Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávání

Kardiovaskulární simulátor

Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU má jako první klinika v nemocnicích ČR k dispozici simulátor pro kardiovaskulární interevence, který určený pro nácvik odborných dovedností lékařů. Více zde.

 

 

Pregraduální a postgraduální vzdělávání

Na Interní kardiologické klinice probíhá jak pregraduální tak postgraduální výuka, a to v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Úzce spolupracujeme a podílíme se na výuce studentů středních, vyšších škol a studentů bakalářského studia.

 

Pregraduální výuka studentů LF:

Na IKK probíhá výuka interní propedeutiky 3. ročníku všeobecného lékařství a 2. ročníku stomatologie. V 5. ročníku absolvují studenti v rámci vnitřního lékařství výuku v bloku kardiologie a v 6. ročníku předpromoční praxi na lůžkových odděleních a vyšetřovacích metodách IKK.

 

Postgraduální výuka absolventů LF – magisterské studium:

Výuka absolventů magisterského studia na LF probíhá ve dvou úrovních. Atestační vzdělávání je přímo řízeno MZ ČR a IKK se na tomto vzdělávání podílí zabezpečením praktické části – odborné stáže, výkony atd. a účastí na kurzu ve společném kmenu interních oborů. Prof. Špinar je člen akreditační komise z kardiologie. IKK je personálně i materiálně připravena zabezpečit kompletní výuku v rámci tzv. „kmene“ interních oborů a kompletní přípravu ke kardiologické atestaci, angiologické atestaci a atestaci z tělovýchovného lékařství. IKK je připravena se maximálně podílet na tomto atestačním vzdělávání.

Na Interní kardiologické klinice stále vzrůstá zájem o vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických pracovníků.

 

Výuka zahraničních studentů

Ve školním roce 2017/2018 došlo k dalšímu navýšení počtu zahraničních studentů, které na klinice vyučujeme. Ve třetím ročníku se výuka propedeutiky rozrostla o další skupinu studentů a vyučujeme anglicky již dva dny v týdnu. Počet týdnů výuky Kardiologie v angličtině se v 5. ročníku rovněž zvýšil a to na 10 týdnů. Do výuky jsou kromě zkušených pedagogů zapojeni i mladí lékaři. Jejich účast je oboustranně výhodná. Mladí lékaři jsou pro studenty oživením a sami si více uvědomují edukační rozměr práce na univerzitní klinice.

The number of foreign students educated in our department increased again in the school year 2017/2018. We started to teach „Introduction to Internal Medicine „ twice a week as the number of the students´ groups expanded. Cardiology in the fith year has grown to 10 weeks of teaching. The experienced tutors are fuly involved in the lessons, however also the young clinical doctors participate in teaching. This situation is advantageous reciprocally. Young doctors present more distraction for the students. In the same time they become aware about the educational dimension of the university department.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji