Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publikační činnost

Publikační aktivita 2021

  1. Původní práce

prvoautorské

Husa P. Jr., Snopková S., Zavřelová J., Zlámal F., Svačinka S., Husa P. Circulating microparticles in patients with chronic hepatitis C and their changes during direct-acting antiviral therapy. Biomed Paper2021, 165(2):146-151 

Husa P. ml., Husa P. Význam terénního testování v eliminaci hepatitidy C. Klin Mikrobiol Inf Lék. 2021; 27(1):13-17. ISSN 1211-264X.

Mihalčin M. Rizika přenosu nemocí hmyzem na území Česka a Slovenska. Čas. Lék. čes. 2021, roč. 2021, č. 160, s. 81–87.

Snopková S, Husa P. Moderní léčba HIV. ProfiMedicína. 2021;13-14:16-22.

Husa P, Snopková S. Novinky v léčbě hepatitidy C. ProfiMedicína. 2021;13-14:8-10.

Vojtilová L. Současné možnosti léčby klostridiové kolitidy a výhled do budoucnosti. (Current treatment options for Clostridioides difficile colitis and future prospects). Geriatrie a gerontologie. CZE: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, vol. 10, No 3, p. 141-146. ISSN 1805-4684.

Husa P ml., Husa P. Aktivní vyhledávání a časná diagnostika HCV infikovaných osob. Vnitř Lék 2021;67(8):455-458. ISSN=0042-773X.

Husa P. Kdy ukončit léčbu hepatitidy B? Vnitř Lék 2021;67:48-50. ISSN=1801-7592

Husa P, Dlouhý P, Chrdle A. Následná péče po covidu-19. Odborné stanovisko. Klin mikrobiol inf lek 2021;27(2):47-48. ISSN=1211-264X.

Husa P, Snopková S, Husa P ml. Screening hepatitidy D je významný i v České republice. Klin mikrobiol inf lek 2021;27(3):98-103. ISSN=1211-264X.

Snopková S, Husa P. Dvojkombinace nebo trojkombinace antiretrovirotik? Klin mikrobiol inf lek 2021;27(3):116-123. ISSN=1211-264X.

Dlouhý P, Husa P, Chrdle A. Následná péče o pacienty po covidu-19. Tempus medicorum 2021;30(2):34-35.

Mihalčin M, Krause M, Vašíčková P, Husa P. Aseptic meningitis during acute hepatitis E – a single center experience. Cesk Slov Ne urol N 2021; 84/ 117(6): 572– 573.

spoluautorské

Novobilský A., Gebauer J., Kulich P., Novotný L., Salamantin R., Husa P. Jr. The first case of periorbital human dirofilariasis in the Czech Republic. Parasitology Research 2021;120(2):739-742. ISSN 0932-0113.

Weinbergerova B, Mayer J, Hrabovsky S, Novakova Z, Pospisil Z, Martykanova L, Hortova K, Mandelova L,  Hejduk K, Chloupková R, Pospisil M, Doubkova M, Marek V, Novotna R, Dolecek M, Matejovska Kubesova H, Brat K, Parizkova R, Husa P, Mech M, Kral Z & Lengerova M. COVID 19’s natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientifc Reports | (2021) 11:10124 | https://doi.org/10.1038/s41598-021-89545-1

Havlickova K, Snopkova S, Pohanka M, Svacinka R, Husa P j, Zlamal F, Fabianova L, Husa P. Antioxidants in patients living with HIV on antiretrovirals. Mil Med Sci Lett (Voj Zdrav Listy) 2021;90:1-7. doi: 10.31482/mmsl.2021.005.

Weinbergerova B, Mayer J, Kabut T, Hrabovsky S, Prochazkova J, Kral Z, Herout V, Pacasova R, Zdrazilova‐Dubska L, Husa P, Bednar P,   Ruzek D, Lengerova M.  Successful early treatment combining remdesivir with high‐titer convalescent plasma among COVID‐19‐infected hematological patients.  Hematological Oncology. 2021;1–6.

Zelená H, Kleinerová J, Šikutová S, Straková P, Kocourková H, Stebel R, Husa P, Husa P jr,  Tesařová E, Lejdarová H, Šebesta O, Juráš O, Ciupek O, Mrázek J a Rudolf I. First Autochthonous West Nile Lineage 2 and Usutu Virus Infections in Humans, July to October 2018, Czech Republic. Pathogens 2021;10 (6), article number 651. ISSN=2076-0817, eISSN=2076-0817. Doi: 10.3390/pathogens10060651. ISSN 2076-0817. doi:10.3390/pathogens10060651.

Saydam FN, Erdem H, Ankarali H, Stebel R, Fasanekova L, et al. Vector-borne and zoonotic infections and their relationships with regional and socioeconomic statuses: An ID-IRI survey in 24 countries of Europe, Africa and Asia. Travel Medicine and Infectious Disease. 2021;44:102174. ISSN: 1477-8939. doi:10.1016/j.tmaid.2021.102174.

Kohlmaier B, Schweintzger NA, Sagmeister MG, Švendová V, Kohlfürst DS, Sonnleitner A, Leitner M, Berghld A, Schiedberger E, Fazekas F, Pichler A, Rejc-Marko J, Růžek D, Dufková L, Čejková D, Husa P, Pýchová M, Krbková L, Chmelík V, Štruncová V, Zavadska D, Karelis G, Mickiene A, Zajkowska J, Bogovič P, Strle F, Zenz W. Clinical characteristics of patients with Tick-borne encephalitis. Microorganisms 2021;9, article number 1420. Doi: 10.3390/microorganisms9071420.

Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba. Klin mikrobiol inf lek 2021;27(2):47-48. ISSN=1211-264X.

 

C) Odborné přednášky (publikované ve formě abstrakt ve sjezdových materiálech)

Husa P. ml., Husa P. Význam aktivního vyhledávání pacientů s chronickou hepatitidou C. In: XLVIII. Májové hepatologické dny. 2021

Husa P, Husa P. ml.  Novinky v léčbě hepatitidy C dle EASL Guidelines 2022. XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 15. - 17. září 2021. Špindlerův Mlýn.

Husa P. ml. Zdravotní implikace přemnožení hlodavců aneb návrat tularémie na Moravu. In: XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2021

Mihalčin M. Neurologické projevy infekce virem hepatitidy E, přehled současných poznatků a zkušenosti jednoho centra. XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 15. - 17. září 2021. Špindlerův Mlýn.

Mihalčin M. Několik ne zcela běžných kožních projevů z péče infektologů. XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 15. - 17. září 2021. Špindlerův Mlýn.

Husa P., Mihalčin M. Léčba remdesivirem na Klinice infekčních chorob FN Brno. XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 15. - 17. září 2021. Špindlerův Mlýn.

Vydrář D a Husa P. Temporální arteritida – opomíjená diagnóza v primární praxi. XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech.Špindlerův Mlýn: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2021, s. 1. ISBN 978-80-906981-4-7.

Krause M., Bochníčková K. Objemný tumor hrudní stěny jako projev mimoplicní tuberkulózy – kazuistika. XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 15. - 17. září 2021. Špindlerův Mlýn.

Snopková S, Husa P. Dvoj nebo trojkombinace antiretrovirotik? XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Špindlerův Mlýn 15.-17. září 2021. In: Abstrakta XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Špindlerův Mlýn 15.-17. září 2021. s.32-33. ISBN 978-80-906981-4-7.

Snopková S. Játra a covid-19. Hepatologická akademie, 3.9.2021 Brno.

Mihalčin M. Hepatitida E. Hepatologická akademie 3.9.2021. Brno.

Husa P. Nová evropská doporučení pro léčbu hepatitidy C. Akademie ČHS 2021, část B3. Brno 3.9.2021.In: Sborník přednášek, s. 93-99.

Husa P. Koho a jak dnes léčíme s hepatitidou C? 6. kongres medicíny pro praxi v Brně – kongres praktických lékařů. Brno, 22.-23.10.2021. In: Med. Praxi 2021;18 (Suppl. C):8-10.

Snopková S. HIV – proč je důležité léčit včas. 6. kongres medicíny pro praxi v Brně – kongres praktických lékařů. Brno, 22.-23.10.2021. In: Med. Praxi 2021;18 (Suppl. C):8.

Husa P. Terapie virových hepatitid A-E. XLVIII. Májové hepatologické dny s mezinárodní účastí, on-line, 12.-14.5.2021. In:Programový sborník s abstrakty XLVIII. Májovch hepatologických dnů s mezinárodní účastí, květen 2021, s. 24-25. ISBN=978-80-906981-3-0.

Ruprich J, Řehůřková I, Bischofová S, Měřinská Z, Jandlová M, Dvořáková Š, Horáková K, Ostrovská D, Beňovská M, Husa P, Husa P ml., Bourková L, Klinerová J, hálová A, Podporská M. Studie COMED: Onemocnění COVID-19 a vliv omega 3 MK a vitamínu D. výživa a zdraví, Teplice, 21.-23.9.2021. In:Odborná sdělení kongresu Výživa a zdraví, s. 21-24. 3. LF UK a ALWAC, a.s. ISBN:978-80-87878-53-8.

 

D) Vzdělávací materiály

  Snopková S, Husa P jun., Svačinka R, Husa P. E-kurz HIV infekce, aktualizace – klinické příznaky, rozvoj AIDS, koinfekce, terapie. EUNI – elektronická univerzita. E-learningový projekt celoživotního vzdělávání určený lékařům a farmaceutům ČLK. 2021. Pears Health Cyber, s.r.o. Praha. 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon A a B, patro: přízemí a 1. patro

Kontakty:

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 (zajišťuje MZČR) je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Sekretariát:
telefon: 532 232 265
e-mail:


Objednávání na vyšetření v neakutních případech (konzultace sérologických nálezů, dlouhodobé potíže, očkování po splenektomii, poradenství před cestou do zahraničí): 532 232 267 (telefonické objednávky pouze v době 13:30 až 15:00 hod.)

HIV centrum: 532 233 879 nebo 532 232 017

Ambulantní doba:

specializované ambulance: 7:45 – 14:00 hod.
příjmová ambulance: pacienti odeslaní k hospitalizaci 24 hodin denně
tel. kontakt 532 232 269

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji