. 365-377.

 

2011

Abstrakt v časopise

Vybíhal, V., Hlaváčová, P., Svoboda, K., Svoboda, T., Hanoun, G., Šprláková-Puková, A. Lumbo-peritoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. Neurologie pro prax, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 13-14.

Článek v časopise

Hlinomazová, Z., Horáčková , M., Pirnerová , L. DMEK (Transplantace Descemetovy membrány s endotelem) – časné a pozdní pooperační komplikace. Česká a slovenská oftalmologie, 2011, roč. 67, č. 3, s. 75-79.

Pirnerová, L., Vlková, E., Horáčková, M., Hlinomazová, Z., Trnková, V. Využití konfokální mikroskopie rohovky v diagnostice Coganovy mikrocystické dystrofie a sledování ultrastrukturálních změn po fototerapeutické keratektomii. Česká a slovenská oftalmologie, 2011, roč. 67, č. 3, s. 81-84.

Šerý, O., Šťastný, F., Zvolský, P., Hlinomazová, Z., Balcar, V. Association between Val66Met polymorphism of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) gene and a deficiency of colour vision in alcohol-dependent male patients. Neuroscience Letters, 2011, roč. 499, č. 3, s. 154-157.

Vícha, I., Girgle, R., Vlková, E., Rozman, J. Elektronický systém pro kontrolu správné polohy hlavy po některých vitreoretinálních operacích. Česká a slovenská oftalmologie, 2011, roč. 67, č. 1, s. 18-20.

Odborná kniha

Vícha, I., Jedličková, J., Lichková, J. Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 167 s. 978-80-7013-541-9.

Příspěvek do sborníku

Vybíhal, V., Hlaváčová, P., Svoboda, K., Svoboda, T., Hanoun, G., Šprláková-Puková, A. Lumbo-peritoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Neurologie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. 13-14.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji