Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přehled školících akcí

Interní kardiologická klinika je akreditovaným pracovištěm se školícími licencemi na specializované výkony. Příslušní lékaři jsou oprávněni vydávat funkční licence na níže uvedené výkony v rámci školení či stáží, které probíhají na naší klinice za dozoru příslušných školících lékařů.

 • Školení pro vydání funkční licence ČLK – Transesophageální echokardiografie
 • Školení pro získání funkční licence ČLK – Invazivní diagnostická kardiologie
 • Školení pro získání funkční licence ČLK – Intervenční kardiologie
 • Stáž ke získání funkční licence ČLK – Elektrofyziologie a katetrizační ablace
 • Stáž ke získání funkční licence ČLK - Trvalá kardiostimulace – implantace PM + ICD
 • Dále je možno absolvovat na IKK následující kurzy:
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – I (Ischemická choroba srdeční)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – I (Chlopňové vady, periferní tepny, prevence)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – II (Arytmie)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – II (Kardiomyopatie, hypertenze)
 • Kurz – Akutní koronární syndromy
 • Kurz – Základní kurz v echokardiografii
 • Kurz – Srdeční arytmie + náhlá smrt
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji