Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Granty

Výzkumné projekty - podpora grantové agentury AZV ČR v roce 2017

 

Grant AZV ČR NV15-29565A – Katetrizační uzávěr ouška levé síně versus terapie novými orálními antikoagulancii u rizikových pacientů s fibrilací síní (studie PRAGUE-17)

Spoluřešitel za FN Brno - doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.

 

Grant AZV ČR NV16-30571A - Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné „founder mutation“ syndromu dlouhého intervalu QT

Hlavní řešitel za FN Brno – doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

 

Zahájené a probíhající granty a výzkumné projekty v roce 2017

 

Rate-dependent chamber electric distance based cardiac resynchronisation therapy optimization - Optimalizace srdeční resynchronizační léčby na základě frekvenčně závislé elektrické vzdálenosti srdečních oddílů.

Řešitel: Ing. David Pospíšil, Ph.D.

 

Zhodnocení vlivu II. fáze kardiovaskulární rehabilitace na výskyt spánkové apnoe u pacientů po infarktu myokardu. Přístrojový interní grant (PIG 3/2015)/Hodnocení vlivu II. fáze kardiovaskulární rehabilitace na výskyt spánkové apnoe u pacientů po infarktu myokardu limitovaným polygrafem Embletta.

Řešitel: MUDr. Jiří Hlásenský, Ph.D.

 

Validace Rule-out/rule-in protokolu u pacientů s bolestí na hrudi - prospektivní studie. Specifický výzkum LF MU MUNI/A/1363/2016Období řešení 1/20017-12/2017

Řešitel: MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.

 

Projekt 7.RP - No 602 299 Comparative Effectiveness Research to Assess theUse of Primary Prophylactic Implantable Cardioverter Defibrillators in Europe (EU-CERT-ICD)

Řešitel za FN Brno – doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.

 

Prasugrel versus Ticagrelor in Patients with Acute Myocardial Infarction Treated with Primary Percutaneous Coronary Intervention: Multicenter Randomized PRAGUE-18 Study. Akademický randomizovaný projekt.

Řešitel: doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.

 

APACE ((Advantageous Predictors of Acute Coronary Syndromes Evaluation (APACE) Study)) - výzkum biomarkerů u pacientů s akutním koronárním syndromem - mezinárodní multicentrický projekt.

Řešitel: prof. MUDr. Mgr. J. Pařenica, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon X, patro: 2. NP

Bohunice, pavilon I1, patro: 1. NP

Bohunice, pavilon L, patro: 1. a 13. NP

Telefon:

53223 2601, fax: 53223 2611

E-mail:

Kontakty:

web: www.fnbrno.cz

Mapa areálu

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji