Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

Jak k nám odeslat Vaše pacienty

Nejrychlejší možnost poskytuje telefonní kontakt s lékařským personálem IKK s naplánováním dalšího diagnostického a aterapeutického postupu:

Non-stop konzultace

 

Koronární jednotka IKK tel. 53223 2652
Jednotka intenzivní péče IKK tel. 53223 2606

Objednání pacientů v pracovní době

 

Kardiologické vyšetření a intervenční a revaskularizační výkony (SKG, PCI, uzávěr DSS)
Kardiologická ambulance tel. 53223 3519
Arytmologie – implantace PM, ICD, RFA, ambulance
Kardiostimulační ambulance (v pracovní době) tel. 53223 3993
Ultrazvukové vyšetření  tel. 53223 2167
Holter EKG tel. 53223 2607
HUT test, ergometrie  tel. 53223 2980

Laboratoře specializovaných programů – konzultace v pracovní době

 

Pracoviště invazivní kardiologie – angiolinka I + II
Vedoucí lékař: MUDr. Petr Kala, Ph.D.
Kontakt: tel. 53223 2228, 53223 2204
Kardiostimulační středisko
Vedoucí lékař: as. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D.
Kontakt: tel. 53223 2131
Invazivní arytmologická laboratoř
Vedoucí lékař: doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
Kontakt: tel. 53223 2167
Laboratoř neinvazivních metod 
Vedoucí lékař: MUDr. Svatopluk Nehyba
 
Ultrazvukové pracoviště tel. 53223 3173

 

 

Nové diagnostické a léčebné metody zavedené na IKK   

Pracoviště invazivní kardiologie

Diagnostika

Od října 2006 se na PIIK začal rutinně využívat radiální přístup k provedení srdeční katetrizace a navazující intervenční léčbě. Jedná se o techniku vyšetření z „ruky“, která se ve větší míře používá pouze v některých velkých centrech v západní Evropě a v ČR je minoritní. Spolu s FN v Hradci Králové jsme jedinými fakultními centry, kde se tento technicky náročnější přístup již běžně využívá a na jižní Moravě jsme se stali pracovištěm zcela unikátním. Bylo prokázáno, že tato technika minimalizuje krvácivé komplikace katetrizačních zákroků a v některých případech i snižuje náklady na vyšetření. Zároveň je pro nemocné velice příjemná, neboť zkracuje dobu imobilizace na minimum (část nemocných odchází po zákroku z katetrizačního sálu samostatně pouze v doprovodu zdravotnického personálu). Zajímavostí je, že ve Spojených státech se radiální technika prakticky nevyužívá a tento fakt jistě svědčí pro vysokou profesionalitu českých intervenčních kardiologů.

Terapie

Nové možnosti léčby nemocných s akutním koronárním syndromem a především akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseku. V průběhu roku 2006 se při léčbě těchto nemocných začala využívat nová katetrizační technika, která umožňuje odstranění trombu z infarktové tepny pomocí tzv. tromboaspiračních katétrů. Využitím této metody, jejíž výsledky jsou průběžně vědecky zpracovávány, se Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie IKK FN Brno stalo vedoucím centrem v rámci ČR a pravděpodobně i celosvětově. Tato relativně jednoduchá metoda výrazným způsobem zlepšuje průběh katetrizačního zákroku a zároveň i zvyšuje jeho efekt pro záchranu srdeční svaloviny postižené infarktem.
Plně se rozvinul program „ambulantních“ diagnostických i intervenčních zákroků u nemocných akutně hospitalizovaných v jiných nemocnicích na jižní Moravě a v kraji Vysočina. Tento program se setkal s velkou vstřícností kolegů z těchto nemocnic a zároveň i nemocných, kterým umožňuje pobyt ve spádové nemocnici v blízkosti bydliště a rodiny. 

MUDr. Petr Kala, Ph.D. se ve spolupráci s MUDr. Pavlem Vítem z Pracoviště dětské medicíny podílel na obnovení programu Katetrizační intervenční léčby u dětí.

Arytmologické pracoviště

Ke konvečnímu přístupu radiofrekvenční izolace plicních žil u pacientů s fibrilací síní přibyla možnost rozparcelování levé srdeční síně lineárními lézemi u pacientů se současnou patologií síně nebo u pacientů s recidivami fibrilace síní po předchozí izolaci plicních žil. Tato metoda je založena na užití trojrozměrné mapovací metody CARTO.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji