Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Informace pro lékaře

Důležitá telefonní čísla

 • přednosta: MUDr. Kristián Brat, Ph.D. - 532 232 504
 • zástupce pro LPP: primářka MUDr. Marcela Tomíšková - 532 232 571
 • zástupce přednosty pro vědu, výzkum a školství: 532 233 230
 • sekretariát: Kateřina Tichá - 532 232 554, fax: 532 232 405
 • vrchní sestra: Mgr. Dana Dvořáčková, MBA - 532 232 553
 • dokumentátoři: Yveta Hanušová- 532 232 411
 • příjmová ambulance - 532 232 565 - objednávání po-pá - 14.00 - 15.15 hod.
 • pneumoonkologická ambulance - 532 232 924 - objednávání po-pá - 13.30 - 15.00 hod.
 • bronchologická ambulance - 532 232 555
 • JIP - 532 232 671 - sestry, 532 232 018 - lékaři
 • oddělení 11A - 532 232 558 - sestry, 532 232 550 - lékaři
 • oddělení 11B - 532 232 564 - sestry, 532 232 174 - lékaři
 • oddělení 11C – 532 232 931 - sestry, 532 232 557 - lékaři
 • Centrum pro léčbu závislosti na tabáku - 532 232 565, 532 232 562
 • Ambulance pro poruchy dýchání ve spánku – 532 232 395, 773 202 654

 

Konzultace

 • Kontakt osobní, telefonicky, faxem, e-mailem.

 

Vypracované jednotné postupy pro diagnostiku a léčbu nemocí

 • Sarkoidóza
 • Plicní fibrózy
 • Cystická fibróza
 • Chronická obstrukční plicní nemoc
 • Bronchogenní karcinom
 • Pneumonie
 • Tuberkulóza
 • Léčebné protokoly pro nemocné s bronchogenním karcinomem léčené chemoterapií a brachyterapií

 

Pracovní skupiny

 1. Pneumoonkologická - Skřičková, Tomíšková, Jakubíková, Kadlec, Špeldová
 2. Bronchologická - Skřičková, Hrazdirová, Turčáni, Tomíšková, Jakubíková, Staňková
 3. Akutní pneumologie - Turčáni, Staňková, Skřičková, Brat, Herout
 4. Infekce - Skřičková, Hrazdirová, Turčáni, Potrepčiaková
 5. Tuberkulóza a mykobakteriózy - Hrazdirová, Džingozovová
 6. Difúzní parenchymatózní plicní onemocnění - Sýkorová, Doubková
 7. Chronická obstrukční plicní nemoc - Turčáni, Morvayová, Plutinský
 8. Asthma bronchiale, obtížně léčitelné asthma - Kindlová, Jakubíčková
 9. Funkční vyšetřování plic - Merta, Plutinský
 10. Paliativní medicína - Tomíšková, Skřičková
 11. Cystická fibróza dospělých - Pokojová, Herout
 12. Léčba závislosti na tabáku - Opelatalová
 13. Spánková medicína - Turčáni, Morvayová
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji