Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vědeckovýzkumná činnost

Klinický výzkum

V roce 2017 probíhaly podrobnější databáze – skupiny pro 5 diagnóz:

  • Akutní infarkt myokardu
  • Akutní srdeční selhání– registr AHEAD – k dispozici na www.ahead.registry.cz
  • Chronické srdeční selhání – registr FAR NHL
  • Fibrilace síní
  • Implantace BIV a ICD

Czech Heart 2017 aneb kardiovaskulární riziko v medicínsky vzdělané populaci

Cílem tohoto projektu pod záštitou České kardiologické společnosti a Interní kardiologické kliniky FN Brno je zjistit kardiovaskulární riziko v populaci lékařů, středního zdravotnického personálu a dalších zdravotnických pracovníků. V roce 2017 jsme vyšetřili 128 osob v průběhu konání XXV. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. V rámci projektu jsme zaznamenávali pohlaví, věk a anamnézu kouření cigaret. Každému byl změřen krevní tlak, proveden odběr kapilární krve a stanovena plazmatická hladina glukózy, celkového cholesterolu a triglyceridů. Výsledky plánujeme publikovat v CetV v letošním roce.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon X, patro: 2. NP

Bohunice, pavilon I1, patro: 1. NP

Bohunice, pavilon L, patro: 1. a 13. NP

Telefon:

53223 2601, fax: 53223 2611

E-mail:

Kontakty:

web: www.fnbrno.cz

Mapa areálu

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji