Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Spinální jednotka

 


  • Se souhlasem Ministerstva zdravotnictví byla ve Fakultní nemocnici Brno vybudována a v březnu 2010 zprovozněna Spinální jednotka.
  • Organizačně je jednotka včleněna pod vedení Kliniky úrazové chirurgie.
  • Spinální jednotka funguje jako součást Traumacentra FN Brno.
  • Spinální jednotka (SJ) má nasmlouvány potřebné výkony a kódy u zdravotních pojišťoven.
  • Oddělení má 15 lůžek. Spádová oblast SJ zahrnuje Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský kraj a  kraj Vysočina. Spádová oblast zahrnuje přibližně  2,5 milionu obyvatel.

 

V současné době se péče o spinální pacienty řídí Metodickým opatřením  ze dne 23. 6. 2002, ale nově vznikla při MZd Pracovní skupina pro problematiku závažných spinálních onemocnění, jejímž cílem je aktualizace a vydání nového, podrobnějšího metodického opatření, kterým se určí síť zdravotnických zařízení a jejich spádových území pro zajištění komplexní péče o nemocné se závažným spinálním postižením v ČR.

SJ  je vysoce specializované oddělení  pro péči o spinální pacienty, tj. pacienty s úrazovým či neúrazovým poškozením míchy a odpovídajícím neurologickým deficitem.

Poškození míchy patří mezi nejvíce devastující zdravotní postižení. Ročně přibývá  kolem 250 nových  spinálních lézí v ČR, z nichž je asi 200 způsobeno úrazem. Další vznikají v rámci degenerativních, onkologických a infekčních onemocnění. Z úrazových příčin jsou na prvním místě dopravní úrazy, dále pak pády z výšky a sportovní úrazy. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou muži od 20 do 40 let.

Zdravotnická zařízení  musejí splňovat  náročná kritéria personální, materiálně technická a organizační.

Spinální jednotka je personálně zajištěna traumatology, rehabilitačním lékařem, psychologem, sexuologem, zdravotními sestrami, sanitárky, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Na oddělení je 5 třílůžkových  pokojů, operační sál pro  menší chirurgické výkony, 3 tělocvičny, jídelna a 3 hygienické boxy. Dva pokoje a individuální tělocvična jsou  spojeny stropním závěsným transportním a vertikalizačním  systémem.

SJ je  vybavena 8 vozíky a potřebnými rehabilitačními pomůckami (Lokomat, vertikalizační stůl, motomedy,…).

 

Je zajištěna návaznost na spondylochirurgické oddělení Kliniky úrazové chirurgie FN Brno i Ortopedické kliniky FN Brno. Je  zajištěna spolupráce se všemi pracovišti FN Brno – nejčastěji KARIM (Klinika anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny), Chirurgická klinika, Neurochirurgická klinika, Neurologická a Urologická klinika, interní kliniky a Klinika rekonstrukční a plastické chirurgie.

 

Pacient  se závažným postižením páteře a míchy  je  přes Urgentní příjem  přijat  k akutnímu dekompresnímu a stabilizačním výkonu na JIP traumatologie, ortopedie,  nebo ORIM (oddělení resuscitace a intenzivní medicíny). Po operaci  se vrací zpět na ORIM  či JIP. Po kardiopulmonální stabilizaci  pacienta po spondylochirurgickém výkonu – přibližně po 1 – 2 týdnech – je pacient překládán na Spinální jednotku. Zde je pacient hospitalizován přibližně po dobu 3 měsíců při postižení paraplegickém, 4 měsíce při postižení tetraplegickém. Vše za předpokladu, že hospitalizace probíhá bez komplikací (plicních,  dekubitů, flebotrombóz,  uroinfektů, .…).

Pacient je během této doby  intenzivně rehabilitován, vertikalizován do vozíku, zbaven tracheostomické kanyly, má zajištěný plný p. o. příjem, kůži bez defektů, je zajištěna péče o vyprazdňování močového měchýře čistou intermitentní katetrizací  nebo pomocí epicystostomie.

Je zcela přirozené, že i během pobytu na SJ může dojít ke  zhoršení zdravotního stavu pacienta a může být opět přeložen na oddělení ORIM či JIP.

Ze Spinální jednotky  je pacient přeložen do rehabilitačního ústavu se spinální rehabilitační jednotkou, které jsou 3 – Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži Košumberku, Rehabilitační ústav Hrabyně a Rehabilitační ústav Kladruby.

Do rehabilitačního ústavu musí být pacient přeložen přímo ze Spinální jednotky. Délka pobytu v rehabilitačním ústavu je přibližně 5 měsíců, poté je pacient propuštěn do domácí péče.

Po propuštění z rehabilitačního ústavu je pacient nadále dispenzarizován  ve Spinální ambulanci Kliniky úrazové chirurgie FN Brno – v rámci ambulance celoživotní péče - v těsné spolupráci s praktickým lékařem a ambulantními specialisty v místě bydliště pacienta.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5. patro

Telefon:

Pohotovost 532 232 226

Kontakty:

Oddělení A: 532 233 896
Oddělení B: 532 232 968
Oddělení C: 532 232 859

Oddělení JIP 1: 532 233 696
Oddělení JIP 2: 532 233 688

Spinální jednotka: 532 231 501

Ambulance - kartotéka: 532 233 175
Ambulance 1 – kontroly: 532 233 149
Ambulance 2 – kontroly: 532 232 914
Ambulance 3 – kontroly: 532 232 857

Ambulantní doba:

7:00-15:00 hod.

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě: 532 232 226
Ambulance 5 - pohotovost 7:00-15:00 hod.: 532 233 181

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji