Menu
Česky English
532 23 1111

Objednávání (pro pacienty)

RTG (skiagrafie)

Na toto vyšetření je možné se objednat:

 • osobně (v evidenci RTG1 – přízemí pavilonu I2)
 • telefonicky na tel čísle 532 23 3797 od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den

Při osobním objednání je nutné mít u sebe žádanku na požadované vyšetření, při telefonickém objednání je třeba žádanku na RTG vyšetření přinést na domluvený termín vyšetření s sebou.

Je třeba upozornit na to, že pokud žádanka není dodaná předem, může se stát, že vyšetření nebude provedeno (špatné indikace, nedostatečně vyplněné žádanky atd.) a klient se tak k vyšetření dostaví zcela zbytečně. Proto je vhodné doručit žádanku s dostatečným předstihem.

 

CT, MR, PET/MR, skiaskopie

Na tato výše uvedená vyšetření je možné se objednat:

 • osobně doručit žádanku na centrální objednávání (2. NP pavilon L lůžkového traktu)
 • vhodit žádanku do schránky k tomu určené (2. NP - pavilon L lůžkového traktu před vchodem označeným „Klinika radiologie a nukleární medicíny – řídící úsek“)
 • zaslat poštou na naši adresu (KRNM FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno)
 • popř. lékař žádající vyšetření může zaslat elektronickou žádanku.

Termín vyšetření je klientovi sdělen písemnou pozvánkou, popř. telefonicky. Proto je nutné mít správně uvedenou adresu a tel. číslo klienta na žádance. Pracovní doba na centrálním objednávání je od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den.

Telefonní kontakt pro ověření termínu:

 • CT  - 532 23 3548
 • MR, PET/MR - 532 23 2879
 • Skiaskopie - 532 23 2870

 

Ultrazvuk

Na toto vyšetření je možné se objednat:

 • osobně (v evidenci UZ – přízemí pavilonu I2)
 • telefonicky   (tel. číslo : 532 23 3597) od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den

Při osobním i telefonickém objednání je nutné mít u sebe žádanku na požadované vyšetření, při telefonickém objednání je třeba žádanku na UZ vyšetření přinést na domluvený termín s sebou. 

 

Denzitometrie

Na toto vyšetření je možné se objednat:

 • telefonicky   (tel. číslo : 532 23 2481) od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den
 • osobně v 2. NP pavilonu L - centrální objednávání KRNM-sekretariát

Při osobním objednání je nutné mít u sebe žádanku na požadované vyšetření, při telefonickém objednání je třeba žádanku na denzito vyšetření přinést na domluvený termín s sebou.

 

Angiografie a intervenční výkony

Klient je objednáván k vyšetření pouze na základě žádanky. Vyšetření objednává vždy ošetřující lékař.

 

CT Virtuální kolonoskopie

Na toto vyšetření je nutné doručit řádně vyplněnou žádanku na CT vyšetření, kterou může vystavit např. Vás ošetřující lékař.
 • Žádanku můžete zaslat poštou na adresu: Sekretariát, KRNM FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
 • Žádanku může vyplnit Váš lékař i elektronicky zde.

Pokud Vám termín nebude vyhovovat, lze ho po domluvě změnit (tel.: 532 23 3548)

Termín vyšetření Vám sdělíme písemně či telefonicky nebo e- mailem (stačí na žádanku uvést, čemu dáváte přednost + kontakt na Vás).

K vyšetření musíte dorazit řádně připraven s vyprázdněným tlustým střevem - příprava je stejná jako na kolonoskopické vyšetření. 

 

Metody nukleární medicíny (mimo PET) – scintigrafie, SPECT

Na toto vyšetření je nutné doručit řádně vyplněnou žádanku na vyšetření, kterou může vystavit Váš ošetřující lékař.

 • Žádanku můžete zaslat poštou na adresu: Sekretariát, KRNM FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
 • Osobně předat na Oddělení nukleární medicíny, pavilon N

 

Mammografie, Ultrazvuk prsů

Tato vyšetření se provádí na pracovišti v areálu porodnice Obilní trh 11, objednávání zde.

Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji