Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika úrazové chirurgie

2012 

Článek v časopise

Procházka, V., Kala, Z., Svoboda, T., Mašek, M., Andrašina, T.  Pozdně rozpoznané ruptury bránice - soubor kazuistik. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 2, s. 110-114.

Příspěvek do odborné knihy

Hejčl, A., Smrčka, M.  Kraniocerebrální poranění. In Tomek, A. et al. Neurointenzivní péče. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2012. s. 315-331.

 

 

2011

Abstrakt v časopise

Mach, P., Mašek, M., Ruber, V. Poranění výbuchem pneumatiky. Úrazová chirurgie, 2011, roč. 2, č. 19, s. 47.

Mašek, M., Mach, P., Hirt, M. Střelná poranění v TC FN Brno 2010. Úrazová chirurgie, 2011, roč. 19, č. 2, s. 52.

Abstrakt ve sborníku

Gimunová, O., Zimová, I., Mašek, M. Úskalí polytraumatu - poranění pankreatu. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat: Sborník abstrakt. : 2011. s. 20-20.

Ira, D., Krtička, M., Bilik, A., Mašek, M. Zlomeniny článků prstů. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě – sborník abstrakt. Nové Město na Moravě : Medin, 2011. s. B17.

Ira, D., Krtička, M., Pikula, R., Mašek, M. Miniinvazivní přístupy v chirurgii zápěstí. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. Brno : 2011.

Kaiser-Šrámková, L., Poul, J. Prodlužování femuru u dětí - výsledky za posledních 10 let. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 54.

Kazda, S. Klinická komparativní studie výsledků terapie poranění zubu čepovce. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 34.

Krtička, M., Béreš, V., Nekuda, V. Je údaj o mechanismu úrazu indikátorem k provedení celotělového CT u triáž pozitivního pacienta. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 30.

Kvasnička, P., Otáhal, M., Vojtaník, P. Infekční komplikace zlomenin distálního bérce - kazuistika. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě - sborník abstrakt. Nové Městno na Moravě : 2011. s. B23.

Kvasnička, P., Rak, V., Vojtaník, P. Komplexní péče o polytraumata v TC FN Brno - kazuistika. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma s.r.o, 2011. s. 30.

Mašek, M. LISS kontra DFN v řešení zlomenin dolního konce stehenní kosti. In VI. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie - sborník abstrakt. Brno : 2011.

Mašek, M. Novinky v podtlakové terapii. In 20 let Traumatologického centra FN Ostrava. Ostrava : akutne.cz, 2011.

Mašek, M. Traumatologické centrum FN Brno - profilace. In 10. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče - sborník abstrakt. Brno : Symma, 2011. s. 19.

Mašek, M., Mach, P., Ruber, V. Benefity stabilizace hrudní stěny. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 19.

Mašek, M., Mach, P., Ruber, V. Targon PFT - novinka pro osteosyntézu zlomenin horního konce stehenní kosti. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě – sborník abstrakt. Nové Město na Moravě : Medin, 2011. s. B20.

Nekuda, V. Komoce mozková z pohledu traumatologa. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 54.

Nestrojil, P., Doleček, M., Valentová, R., Vaníčková, K. Oddělení Urgentního příjmu za mimořádných událostí. In Sborník abstrakt - Mezinárodní kongres Medicíny katastrof Brno 2011. : 2011.

Nestrojil, P., Vaníčková, K. Alkohol za volantem. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 52.

Pavlacký, T., Krtička, M. Damage Control Surgery v kasuistickém případu. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 54.

Pikula, R. Operační řešení spirálních zlomenin diafýzy humeru. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 54.

Rak, V., Otáhal, M., Uher, T. Miniinvazivní přístupy v traumatologii nohy. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie - sborník abstrakt. Brno : 2011.

Ruber, V., Mach, P., Mašek, M. Nové typy dlah pro osteosyntézu zlomenin distálního radia dorzálním přístupem. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě – sborník abstrakt. Nové Město na Moravě : Medin, 2011. s. B2.

Ruber, V., Mašek, M. Úskalí osteosyntézy distálního radia dorsálním přístupem. In XI. sjezd české společnosti chirurgie ruky - sborník abstrakt. Špindlerův Mlýn : Nucleus HK 2011, 2011. s. 4.

Ruber, V., Mašek, M., Mach, P. Racionální stabilizace zlomenin pánve. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie - sborník abstrakt. Brno : 2011.

Ruber, V., Mašek, M., Mach, P. Úskalí v ošetřování zlomenin pánve. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 40.

Smékal, P., Nestrojil, P. Boxerské zlomeniny - operovat či neoperovat. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě - sborník abstrakt. Nové Město na Moravě : Medin, 2011. s. B16.

Smékal, P., Nestrojil, P. Nebezpečí zimních sportů. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 41.

Uher, T., Vojtaník, P., Krtička, M. Výhody artroskopie v komplexním řešení poranění ramena. In VI. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie - sborník abstrakt. Brno : 2011.

Vašíčková, L. Multioborovost spinálního traumatu. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : Symma, 2011. s. 34.

Vybíhal, V., Duba, M., Sova, M., Fadrus, P., Mužík, V., Šprláková-Puková, A. Poúrazový hydrocefalus s komplikovaným průběhem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 109-109.

Článek v časopise

Ira, D., Čižmář, I., Krtička, M., Dráč, P., Bortlíček, Z., Mašek, M. Časná sutura versus ligamentoplastika leze skafolunátního vazu - srovnání klinických výsledků. Acta chirugiae orthopaedicae et traumatologie čechoslovaca, 2011, roč. 78, č. 2 , s. 149-155.

Ira, D., Krtička, M., Bilik, A., Mašek, M., Béreš, V. Skafolunátní disociace. Ortopedie, 2011, roč. 5, č. 2, s. 75-82.

Kaiser-Šrámková, L., Poul, J., Straka, J., Urbášek, K., Pavlík, T., Cvanová, M. Kritické zpracování prodlužování femuru za posledních deset let. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologie čechoslovaca, 2011, roč. 78, č. 3, s. 244-248.

Kazda, S., Paša, L., Pokorný, V. Klinické výsledky operačního řešení acromioclaviculární luxace se suturou a bez sutury vazů. Rozhledy v chirurgii, 2011, roč. 90, č. 10, s. 561-564.

Krtička, M. Traumacentrum FN Brno z pohledu Úrazového registru České republiky. Nemocniční listy, 2011, roč. XII, č. 3.

Mašek, M. Rozvoj traumatologie ve FN Brno. Nemocniční listy, 2011, roč. XII, č. 3.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Béreš, V., Krtička, M., Bilik, A. Ebrietas ethylica u triáž pozitivních pacientů vyšetřených cestou urgentního příjmu. III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 01.09.2011.

Bukva, P., Nestrojil, P., Stráníková, A. Dutinová poranění - polytrauma protokol. IV. celostátní konference - kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha, pánve, Brno, 19.02.2011.

Bukva, P., Nestrojil, P., Stráníková, A. Dutinová poranění . IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Drápelová, I., Mašek, M. Perioperační péče u poranění dutiny hrudní a břišní. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Gimunová, O., Zimová, I., Mašek, M. Úskalí polytraumatu - poranění pankreatu. XI. Brněnský pankreatologický den, Brno, 25.03.2011.

Halačková, R., Ruber, V. Perioperační péče u poranění pánevního kruhu a acetabula. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Krtička, M., Bilik, A., Mašek, M., Uher, T. Miniinvazivní osteosyntéza fraktury diafýzy klíční kosti. VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, Brno, 16.10.2011.

Krtička, M., Nekuda, V. Úrazy ve stáří. Letovice care 2011, Letovice, 19.05.2011.

Krtička, M., Plánka, L., Mašek, M. Úrazový registr České repobliky a jeho role v managementu kvality traumatologické péče. 11. brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov, 21.04.2011.

Mach, P., Mašek, M. Negative Pressure Wound Therapy in Traumatology. 1st Vivano NPWT Congress, Vídeň, 05.09.2011.

Mach, P., Mašek, M., Ruber, V. Možnosti záchovných operací poraněných parenchymatozních orgánů. Pelhřimovský chirurgický den 2011, Pelhřimov, 25.11.2011.

Mach, P., Vozdecká, G. Anatomie pánve, poranění pánve. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Mach, P., Vozdecká, G. Poranění pánve. IV. celostátní konference - kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha, pánve, Brno, 19.02.2011.

Mašek, M. Polytraumata v TC FN Brno 2010. 11. sympozium – české společnosti bezkrevní medicíny, Brno, 05.05.2011.

Mašek, M. Současné možnosti stabilizace hrudního koše. IV. kongres anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek, Praha, 09.11.2011.

Mašek, M. Vývoj podtlakové terapie v traumatologii během posledních 5ti let. IV. Konference wound managementu – Léčba rány, Mariánské Lázně, 06.05.2011.

Mašek, M., Drápelová, I. Poranění dutiny břišní - damage control surgery. IV. celostátní konference - kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha, pánve, Brno, 19.02.2011.

Mašek, M., Halačková, R. Poranění hrudní stěny. IV. celostátní konference - kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha, pánve, Brno, 19.02.2011.

Mašek, M., Mach, P., Ruber, V. Damage Control Surgery v Traumacentru FN Brno v r. 2010. VI. traumatologický den, Praha, 12.05.2011.

Mašek, M., Mach, P., Ruber, V. Optimální implantát pro stabilizaci zlomenin horního konce stehenní kosti. Pelhřimovský chirurgický den 2011, Pelhřimov, 25.11.2011.

Petráš, M., Mašek, M., Krtička, M. Novinky v podtlakové terapii. III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 01.09.2011.

Pikula, R., Mašek, M., Sotonová, A. Poranění sleziny. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Rak, V. ASK asistovaná subtalární déza. Miniinvazivita a rekonstrukce v traumatologii kolena, hlezna a nohy, Brno, 25.03.2011.

Ruber, V., Mašek, M., Mach, P. Ošetřování zlomenin pánve v TC FN Brno v roce 2010. VI. traumatologický den, Praha, 12.05.2011.

Ruber, V., Sladká, M. Sdružená poranění pánve. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Ševčík, P., Plánka, L., Gál, P., Krtička, M., Švancara, J., Dušek, L. Co můžeme vyčíst o polytraumatech u dospělých z Úrazového registru ČR. 7. Křivánkovy dny, Pardubice, 03.11.2011.

Ševčík, P., Plánka, L., Gál, P., Švancara, J., Dušek, L., Krtička, M. Co se lze dozvědět o polytraumatech dospělých z Úrazového registru ČR. XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Praha, 07.10.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Neudertová, H. Psychosociální souvislosti chronické bolesti. In Hakl, M. Léčba bolesti - Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivým syndromům. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 37-49.

Publikace 2007 - 2010

Abstrakt v časopise

Mach, P., Mašek, M., Ruber, V.  Úskalí techniky osteosyntézy horního konce femuru. Úrazová chirurgie, 2007, roč. 15, č. 2, s. 88-.

Mašek, M., Ruber, V., Ševčík, P.  Úskalí managementu ošetřování polytraumat v podmínkách FN Brno. Úrazová chirurgie, 2007, roč. 15, č. 2, s. 69-.

Otáhal, M., Rak, V., Uher, T.  Artroskopie hlezna a subtalo - jen okrajová záležitost?. Úrazová chirurgie, 2007, roč. 15, č. 2, s. 71-.

Ruber, V., Mašek, M., Ira, D.  Aktivní přístup v léčbě zlomenin distálního radia. Úrazová chirurgie, 2007, roč. 15, č. 2, s. 83-.

Ira, D., Mašek, M., Bujok, T., Ruber, V.  Výsledky osteosyntéz fraktúr II. - V. metakarpu. Úrazová chirurgie, 2007, roč. 15, č. 2, s. 84-85.

Rak, V., Otáhal, M., Ira, D.  Nitrokloubní zlomeniny patní kosti z hlediska výskytu a řešení komplikací. Úrazová chirurgie, 2007, roč. 15, č. 2, s. 87-.

Keřkovský, M., Šprláková - Puková, A., Neubauer, J., Uher, T., Vojtaník, P.  The role of ultrasound examination in shoulder trauma diagnostics. Skeletal radiology, 2007, roč. 36, č. 6, s. 561-.

Nestrojil, P., Mašek, M., Pikula, R.  Zlomeniny proximálního humeru. Srovnávací studie dvou metod. Úrazová chirurgie, 2009, roč. 17, č. 3, s. 87-88.

Hillová Mannová, J., Seidlová, D., Mašek, M., Zimová, I., Ševčík, P.  Závažné poranění jater. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2009, roč. 20, č. 5, s. 284-284.

Abstrakt ve sborníku

Mašek, M., Mach, P., Ruber, V.  Algoritmus ošetřování zlomenin pánve ve FN Brno. In Sborník přednášek 5. Traumatologické dny Pardubice 2007. Pardubice : , 2007. s. CD-.

Ruber, V., Mašek, M., Seidlová, D.  Dynamika kompartment syndromu. In Křivánkovy dny - POLYTRAUMATA (5. anesteziologická konference v Pardubicích). Pardubice : , 2007. s. 74-.

Mašek, M., Ruber, V., Ševčík, P.  Damage control surgery pánevních poranění. In Křivánkovy dny - POLYTRAUMATA (5. anesteziologická konference v Pardubicích). Pardubice : , 2007. s. 69-70.

Slezák, M., Seidlová, D., Mašek, M.  Polytrauma na UP - algoritmus nebo improvizace? . In Křivánkovy dny - POLYTRAUMATA (5. anesteziologická konference v Pardubicích). Pardubice : , 2007. s. 25-.

Mašek, M., Ruber, V., Vojtaník, P.  Vytíženost artroskopicky asistované osteosyntézy zlomenin tibiálního plateau. In Souhrn přednášek IX. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě : , 2007. s. 38-.

Uher, T., Otáhal, M., Rak, V.  Přínos artroskopie v algoritmu ošetření poranění dolního konce bérce. In Sborník přednášek IX. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě : , 2007. s. 39-.

Ruber, V., Mašek, M., Ira, D.  Ošetření zlomenin člunkové kosti novým typem kompresního šroubu. In Souhrn přednášek IX. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě : , 2007. s. 60-.

Mach, P., Mašek, M., Ruber, V.  Jaké informace žádá policie od traumatologa?. In 1. Trilaterální sympozium. Olomouc, Rožnov pod Radhoštěm : , 2007. s. 23-.

Křikava, I., Štoudek, R., Uher, T., Vojtaník, P.  Úloha regionální anestezie u polytraumatizované pacientky - kazuistika. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. Brno : Galén, 2008. s. 273-274.

Mašek, M.  Polytraumata. In XVI. Brněnské dny praktického lékařství, Praktický lékař a akutní medicína. Brno : , 2008. s. 15-16.

Rak, V., Kvasnička, P., Ira, D.  Osteosyntéza zlomenin patních kostí a řešení komplikací. In XII. Harrachovské chirurgické dny. Harrachov : , 2008. s. 34-.

Kvasnička, P., Mašek, M., Vojtaník, P.  Indikace osteosyntézy zlomeni distálního bérce LCP dlahou. In XII. Harrachovské chirurgické dny. Harrachov : , 2008. s. 32-33.

Vojtaník, P., Kvasnička, P., Pikula, R.  ASK asistovaná osteosyntéza tibiálního plateu ??ANO či NE??. In Setkání chirurgů Českého ráje. Jičín : , 2008. s. -.

Pikula, R., Kvasnička, P., Vojtaník, P.  Operační řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru - naše zkušenosti. In Setkání chirurgů Českého ráje. Jičín : , 2008. s. -.

Mašek, M., Ruber, V., Kvasnička, P.  ORIF zlomenin distálního humeru. In X. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě : , 2008. s. B.3-.

Ruber, V., Mašek, M., Kvasnička, P.  Operační léčba nitrokloubních zlomenin distálního radia. In X. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě : , 2008. s. B.9-.

Kvasnička, P., Mašek, M., Ruber, V.  Volba implantátu v léčbě zlomenin distálního bérce. In X. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě : , 2008. s. B.17-.

Mach, P., Mašek, M., Ruber, V., Schneller, K.  Mortui vovos docent - shoda operačního a pitevního nálezu u traumatologického "mors in tabula". In II. Národní kongres Dopravní úrazy Ostrava 2008. Ostrava : , 2008. s. CD-.

Nestrojil, P., Ruber, V., Mašek, M.  Spolupráce Traumacentra a ZZS. In II. Národní kongres Dopravní úrazy Ostrava 2008. Ostrava : , 2008. s. CD-.

Uher, T., Vojtaník, P., Bukva, P.  Výsledky deliberace SSN, spolupráce operatér - neurolog. In 6. národní kongres společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČSL JEP s mezinárodní účastí. Plzeň : , 2008. s. CD-.

Mašek, M., Nestrojil, P., Ruber, V.  Problémy a Damage Control ve FN Brno. In IX. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm : , 2008. s. 9-10.

Nestrojil, P., Mašek, M., Kovařík, J.  Oddělení Urgentního přijmu - 1. krok k Damage Control. In IX. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm : , 2008. s. 11-.

Ruber, V., Mašek, M., Nestrojil, P.  Aktualizace prevence tromboembolické nemoci na Klinice úrazové chirurgie LF MU a FN Brno. In IX. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm : , 2008. s. 56-57.

Kvasnička, P., Vojtaník, P., Pikula, R.  Úskalí operační léčby zlomenin distálního bérce. In I. Mezioborové sympozium. Rožnov pod Radhoštěm : , 2008. s. 12-.

Vojtaník, P., Bilik, A., Kvasnička, P.  ASK asistovaná osteosyntéza tibiálního plateu ?? ano či ne ??. In I. Mezioborové sympozium. Rožnov pod Radhoštěm : , 2008. s. 10-.

Pikula, R., Nestrojil, P., Kvasnička, P., Vojtaník, P.  Operační řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru - naše zkušenosti. In I. Mezioborové sympozium. Rožnov pod Radhoštěm : , 2008. s. 15-16.

Nestrojil, P., Pikula, R., Ruber, V.  Luxace ramenního kloubu. In I. Mezioborové sympozium. Rožnov pod Radhoštěm : , 2008. s. 19-.

Ruber, V., Mašek, M., Ira, D.  Luxace lunata - kasuistiky. In XI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě : Medin a.s., 2009. s. B2.5-.

Ruber, V., Mašek, M., Ira, D.  Perilunátní luxace - poranění vzácné, ale vážné. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. -22.

Bilik, A.  Současný trend léčení poranění krční páteře. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. -14.

Mach, P., Drápelová, I., Mašek, M.  Vstřebatelná síťka při ošetření poranění parenchymových orgánů. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. -15.

Mašek, M., Vozdecká, G., Ruber, V.  Rozpačité výsledky nitrodřeňové fixace. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. 19-.

Nestrojil, P., Kvasnička, P., Smékal, P.  Damage control surgery u závažných poranění končetiny. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. -20.

Pikula, R., Nestrojil, P., Krtička, M.  Operační řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. -21.

Kvasnička, P., Bilik, A., Vojtaník, P.  Zlomeniny distálního bérce - rizika + komplikace. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. -23.

Nestrojil, P., Mašek, M., Krtička, M.  Přehlédnutá poranění u polytraumat. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. -38.

Krtička, M., Mašek, M., Pikula, R.  Úrazový registr České republiky - stav řešené problematiky, možnosti jeho využití, zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. Mikulov : MSD, 2009. s. 42-.

Mašek, M., Krtička, M., Nestrojil, P.  VAC – dvouleté praktické zkušenosti v řešení zánětlivých komplikací. In XI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě, Skalský dvůr : , 2009. s. -A3.2.

Nestrojil, P., Mašek, M., Pikula, R.  Pozor: Zadní luxace humeru. In XI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě, Skalský dvůr : , 2009. s. -B2.1..

Hillová Mannová, J., Seidlová, D., Mašek, M., Zimová, I., Ševčík, P.  Závažné poranění jater. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt.  : , 2009. s. 56-56.

Článek v časopise

Fišer, B., Siegelová, J., Pohanka, M., Mašek, M., Barák, J., Moudr, J., Cornélissen, ., Halberg, .  Analysis of baroreflex function by means of mathematical model. Scripta medica, 2007, roč. 80, č. 4, s. 175-178.

Siegelová, J., Dušek, J., Fišer, B., Homolka, P., Vank, P., Mašek, M., Havelková, A., Cornélissen, ., Halberg, .  The relationship between circadian blood pressure variation and age analysed from 7-day monitoring. Scripta medica, 2007, roč. 80, č. 4, s. 179-187.

Rak, V., Matonoha, P., Otáhal, M., Mašek, M.  Vaskularizace laterální strany paty ve vztahu k extenzivnímu kožnímu řezu k osteosyntéze zlomeniny kalkanea. Rozhledy v chirurgii, 2007, roč. 86, č. 9, s. 483-488.

Keřkovský, M., Šprlaková-Puková, A., Uher, T., Vojtanik, P., Rouchal, M.  Význam UZ vyšetření v diagnostice poranění ramenního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et trumatologiae čechoslovace, 2008, roč. 75, č. 3, s. 167-172.

Mašek, M.  Vzdělávání musí předcházet ošetřování. Braunoviny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 16-18.

Chládková, L.  Moderní trendy v hojení ran a defektů. Diagnóza v ošetřovatelství, 2009, roč. 5, č. 6, s. 4-6.

Rak, V., Ira, D., Mašek, M.  Operative Treatment of Intra-Articular Calcaneal Fractures with Calcaneal Plates and its Complications. Indian Journal of Orthopaedics, 2009, roč. 43, č. 3, s. 271-280.

Krtička, M., Plánka, L., Ira, D., Mašek, M., Gál, P.  Úrazový registr České republiky, zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. Rozhledy v chirurgii, 2009, roč. 88, č. 12, s. 716-720.

Ergenzová, R., Pokorná, J.  Ošetřovatelský proces u pacienta se zlomeninou krčku kosti stehenní. Sestra, 2010, roč. 2, č. 2, s. 33-35.

Příspěvek do odborné knihy

Fišer, B., Siegelová, J., Dušek, J., Pohanka, M., Mašek, M., Barák, J., Moudr, J., Cornélissen, ., Halberg, .  Analysis of baroreflex function by means of mathematical model. In Moudr, J., Cornélissen, ., Halberg, . Noninvasive Metods in Cardiology. 1. vyd. Brno : MU, 2007. s. 90-93.

Siegelová, J., Dušek, J., Fišer, B., Homolka, P., Vank, P., Mašek, M., Havelková, A., Cornélissen, ., Halberg, .  Circadian blood pressure variation analyzed from 7-day monitooring.. In Havelková, A., Cornélissen, ., Halberg, .  Noninvasive Metods in Cardiology. 1. vyd. Brno : MU, 2007. s. 75-89.

Mach, P., Mašek, M., Krbec, M.  Traumatologie. In Pafko, P. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha : Galén, 2008. s. 253-290.

Mašek, M.  Gerontotraumatologie. In Matějovská Kubešová, H. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha : Galén, 2009. s. 187-195.

Příspěvek do sborníku

Ruber, V., Mašek, M., Uher, T.  Proximal femur fractures treated with the nail Targon PF. In 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery First ESTES-Congress. Maďarsko : Urban&Vogel, 2008. s. 103-.

Uher, T., Mašek, M., Ruber, V.  Suprascapular nerve (SSN) decompression during rotator cuff repair. In 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery . Maďarsko : Urban&Vogel, 2008. s. 117-.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Ira, D., Čižmář, I., Mašek, M.  Rekonstrukce skafolunátního vazu šlachovým štěpem. Motolské dny úrazové chirurgie, Harrachov, 10.05.2007.

Mach, P.  Polytraumata. Doškolovací kurz sester ARIP, , 19.01.2007.

Mach, P.  Vysokoenergetická poranění. Doškolovací kurz záchranářů ZZS, , 31.05.2007.

Mach, P.  Použití přípravku Betadinev traumatologii. Regionální odborná konference "Hojení ran 2007", Kolín, 10.10.2007.

Mašek, M., Ruber, V., Ševčík, P.  Úskalí managementu ošetřování polytraumat v podmínkách FN Brno. XIII. Novákovy traumatologické dny, Brno, Hotel Voroněž I., 20.09.2007.

Otáhal, M., Rak, V., Uher, T.  Artroskopie hlezna a subtalo - jen okrajová záležitost?. XIII. Novákovy traumatologické dny, Brno, Hotel Voroněž I., 20.09.2007.

Ruber, V., Mašek, M.  Výsledky vlastního souboru pacientů léčených pro zlomeninu distálního radia. XIII. Novákovy traumatologické dny, Brno, Hotel Voroněž I., 21.09.2007.

Ira, D., Mašek, M., Bujok, T., Ruber, V.  Výsledky osteosyntéze fraktúr metakarpov. XIII. Novákovy traumatologické dny, Brno, Hotel Voroněž I., 21.09.2007.

Rak, V., Otáhal, M., Ira, D.  Nitrokloubní zlomeniny patní kosti z hlediska výskytu a řešení komplikací. XIII. Novákovy traumatologické dny, Brno, Hotel Voroněž I., (poster), 20.09.2007.

Mach, P., Mašek, M., Ruber, V.  Úskalí techniky osteosyntézy horního konce femuru. XIII. Novákovy traumatologické dny, Brno, Hotel Voroněž I., (poster), 20.09.2007.

Mašek, M., Uher, T., Vojtaník, P.  Miniosteosynthesa zlomenin tib. plateau. IV. Hodonínské laparoskopické sympozium, Hodonín, 30.03.2007.

Ruber, V., Mašek, M., Rak, V.  Stabilní miniinvazivní osteosynthesa zlomenin člunkové kosti. IV. Hodonínské laparoskopické sympozium, Hodonín, 30.03.2007.

Mašek, M., Ruber, V., Mach, P.  Ošetřování zlomenin distálního radia - konzervativní versus operační léčení. "III. Hustopečské dny ambulantní chirurgie", Hustopeče, 20.04.2007.

Mašek, M.  Teorie a praktické cvičení v klasickém a syntetickém sádrování. Cellona Workshop, Pelhřimov, 11.10.2007.

Mašek, M.  Pneumothorax v přednemocniční neodkladné péči a nemocniční ošetření. "Dušnost", Velké Meziříčí, 04.05.2007.

Mašek, M., Ruber, V.  Indikace a operační léčení zlomenin distálního radia. Setkání traumatologů v Českých Budějovicích, České Budějovice, 04.10.2007.

Ira, D., Bujok, T., Mašek, M.  Stabilizácia zlomenín metákarpov technikami O. R. I. F. a C. R. I. F. - naše výsledky a komplikácie. IX. Sjezd české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, České Budějovice, 23.11.2007.

Bujok, T., Ira, D., Pikula, R.  Operačná liečba viaspočetných zlomenín metakarpov - zhodnotenie súbora. IX. Sjezd české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, České Budějovice, 23.11.2007.

Mašek, M.  Současný management traumatologické péče ve FN Brno. Traumatologická péče v Jihomoravském kraji a jeji reorganizace, Brno, 10.12.2007.

Hladíková, L., Střechová, B.  Centrální sterilizace a lůžková oddělení. Steril - mezinárodní kongres pořádaný Českou společností pro sterilizaci, Brno, 22.10.2008.

Kotyzová, V., Hladíková, L.  KPR. seminář pro NLZP, výuková místnost KÚCH, 21.10.2008.

Hladíková, L.  KPR. seminář pro NLZP, výuková místnost OK, 20.11.2008.

Votavová, Z.  Předoperační příprava a perioperační péče při osteosyntéze zlomenin krčku stehenní kosti. Zlomeniny horního konce stehenní kosti. Prevence TEN., Kongresové centrum hotelu Holliday In, Křižkovského 20, Brno, 18.10.2008.

Olšarová Dokoupilová, H., Kovářová, DiS., J.  Pooperační péče u pacientů po osteosyntéze zlomenin krčku stehenní kosti. Zlomeniny horního konce stehenní kosti. Prevence TEN., Kongresové centrum hotelu Holliday In, Křižkovského 20, Brno, 18.10.2008.

Leitgebová, V., Svobodová, M.  Pooperační péče u pacientů po implantaci CKP nebo TEP coxae. Zlomeniny horního konce stehenní kosti. Prevence TEN., Kongresové centrum hotelu Holiday In,   Křižkovského 20, Brno, 18.10.2008.

Tutterová, DiS., T., Mazalová, J.  Předoperační příprava a perioperační péče při osteosyntéze zlomenin trochanterického masivu. Zlomeniny horního konce stehenní kosti. Prevence TEN., Kongresové centrum hotelu Holiday In, Křižkovského 20, Brno, 18.10.2008.

Hradilová, L., Barošová, Bc., J.  Poperační péče u pacientů po osteosyntéze zlomenin trochanterického masivu. Zlomeniny horního konce stehenní kosti. Prevence TEN., Kongresové centrum hotelu Holiday In, Křižkovského 20, Brno, 18.10.2008.

Hradilová, L., Krčilová, A.  Ošetřovatelská péče u zlomenin proximálního humeru  - Zlomeniny proximálního humeru. II. Celostátní konference - Poranění ramenního kloubu, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno, 14.02.2009.

Votavová, Z., Hudecová, K.  Ošetřovatelská péče u artroskopie ramenního kloubu, ASKP ramenního kloubu - ošetřovatelská péče. II. Celostátní konference - Poranění ramenního kloubu, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno, 14.02.2009.

Leitgebová, V.  Enterální a parenterální výživa. Seminář, Posluchárna KÚCH, 21.04.2009.

Hladíková, L., Střechová, B.  Nástrahy běžného provozu. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudného lékařství, Zámek Mikulov, 03.09.2009.

Krtička, M., Mašek, M., Závodníková, L.  Naše zkušenosti s aplikací V.A.C terapie v traumatologii. Dny ambulantní chirurgie 2009, Mikulov, 09.10.2009.

Ruber, V., Mašek, M., Neužilová, J.  Současný algoritmus konzervativního léčení zlomenin distálního radia. Dny ambulantní chirurgie 2009, Mikulov, 09.10.2009.

Ruber, V., Mašek, M., Mach, P.  V.A.C. terapie v traumatologii. V.A.C. sympozium, Plzeň, 30.09.2009.

Rak, V.  Artroskopicky asistovaná osteosyntéza patní kosti. IV. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, Brno, 19.10.2009.

Rak, V., Otáhal, M., Bilik, A.  Nejčastější chyby a omyly v operační léčbě zlomenin kalkanea.. Moravské ortopedické a traumatologické dny, Přerov, 19.11.2009.

Martinková, J., Rak, V.  Rehabilitační postupy po frakturách patní kosti. Moravské ortopedické a traumatologické dny, Přerov, 19.11.2009.

Vojtaník, P., Uher, T., Kvasnička, P.  Artroskopicky asistovaná osteosyntéza v oblasti ramenního kloubu. IV. mezinárnodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie 2009, Brno, 19.10.2009.

Mašek, M.  Prevence TEN v ambulantní traumatologické praxi. Dny ambulantní chirurgie 2009, Mikulov, 09.10.2009.

Kovařík, J., Ira, D., Kovaříková, H.  Konzervativní nebo operační léčení zlomenin metakarpů ?. Dny ambulantní chirrugie 2009, Mikulov, 09.10.2009.

Ira, D., Krtička, M., Strániková, A.  Diagnostika a terapie nejčastějších ligamentozních a kostních poranění zápěstí. Dny ambulantní chirrugie 2009, Mikulov, 09.10.2009.

Nestrojil, P., Jakoubková, A.  Zlomeniny proximálního humeru - ambulantní péče. Dny ambulantní chirurgie 2009, Mikulov, 09.10.2009.

Mašek, M.  Komplikace léčení sádrovým obvazem. Dny ambulantní chirurgie 2009, Mikulov, 09.10.2009.

Pikula, R., Nestrojil, P.  Zlomeniny proximálního humeru - osteosyntéza dlahou. Symposium sester - poranění ramenního kloubu, Brno, 14.02.2009.

Vojtaník, P., Bukva, P.  Artroskopie při funkčním omezení ramenního klouobu. Symposium sester - poranění ramenního kloubu, Brno, 14.02.2009.

Vojtaník, P., Uher, T., Bilik, A.  Artroskopické řešení nestability ramenního kloubu. Symposium sester - poranění ramenního kloubu, Brno, 14.02.2009.

Vojtaník, P., Uher, T.  Ošetření poranění manžety rotátorů. Symposium sester - poranění ramenního kloubu, Brno, 14.02.2009.

Uher, T., Vojtaník, P., Bukva, P.  Artroskopické uvolnění průběhu supraskapulárního nervu. IV. mezinárodní kongres slovenské společnosti artroskopie a sportovní traumatologie, Bratislava, 10.09.2009.

Uher, T., Vojtaník, P., Bukva, P.  Suprascapular Nerve release. 4th Shoulder Symposium, České Budějovice, 23.04.2009.

Uher, T., Kovaříková, H.  Náš pohled na ošetřování ran na Klinice úrazové chirurgie LF MU a FN Brno. Dny ambulantní chirurgie 2009, Mikulov, 08.10.2009.

Vojtaník, P.  Artroskopická stabilizace akutní luxace ramenního kloubu. Setkání chirurgů oblasti Českého ráje, Jičín, 31.10.2009.

Mašek, M.  Zlomeniny proximálního humeru – osteosyntéza nitrodřeňovým hřebem. II. celostátní konference na téma: Poranění ramenního kloubu, Brno, Holiday Inn, 14.02.2009.

Mašek, M.  Využití V.A.C. terapie v traumatologii – Tipy a triky. Sympózium V.A.C. Therapy v chirurgických oborech, Svitavy, 23.04.2009.

Mašek, M.  Současný trend nitrodřeňové osteosyntézy. V. Hustopečské dny ambulantní chirurgie, Hustopeče u Brna, 17.04.2009.

Mašek, M.  Neodkladná péče u velkých krvácení a amputace HK. Neodkladná péče u akutních stavů v primární péči s nácvikem  (KIGOPL, LF, KUCH), Křtiny, 18.04.2009.

Mašek, M.  Závažné krvácení v urgentní medicíně z pohledu traumatologa. 8. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov, 13.05.2009.

Mašek, M.  V. A. C. terapie v traumatologii – naše zkušenosti. V. A. C. Therapy v chirurgických oborech, Košice, 29.10.2009.

Mašek, M.  Komplikace léčení sádrovým obvazem. Dny ambulantní chirurgie 2009, Mikulov, 08.09.2009.

Mašek, M., Mach, P., Ruber, V.  Organizace traumatologické péče v JMK z pohledu traumacenter. IV. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, Brno, 19.10.2009.

Mach, P.  VAC  - informace ze světa. Sympózium V.A.C. Therapy v chirurgických oborech, Svitavy, 23.04.2009.

Nestrojil, P.  Anatomie ramenního kloubu. II. celostátní konference sester - Poranění ramenního kloubu, Brno, 14.02.2009.

Nestrojil, P.  Zlomeniny proximálního humeru. II. celostátní konference sester - Poranění ramenního kloubu, Brno, 14.02.2009.

Nestrojil, P.  Poranění měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu. II. celostátní konference sester - Poranění ramenního kloubu, Brno, 14.02.2009.

Mašek, M., Doleček, M., Penka, I.  Mezioborová spolupráce při řešení traumatohemoragického šoku. III. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek, Praha, 26.11.2009.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5. patro

Telefon:

Pohotovost 532 232 226

Kontakty:

Oddělení A: 532 233 896
Oddělení B: 532 232 968
Oddělení C: 532 232 859

Oddělení JIP 1: 532 233 696
Oddělení JIP 2: 532 233 688

Spinální jednotka: 532 231 501

Ambulance - kartotéka: 532 233 175
Ambulance 1 – kontroly: 532 233 149
Ambulance 2 – kontroly: 532 232 914
Ambulance 3 – kontroly: 532 232 857

Ambulantní doba:

7:00-15:00 hod.

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě: 532 232 226
Ambulance 5 - pohotovost 7:00-15:00 hod.: 532 233 181

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji