Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro pacienty

Nemoci, na jejichž léčení se klinika specializuje

Ischemická choroba srdeční v podobě akutní (srdeční infarkt, nestabilní angina pectoris) a chronické (námahová angina pectoris). Akutní a chronické srdeční selhání. Srdeční tachyarytmie a bradyarytmie. Hypertenze. Kardiomyopatie hypertrofické a dilatující. Arytmogenní dysplazie pravé srdeční komory. Těžké formy infekční endokarditidy. Chlopenní srdeční vady získané, vrozené. Akutní plicní embolizace. Oklusní formy nemocí periferních tepen a žil. Jiná akutní interní onemocnění a jejich diferenciální diagnostika.

 

Důležitá telefonní čísla

 

PracovištěTelefon
Koronární jednotka (non-stop)   53223 2652
Jednotka intenzivní péče (non-stop) 53223 2606
Kardiologická ambulance (v pracovní době) 53223 3519
Kardiostimulační ambulance (v pracovní době)53223 3993
PTCA ambulance (v pracovní době) 53223 2243

Doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta kliniky

53223 2601

 

Informace o výkonech

Podrobné informace poskytnou lékaři jednotlivých programů (viz pracovní skupiny) na telefonních číslech uvedených v rámci jednotlivých laboratoří specializovaných programů.
 

 

Váš pobyt v v nemocnici

Před přijetím do nemocnice se řiďte radami Vašeho praktického (ambulantního) lékaře. K přijetí se dostavte v určenou dobu. Při nástupu potřebujete občanský průkaz, průkaz zdravotní  pojišťovny, jméno a adresu Vašeho ošetřujícího lékaře, potvrzení o pracovní neschopnosti (je-li Vám vystavena), doporučení k přijetí a výsledky Vašich vyšetření, osobní potřeby, toaletní potřeby, přezůvky, léky, které pravidelně užíváte. Doporučujeme si vzít s sebou jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti. Větší částky peněz, předměty z drahých kovů, kreditní a jiné karty je možno uložit do úschovy v pokladně nemocnice nebo u staniční sestry.

+ odkaz na:

/informace-pro-pacienty/t1022

 

Chcete se na něco zeptat?

Napište na e-mail:

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji