Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Granty

Hypersenzitivita na kovy a její možný vztah k etiopatogenezi takotsubo kardiomyopatie Podpořeno MZČR - RVO (FNBr, 62569705), pro r. 2015 podpora z ICRC Brno. Bude ukončeno v r. 2015.Řešitelé: ¹²MUDr. J. Pařenica, PhD., ¹MUDr. Jan Maňoušek, ¹MUDr. Petr Kubena. (Ve spolupráci s ²Mezinárodním centrem klinického výzkumu - ICRC Brno)

Hypersenzitivita na kovy jako možná příčina pozdních komplikací aktivních implantátů
Podpořeno grantem ČKS pro r. 2014-2015. Bude ukončeno v r. 2015 Řešitelé: MUDr. Irena Andršová, PhD., MUDr. Jan Maňoušek, MUDr. Jitka Vlašínová, PhD., MUDr. Milan Sepši, PhD.

Hypersenzitivita na kovy a možný vztah k etiopatogenezi idiopatické a zánětlivé kardiomyopatie Podpořeno grantem České kardiologické společnosti pro r. 2015-2016. Bude ukončeno v r. 2016 Řešitelé: ¹MUDr. Marián Felšoci, PhD., ¹MUDr. Jan Maňoušek, ¹MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, PhD, ¹MUDr. Petr Kubena, ²MUDr. Jan Krejčí, PhD. (Ve spolupráci s ²Interní kardioangiologickou klinikou FN U svaté Anny Brno, přednosta: prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.)

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji