Menu
Česky English
532 23 1111

Oblast činnosti

Klinika úrazová chirurgie FN Brno a LF MU zajišťuje v rámci Traumacentra FN Brno komplexní péči o úrazy a jejich následky, a to buď v rámci vlastní činnosti nebo v úzké součinnosti s dalšími obory fakultní nemocnice. 

Jedná se nejen o úrazy pohybového aparátu, ale též o úrazy dutinové (lebka, hrudník, břicho, pánev) a o sdružená poranění či polytraumata. Bezproblémová mezioborová spolupráce a zajištění jednotné léčebné doktríny v ošetřování úrazů je věcí právě úrazového chirurga.

 

Do náplně činnosti Kliniky úrazové chirurgie patří:

  • komplexní diagnostika poranění
  • komplexní léčení úrazů jak ambulantní tak za hospitalizace
  • rehabilitace a resocializace úrazových nemocných
  • znalecká a posudková činnost v oblasti úrazové chirurgie
  • pregraduální a postgraduální výchovu v oboru úrazová chirurgie
  • vědecko výzkumná práce v oboru
  • sledování odborné úrovně poskytované péče v oboru.

 

Výše uvedená péče je poskytována pro spádovou oblast celého Jihomoravského kraje a velkou část kraje Vysočina. V případě potřeby, zejména hromadných neštěstí a mimořádných událostí, je oblast naší činnosti rozšířena i na ostatní kraje ČR.

 

 

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5.

Bohunice, pavilon L, patro: 6.

Telefon:

Pro objednání volejte 532 231 843
ve všední den mezi 12-14h

Pohotovost 532 232 226

Kontakty:

Oddělení A: 532 233 896
Oddělení B: 532 232 968
Oddělení C: 532 232 859

Oddělení JIP: 532 233 696

Spinální jednotka: 532 231 501

Ambulance - kartotéka: 532 233 175
Ambulance 1 – kontroly: 532 233 149
Ambulance 2 – kontroly: 532 232 914
Ambulance 3 – kontroly: 532 232 857

Ambulantní doba:

7:00-15:00 hod

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě: 532 232 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji