Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** Pokud nám chcete pomoci jakoukoliv finanční částkou, můžete tak učnit na číslo účtu 173038621/0710. Děkujeme.

Přednášky a publikace - Oční klinika

2014

Článek v časopise

KOLÁŘ, P. Risk Factors for Central and Branch Retinal Vein Occlusion: A Meta-Analysis of Published Clinical Data. Journal of Ophthalmology. 2014, 2014(June), 724780. ISSN 2090-004X.

MACHAČOVÁ, H., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., RYBÁROVÁ, N. Supracor, laserová metoda korekce presbyopie: výsledky ročního sledování. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(4), 146-150. ISSN 1211-9059.

MATUŠKOVÁ, V. Ranibizumab v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. Farmakoterapie. 2014, 10(6), 738-743. ISSN 1801-1209.

MATUŠKOVÁ, V., HOLUBCOVÁ, B. Výsledky léčby diabetického makulárního edému pomocí intravitreální aplikace ranibizumabu – roční zkušenosti. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. 2014, 17(4), 189-194. ISSN 1211-9326.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D. Využití anti VEGF preparátu a PDT v léčbě retinálního juxtapapilárního hemangiomu. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(5), 196-200. ISSN 1211-9059.

RYBÁROVÁ, N., BAKOŠOVÁ, M. Postihnutie oka pri vrodených chorobách spojiva. Slovenský lekár. 2014, 24(5-6), 81-84. ISSN 1335-0234.

SOUIED, EH., DEVIN, F., MAUGET-FAYSSE, M., KOLÁŘ, P., WOLF-SCHNURRBUSCH, U., FRAMME, C., GAUCHER, D., QUERQUES, G., STUMPP, M., WOLF, S. Treatment of Exudative Age-Related Macular Degeneration with a Designed Ankyrin Repeat Protein that Binds Vascular Endothelial Growth Factor: a Phase I/II Study. American Journal of Ophthalmology. 2014, 158(4), 724-732. ISSN 0002-9394.

STRMEŇOVÁ, E., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, D., GOUTAIB, M., NĚMEC, J., GERINEC, A. Efektivita corneal cross-linkingu v zastavení progresie keratokónusu. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(6), 218-222. ISSN 1211-9059.

VYBÍHAL, V., MRLIAN, A., NEUMAN, E., UHMANNOVÁ, R., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., SMRČKA, M. Využití telemetrického monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(2), 82-86. ISSN 0035-9351.

Kapitola v odborné knize

KOLÁŘ, P. Makulární edém při věkem podmíněné makulární degeneraci. In: Makulární edémy. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 200-228. ISBN 978-80-204-3472-2.

2013

Článek v časopise

Chaloupka, R., Dvořák, M., Tichý, F., Veselý, J., Nečas, A.  Development of the spine following pinealectomy or sensorimotor cortical area damage.. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 82, č. 4, s. 411-414.

CHOCHOLÁČ, D., CHALOUPKA, R.  Ortopedická tuberkulóza v ČR v letech 2005-2012. Studia pneumologica et phthiseologica, 2013, roč. 73, č. 2, s. 57-62.

CHOCHOLÁČ, D., NETVAL, M., CHALOUPKA, R.  Kloubní tuberkulóza v ČR v číslech a grafech. Respiro, 2013, roč. 11, č. 2, s. 18-26.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., KOLÁŘ, P., VLKOVÁ, E., DUŠEK, L., KADRNAL, V., UHER, M.  Ranibizumab v léčbě vlhké formy VPMD - dvouleté výsledky léčby z registru AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie, 2013, roč. 68, č. 5, s. 171-177.

MATUŠKOVÁ, V., VYSLOUŽILOVÁ, D., VLKOVÁ, E.  Kontracepce a oční tromboembolické příhody. Česká a slovenská oftalmologie, 2013, roč. 69, č. 2, s. 87-90.

STRNAD, P., SVAČINOVÁ, J., VLKOVÁ, E.  Dlouhodobé výsledky u nepenetrujících operací glaukomu. Česká a slovenská oftalmologie, 2013, roč. 69, č. 5, s. 187-197.

STUDNIČKA, J., ŘÍHOVÁ, B., RENCOVÁ , E., ROZSÍVAL, P., DUBSKÁ, Z., CHRAPEK, O., KOLÁŘ, P., KANDRNAL, V., DEMLOVÁ, R., PITROVÁ, Š., ŘEHÁK, J.  Cost and effectiveness of therapy for wet age-related macular degeneration in routine clinical practice. Ophthalmologica, 2013, roč. 230, č. 1, s. 34-42.

Příspěvek do odborné knihy

PITROVÁ, Š., VLKOVÁ, E. Complications of Intraocular Lens Implantation. In: Buratto, L., Brint, S.F., Romano, M. R. Cataract Surgery Complications. Thorafore: SLACK, 2013, s. 125-128. ISBN 978-1-61711-608-7.

PITROVÁ, Š., VLKOVÁ, E. Posterior Capsule Rupture. In: Buratto, L., Brint, S.F., Romano, M. R. Cataract Surgery Complications. Thorafore: SLACK, 2013, s. 129-133 ISBN 978-1-61711-608-7.

Příspěvek do sborníku

GIRGLE, R., KOLÁŘ, P.  Řěšení akutně vzniklé preretinální hemoragie v oblasti makuly  disrupcí zadní sklivcové membrány YAG laserem - kauzuistika. In: Sborník abstrakt  XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013, s. 53-53. ISBN 978-80-905115-4-5.

HLINOMAZOVÁ, Z., HRDLIČKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L.  CXL -možnosti a limity. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013. s. 117-117. ISBN 978-80-905115-4-5.

KARKANOVÁ, M., MICHALEC, M., DOŠKOVÁ, H., VLKOVÁ, E., KOLÁŘ, P.  Elektrická funkce makuly před a po PPV s peelingem MLI a plynnou tamponádou pro idiopatickou makulární díru - dlouhodobé výsledky. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013, s. 49-50. ISBN 978-80-905115-4-5.

MACHAČOVÁ, H., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., RYBÁROVÁ, N.  Supracor-moderní metoda řešení presbyopia. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013. s. 141-141. ISBN 978-80-905115-4-5.

MICHALCOVÁ, L., VLKOVÁ, E., TRNKOVÁ, V., MACHAČOVÁ, H.  Supracor – výsledky ročního sledovacího období. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo production, 2013, s. 129-130. ISBN 978-80-905115-4-5.

MICHALEC, M., VLKOVÁ, E.  Využitie vizuálnych evokovaných potenciálov v diagnostike neutritíd a ischemických neuropatií zrakového nervu. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013, s. 99. ISBN 978-80-905115-4-5.

MICHALEC, M., VLKOVÁ, E., ŠTOURAČ, P.  Zmeny vo vrstve nervových vláken sietnice u pacientov so sclerosis multiplex - priebežné výsledky. In Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, 2013, s. 142-142. ISBN 978-80-905115-4-5.

RYBÁROVÁ, N., MACHAČOVÁ, H., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V.  Tektonické karatoplastiky - 5 -ročné sledovanie. In . Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo production, 2013, s. 122-122. ISBN 978-80-905115-4-5

RYBÁROVÁ, N., VLKOVÁ, E., MICHALCOVÁ, L., TRNKOVÁ, V., MACHAČOVÁ, H.  Trendy v indikáciach k perforujúcej karatoplastike na Očnej klinike FN Brno v rokoch 2008-2012. In: Sborník abstrakt XXI. sjezdu ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo production, 2013, s. 122-122. ISBN 978-80-905115-4-5.

 

2012

Článek v časopise

Adam, Z., Veselý, K., Motyčková, I.,  Szturz, P.,  Koukalová, R., Řehák, Z., Štouracová, A., Vaníček, J., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J.  Oční víčka se žlutými granulomy a kašel – periokulární xantogranulom dospělých spojený s astmatem. Popis případu a přehled klinických forem juvenilního xantogranulomu a terapie. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 5, s. 365-377.

 

2011

Abstrakt v časopise

Vybíhal, V., Hlaváčová, P., Svoboda, K., Svoboda, T., Hanoun, G., Šprláková-Puková, A. Lumbo-peritoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. Neurologie pro prax, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 13-14.

Článek v časopise

Hlinomazová, Z., Horáčková , M., Pirnerová , L. DMEK (Transplantace Descemetovy membrány s endotelem) – časné a pozdní pooperační komplikace. Česká a slovenská oftalmologie, 2011, roč. 67, č. 3, s. 75-79.

Pirnerová, L., Vlková, E., Horáčková, M., Hlinomazová, Z., Trnková, V. Využití konfokální mikroskopie rohovky v diagnostice Coganovy mikrocystické dystrofie a sledování ultrastrukturálních změn po fototerapeutické keratektomii. Česká a slovenská oftalmologie, 2011, roč. 67, č. 3, s. 81-84.

Šerý, O., Šťastný, F., Zvolský, P., Hlinomazová, Z., Balcar, V. Association between Val66Met polymorphism of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) gene and a deficiency of colour vision in alcohol-dependent male patients. Neuroscience Letters, 2011, roč. 499, č. 3, s. 154-157.

Vícha, I., Girgle, R., Vlková, E., Rozman, J. Elektronický systém pro kontrolu správné polohy hlavy po některých vitreoretinálních operacích. Česká a slovenská oftalmologie, 2011, roč. 67, č. 1, s. 18-20.

Odborná kniha

Vícha, I., Jedličková, J., Lichková, J. Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 167 s. 978-80-7013-541-9.

Příspěvek do sborníku

Vybíhal, V., Hlaváčová, P., Svoboda, K., Svoboda, T., Hanoun, G., Šprláková-Puková, A. Lumbo-peritoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Neurologie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. 13-14.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji