Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Publikační činnost

ROK 2019

A) Původní práce

Aa) práce in extenso v časopisech excerpovaných v mezinárodních databázích

1. Farkašová M, Kunovský L, Procházka V, Husa P jr., Blažek J, Poredská K, Mazenec J, Vojvodová A, Andrašina T, Kala Z. Laparoscopic liver resection for alveolar echinococcosis. Gastroent Hepatol 2019;73 (2):126-131. ISSN 1804-7874.

 

Ab) práce v časopisech s impaktovaným faktorem

1. Fraňková S, Urbánek P, Husa P, Němeček V, Razavi H, Razavi-Shearer D, Chlíbek R, Šperl J. Chronic hepatitis C in the Czech Republic. Forcasting the disease burden. Centr Eur J of Public Health 2019;27(2):93-98. ISSN=1210-7778. Doi. 10.21101/cejph.a5350. IF=0,636.

2. Snopková S, Matýšková M, Havlíčková K, Jarkovský J, Svoboda M, Zavřelová J, Svačinka R, Penka M, Husa P. Increasing procoagulant aktivity of circulationg microparticles in patients living with HIV. Médecine et Maladies Infectieuses. ISSN=0399-077X. Doi: 10.1016/j.medmal.2019.09.013. IF=1,289.

 

Ac) monografie

1. Dítě P, Husa P, Hůlek P, Kunovský L, Lukáš M, Šembera Š. Farmakoterapie chorob trávícího ústrojí. In:Marek J, Vráblík M (editoři). Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. 5., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha, Grada Publishing, a.s. 2019, s. 207-268. ISBN=978-80-247-5078-1.

2. Husa P, Husová L. Hepatologie. In: Souček M, Svačina P a kol. Vntřní lékařství v kostce. 1. vydání. Grada Publishing, a.s. 2019, s. 258-262. ISBN=978-80-271-2289-9..

 

Ad) přehledové práce

1. Husa P. Aktuální farmakoterapie virových hepatitid. Klin Farmakol Farm 2019;33 (1):32-37. ISSN=1212-7973.

2. Urbánek P, Fraňková S, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C. Gastroent Hepatol 2019;73(2):101-125.

3. Husa P. Pangenotypové režimy léčby u pacientů s hepatititidou C. Farmakoter Revue 2019;4(4):553-556. ISSN=2533-6878.

4. Urbánek P, Fraňková S, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C. 2019;73(2):101-125. Klin mikrobiol inf lek 2019;25(2):54-76.

5. Husa P. Současný pohled na diagnostiku a léčbu hepatitidy B. Vnitř Lék 2019;65(9):546-551. ISSN=1801-7592

6. Mihalčin M, Husa P. Vývoj poznatků o nemoci způsobené virem hepatitidy E. Vnitř Lék 2019;65(9):564-569. ISSN=1801-7592

7. Snopková S, Husa P. Léčba HIV – současnost a výhledy. Acta medicinae. Vnitřní lékařství 2019;12:78-82.

8. Husa P, Husová L. Fixní kombinace albasvir/grazoprevir v reálné praxi. Medicína (příloha novin Ze zdravotnictví) 2019;4(12):10-11. ISSN=2571-2527.

9. Snopkova S, Stourac P, Fasanekova L, Mihalcin M, Havlickova K, Svacinka R, Volfova P, Snopek P, Husa P. Progressive multifocal leukoencephalopathy – epidemiology, immune response, clinical differences, treatment. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2019; 1: 24-31. IF 0,373.

10.  Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Dlouhý P, Kapla J, et al. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Klin mikrobiol inf lék. 2019; 3:96-119.

 

B) Excerpovaná abstrakta

 

C) Odborné přednášky (publikované ve formě abstrakt ve sjezdových materiálech)

 

Ca) v zahraničí

1. Snopková S, Svačinka R, Havlíčková K, Pohanka M, Zlámal F, Husa P. Oxidační stres u pacientů s HIV. XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019.

In:

Zborník abstraktov XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Abstrakt 3, stránky nejsou číslovány. ISBN=978-80-8152-739-5.

2. Husa P, Husová L, Husa P ml. Léčba pacientů infikovaných genotypy non-1,3 viru hepatitidy C. XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019.

In:

Zborník abstraktov XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Abstrakt 8, stránky nejsou číslovány. ISBN=978-80-8152-739-5.

3. Husa P, Husová L. Přístup k pacientům vyléčeným z hepatitidy C. XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019.

In:

Zborník abstraktov XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Abstrakt 9, stránky nejsou číslovány. ISBN=978-80-8152-739-5.

4. Mihalčin M , Vašíčková P, Husa P. Aktuální epidemiologie alimentárně přenášených virových hepatitid v Jihomoravském kraji. XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019.

In:

Zborník abstraktov XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Abstrakt P3, stránky nejsou číslovány. ISBN=978-80-8152-739-5.

5. Janalíková L, Stebel R, Freibergerová M, Holtánová N, Minaříková D, Husa P. Hemolyticko-uremický syndrom u pacienta po návratu z Maroka – kazuistika. XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019.

In:

Zborník abstraktov XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Abstrakt P7, stránky nejsou číslovány. ISBN=978-80-8152-739-5.

6. Stebel R, Vojtilová L, Husa P. Fekální bakterioterapie v léčbě klostridiové kolitidy – výsledky a praktické zkušenosti. XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Cena za nejlepší poster.

In:

Zborník abstraktov XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Abstrakt P12, stránky nejsou číslovány. ISBN=978-80-8152-739-5.

7. Gergel T, Sadloňová M, Vojtilová L, Husa P. Salmonelová enteritida a její extraintestinální projevy. XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019.

In:

Zborník abstraktov XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Abstrakt P13, stránky nejsou číslovány. ISBN=978-80-8152-739-5.

8. Svačinka R., Snopkova S. Naplňování cíle 90–90–90 a nástin financování boje proti HIV / AIDS v celosvětovém měřítku.  Zborník abstraktov XXIII. Slovensko-český kongres o infekčních chorobách. Grand Hotel Jasná, 29.-31.5.2019. Abstrakt P13, stránky nejsou číslovány. ISBN=978-80-8152-739-5.

 

Cb) v tuzemsku

1. Husa P, Husová L. Co s armádou vyléčených z hepatitidy C? XLVII. Májové hepatologické dny. Plzeň, 15.-17.5.2019. In: Programový sborník s abstrakty. ČHS ČLS, Praha, květen 2019, s. 19-20. ISBN=978-80-906981-1-6.

2. Husa P, Husová L, Husa P ml. Léčba pacientů infikovaných genotypy non-1,3 viru hepatitidy C. XLVII. Májové hepatologické dny. Plzeň, 15.-17.5.2019. In:Programový sborník s abstrakty. ČHS ČLS, Praha, květen 2019, s. 24-25. ISBN=978-80-906981-1-6.

3. Mihalčin M, Vašíčková P, Husa P. Aktuální epidemiologie aklimentárně přenášených virových hepatitid v Jihomoravském kraji. XLVII. Májové hepatologické dny. Plzeň, 15.-17.5.2019. In:Programový sborník s abstrakty. ČHS ČLS, Praha, květen 2019, s. 36-37. ISBN=978-80-906981-1-6.

4. Husa P. Současné možnosti léčby hepatitidy C. Akademie ČHS, blok 5. Brno, 20.-21.9.2019.In: Sborník přednášek Akademie ČHS, blok 4, s. 110-119.

5.Mihalčin M, Beránek J, Zelená H, Husa P. Neobvyklé klinické prezentace virových infekcí na dvou příkladech hantavirové nákazy. KMINE 2019. Olomouc 14.-16.11.2019. In: Sborník přednášek KMINE 2019. Produkce BPP s.r.o., Zlín, listopad 2019, s. 47. ISBN=978-80-907517-6-7.

6. Husa P, Husová L. Co s pacienty vyléčenými z hepatitidy C? KMINE 2019. Olomouc 14.-16.11.2019. In: Sborník přednášek KMINE 2019. Produkce BPP s.r.o., Zlín, listopad 2019, s. 77. ISBN=978-80-907517-6-7.

7. Husa P. Infekce u imunokompromitovaných nemocných. Zimní revmatologické dny. Ostrava 8.1.-10.1.2020. In: Programový sborník s abstrakty Zimních revmatologických dnů.ČRS ČLS JEP, Praha, leden 2020, s. 20-21. ISBN=978-80-906582-6-4.

8. Pýchová M. Klíšťová encefalitida – paretické komplikace, VII. Spinální kongres, 5. – 6. prosince 2019, Brno.

9. Pařízková R., Dvě tváře antibiotické terapie, XXXX.výročná konferencia SSVPL,11.10.2019, Horný Smokovec

10. Pařízková R., Rizikové infekce u pacientů s diabetem a možnosti prevence očkováním. Léčba diabetika v praxi, cyklus sympozií 2019,4.11.2019 Brno ISBN: 978-80-906917-9-7

11. Mihalčin M, Vašíčková P, Husa P. Aktuální epidemiologie alimentárně přenášených virových hepatitid v Jihomoravském kraji. XLVII. Májové hepatologické dny. . Plzeň, 15.-17.5.2019. In:Programový sborník s abstrakty. ČHS ČLS, Praha, květen 2019. ISBN=978-80-906981-1-6.

12. Husa P ml., Stebel R, Mihalčin M.  Projekt „Podané ruce“ – terénní screening virové hepatitidy C a dalších infekčních onemocnění. XLVII. Májové hepatologické dny. . Plzeň, 15.-17.5.2019. In:Programový sborník s abstrakty. ČHS ČLS, Praha, květen 2019. ISBN=978-80-906981-1-6.

13. Vojtilová L. Racionální antibiotická politika s ohledem na vznik klostridiové kolitidy. XXVII. Brněnské dny praktického lékařství. 20.-21.9.2019 Brno

14. Snopková S, Štolfa J. Hovory o HIV. Kongres praktických lékařů v Olomouci 11.-12. dubna 2019. Med praxi. 2019;20(Suppl B). s. 16. ISBN 978-80-7471-260-9.

 

D) Pedagogické publikace

1. Husa P, Krbková L a kol. Infekční lékařství. Brno, Masarykova univerzita 2019: 23-26. ISBN 978-80-210-9438-3.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon A a B, patro: přízemí a 1. patro

Kontakty:

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 (zajišťuje MZČR) je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Sekretariát:
telefon: 532 232 265
e-mail:


Objednávání na vyšetření v neakutních případech (konzultace sérologických nálezů, dlouhodobé potíže, očkování po splenektomii, poradenství před cestou do zahraničí): 532 232 267 (telefonické objednávky pouze v době 13:30 až 15:00 hod.)

HIV centrum: 532 233 879 nebo 532 232 017

Ambulantní doba:

specializované ambulance: 7:45 – 14:00 hod.
příjmová ambulance: pacienti odeslaní k hospitalizaci 24 hodin denně
tel. kontakt 532 232 269

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji