Menu
Česky English
532 23 1111

Spinální jednotka

Vysoce specializované oddělení pro péči o spinální pacienty, tj. pacienty s úrazovým či neúrazovým poškozením míchy a odpovídajícím neurologickým deficitem.


PRO AKUTNÍ ÚRAZY PÁTEŘE

SPONDYLOTRAUMATOLOGICKÁ POHOTOVOST 

+420 532 231 444


KONZULTACE PŘEKLADU NA SPINÁLNÍ JEDNOTKU  

MUDr. Eva Švecová: +420 532 231 504
                         


 

  • Se souhlasem Ministerstva zdravotnictví byla ve Fakultní nemocnici Brno vybudována a v březnu 2010 zprovozněna Spinální jednotka.
  • Organizačně je jednotka včleněna pod vedení Kliniky úrazové chirurgie.
  • Spinální jednotka funguje jako součást Traumacentra FN Brno.
  • Spinální jednotka (SJ) má nasmlouvány potřebné výkony a kódy u zdravotních pojišťoven.
  • Oddělení má 15 lůžek. Spádová oblast SJ zahrnuje Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský kraj a  kraj Vysočina. Spádová oblast zahrnuje přibližně  2,5 milionu obyvatel.

 

V současné době se péče o spinální pacienty řídí Metodickým opatřením  ze dne 23. 6. 2002, ale nově vznikla při MZd Pracovní skupina pro problematiku závažných spinálních onemocnění, jejímž cílem je aktualizace a vydání nového, podrobnějšího metodického opatření, kterým se určí síť zdravotnických zařízení a jejich spádových území pro zajištění komplexní péče o nemocné se závažným spinálním postižením v ČR.

SJ  je vysoce specializované oddělení  pro péči o spinální pacienty, tj. pacienty s úrazovým či neúrazovým poškozením míchy a odpovídajícím neurologickým deficitem.

Poškození míchy patří mezi nejvíce devastující zdravotní postižení. Ročně přibývá  kolem 250 nových  spinálních lézí v ČR, z nichž je asi 200 způsobeno úrazem. Další vznikají v rámci degenerativních, onkologických a infekčních onemocnění. Z úrazových příčin jsou na prvním místě dopravní úrazy, dále pak pády z výšky a sportovní úrazy. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou muži od 20 do 40 let.

Zdravotnická zařízení  musejí splňovat  náročná kritéria personální, materiálně technická a organizační.

Spinální jednotka je personálně zajištěna traumatology, rehabilitačním lékařem, psychologem, sexuologem, zdravotními sestrami, sanitárky, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Na oddělení je 5 třílůžkových  pokojů, operační sál pro  menší chirurgické výkony, 3 tělocvičny, jídelna a 3 hygienické boxy. Dva pokoje a individuální tělocvična jsou  spojeny stropním závěsným transportním a vertikalizačním  systémem.

SJ je  vybavena 8 vozíky a potřebnými rehabilitačními pomůckami (Lokomat, vertikalizační stůl, motomedy,…).

 

Je zajištěna návaznost na spondylochirurgické oddělení Kliniky úrazové chirurgie FN Brno i Ortopedické kliniky FN Brno. Je  zajištěna spolupráce se všemi pracovišti FN Brno – nejčastěji KARIM (Klinika anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny), Chirurgická klinika, Neurochirurgická klinika, Neurologická a Urologická klinika, interní kliniky a Klinika rekonstrukční a plastické chirurgie.

 

Pacient  se závažným postižením páteře a míchy  je  přes Urgentní příjem  přijat  k akutnímu dekompresnímu a stabilizačním výkonu na JIP traumatologie, ortopedie,  nebo ORIM (oddělení resuscitace a intenzivní medicíny). Po operaci  se vrací zpět na ORIM  či JIP. Po kardiopulmonální stabilizaci  pacienta po spondylochirurgickém výkonu – přibližně po 1 – 2 týdnech – je pacient překládán na Spinální jednotku. Zde je pacient intenzivně rehabilitován, vertikalizován do vozíku, zbaven tracheostomické kanyly, má zajištěný plný p. o. příjem, probíhá prevence dekubitů, je zajištěna péče o vyprazdňování močového měchýře čistou intermitentní katetrizací  nebo pomocí epicystostomie.

Je zcela přirozené, že i během pobytu na SJ může dojít ke  zhoršení zdravotního stavu pacienta a může být opět přeložen na oddělení ORIM či JIP.

Ze Spinální jednotky  je pacient přeložen do rehabilitačního ústavu se spinální rehabilitační jednotkou, které jsou 3 – Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži Košumberku, Rehabilitační ústav Hrabyně a Rehabilitační ústav Kladruby.

Do rehabilitačního ústavu musí být pacient přeložen přímo ze Spinální jednotky. Délka pobytu v rehabilitačním ústavu je přibližně 5 měsíců, poté je pacient propuštěn do domácí péče.

Po propuštění z rehabilitačního ústavu je pacient nadále dispenzarizován  ve Spinální ambulanci Kliniky úrazové chirurgie FN Brno – v rámci ambulance celoživotní péče - v těsné spolupráci s praktickým lékařem a ambulantními specialisty v místě bydliště pacienta.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5.

Bohunice, pavilon L, patro: 6.

Telefon:

Pro objednání volejte 532 231 843
ve všední den mezi 12-14h

Pohotovost 532 232 226

Kontakty:

Oddělení A: 532 233 896
Oddělení B: 532 232 968
Oddělení C: 532 232 859

Oddělení JIP: 532 233 696

Spinální jednotka: 532 231 501

Ambulance - kartotéka: 532 233 175
Ambulance 1 – kontroly: 532 233 149
Ambulance 2 – kontroly: 532 232 914
Ambulance 3 – kontroly: 532 232 857

Ambulantní doba:

7:00-15:00 hod

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě: 532 232 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji