Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

Důležitá telefonní čísla

 • přednosta: MUDr. Kristián Brat, Ph.D. - 532 232 504
 • zástupce pro LPP: primářka MUDr. Marcela Tomíšková - 532 232 571
 • zástupce pro školství: As. MUDr. Zdeněk Merta, CSc. – 532 232 409
 • sekretariát: Kateřina Tichá - 532 232 554, fax: 532 232 405
 • vrchní sestra: Mgr. Dana Dvořáčková - 532 232 553
 • dokumentátoři: Yveta Hanušová- 532 232 411
 • příjmová ambulance - 532 232 565
 • specializované ambulance - 532 232 566 (vždy v uvedenou ordinační dobu)
 • pneumoonkologická ambulance - 532 232 924
 • bronchologická ambulance - 532 232 555
 • JIP - 532 232 671, 532 232 018
 • oddělení 11A - 532 232 558
 • oddělení 11B - 532 232 564
 • oddělení 11C – 532 232 931
 • Centrum pro léčbu závislosti na tabáku - 532 232 400, 532 233 198
 • Ambulance pro poruchy dýchání ve spánku – 532 232 671

 

Konzultace

 • Kontakt osobní, telefonicky, faxem, e-mailem.

 

Vypracované jednotné postupy pro diagnostiku a léčbu nemocí

 • Sarkoidóza
 • Plicní fibrózy
 • Cystická fibróza
 • Chronická obstrukční plicní nemoc
 • Bronchogenní karcinom
 • Pneumonie
 • Tuberkulóza
 • Léčebné protokoly pro nemocné s bronchogenním karcinomem léčené chemoterapií a brachyterapií

 

Pracovní skupiny

 1. Pneumoonkologická - Skřičková, Tomíšková, Jakubíková, Kadlec, Špeldová
 2. Bronchologická - Skřičková, Hrazdirová, Turčáni, Tomíšková, Binková, Jakubíková, Potrepčiaková, Staňková
 3. Akutní pneumologie - Turčáni, Staňková, Skřičková, Brat, Herout
 4. Infekce - Skřičková, Hrazdirová, Turčáni, Potrepčiaková
 5. Tuberkulóza a mykobakteriózy - Hrazdirová, Turčáni, Skřičková, Potrepčiaková
 6. Difúzní parenchymatózní plicní onemocnění - Binková, Doubková
 7. Chronická obstrukční plicní nemoc - Turčáni, Morvayová, Plutinský
 8. Asthma bronchiale, obtížně léčitelné asthma - Kindlová, Venclíčková
 9. Funkční vyšetřování plic - Merta, Plutinský
 10. Paliativní medicína - Tomíšková, Skřičková
 11. Cystická fibróza dospělých - Pokojová, Herout
 12. Léčba závislosti na tabáku - Opelatalová, Lennerová, Štefániková
 13. Spánková medicína - Turčáni, Morvayová
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji