Menu
Česky English
532 23 1111

Očkování proti opičím neštovicím

Vakcína Jynneos je tzv. živá vakcína která se podává injekčně pod kůži. Její použití je možné na základě předchozího vyhodnocení míry rizika nákazy a přínosů podání u osob ve věku od 18 let, které náleží do některé z následujících skupin:

- laboratorní pracovníci určení pro zpracování vzorků od pacientů s podezřením na opičí neštovice a pracující s orthopoxviry

- zdravotničtí pracovníci, kteří jsou v kontaktu s pacienty s opičími neštovicemi

- osoby s epidemiologicky významným kontaktem s osobu s potvrzeným onemocněním opičími neštovicemi nebo s podezřením na ně

- osoby, které mají sex s více sexuálními partnery, včetně osob poskytujících sexuální služby

- muži mající sex s muži užívající pre-expoziční profilaxi infekce lidským virem imunodeficience (HIV)

- osoby, u nichž bylo v posledních 6 měsících diagnostikováno pohlavně přenosné onemocnění

- osoby, žijící s partnerem, který je HIV pozitivní.

 

Základní očkovací schéma jsou dvě dávky přípravku Jynneos s minimálním odstupem 28 dní. Aplikace se přednostně provede podkožně do horní části paže (v oblasti deltového svalu).

Podání první dávky u osob s epidemiologicky významným kontaktem se doporučuje do 4 dnů od kontaktu, nicméně lze ji podat až 14 dní po kontaktu.

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o očkování povinné, nýbrž doporučené, a tedy dobrovolné, tj. spadající do skupiny očkování provedených na žádost fyzické osoby, není možné aplikaci očkovací látky (výkon) hradit z veřejného zdravotního pojištění. V tomto specifickém případě je však postup odlišný v tom, že osoba, které je očkování na základě splnění výše uvedených kritérií a zhodnocení rizik a benefitů tohoto očkování doporučeno, si hradí pouze samotný výkon, tj. aplikaci očkovací látky, nikoliv očkovací látku jako takovou.

Jedná se o poplatek 200 Kč za 1 aplikaci, t.j. celkem 400 Kč za kompletní očkování

 

K očkování se lze objednat na čísle 532232267 v čase od 13.30 do 15.00 hod.

V případě očkování z důvodu epidemiologicky významného kontaktu s osobou s potvrzeným onemocněním opičími neštovicemi nebo s podezřením na ně, lze kontaktovat příjmovou ambulanci k provedení očkování bez  objednání - tel. 532232269.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon A a B, patro: přízemí a 1. patro

Kontakty:

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 (zajišťuje MZČR) je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Sekretariát:
telefon: 532 232 265
e-mail:


Objednávání na vyšetření v neakutních případech (konzultace sérologických nálezů, dlouhodobé potíže, očkování po splenektomii, poradenství před cestou do zahraničí): 532 232 267 (telefonické objednávky pouze v době 13:30 až 15:00 hod.)

HIV centrum: 532 233 879 nebo 532 232 017

Ambulantní doba:

specializované ambulance: 7:45 – 14:00 hod.
příjmová ambulance: pacienti odeslaní k hospitalizaci 24 hodin denně
tel. kontakt 532 232 269

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji