Menu
Česky English
532 23 1111

Precizní medicína v onkologii ve FN Brno

Ještě do nedávna byly chirurgie spolu s radioterapií a chemoterapií naprosto zásadními metodami v léčbě jak časných tak pokročilých onemocnění. Poměrně recentně přibyla další metoda, a tou je imunoterapie. Díky výrazně progresivnímu výzkumu jsme v nedávné době zcela změnili náhled na vznik a léčbu nádorů. V současnosti jsou stále dostupnější moderní vyšetřovací metody jako je např. sekvenování nové generace (NGS). Pomocí tohoto sofistikovaného vyšetření jsme schopni studovat unikátnost každého jednotlivého nádoru na molekulární úrovni, určit tzv. patogenní mutace genů, které se podílejí na vzniku onkologického onemocnění a dle toho naplánovat léčbu ušitou na míru pro konkrétního onkologického pacienta v rámci tzv. personalizované či precizní medicíny. V této souvislosti je pak používán i termín “tumor-agnostická terapie“, tedy terapie nádorů dle jejich molekulárního profilu.

Dříve standardizovaná systémová chemoterapie indikována dle výsledku histologie a lokalizace nádoru již pravděpodobně v samostatném podání dosáhla svého maxima účinku a nyní se postupně její úloha odsouvá do pozadí. Vytváření individuálních léčebných plánů pro jednotlivé pacienty na základě molekulárních cílů identifikovaných inovativními technologiemi, jako je např. NGS, musí být založeno na spolupráci odborníků.

 

Molekulárně onkologická indikační komise pro pacienty dospělého věku ve FN Brno

Posláním Molekulárně onkologické indikační komise je koordinovat činnost odborníků podílejících se na diagnostice a individualizované léčbě dospělých pacientů se solidními tumory na základě identifikace terapeutických cílů prostřednictvím inovativních technologií umožňujících detailní molekulárně biologické charakteristiky nádorů.

 

Jak vyšetření probíhá?

Každý onkologický pacient ve FN Brno je posuzován individuálně. Na základě aktuálního stavu pacienta, stavu onemocnění, dosavadní podávané terapie, efektu této terapie a dalších možnostech standardní léčby navrhuje ošetřující onkolog Molekulárně onkologické indikační komisi vyšetření nádorové tkáně pacienta, která je dostupná z předchozích biopsií.

Se souhlasem komise je vzorek nádorové tkáně podstoupen k dalšímu zpracování do Laboratoře molekulární patologie FN Brno - https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/ustav-patologie/laborator-molekularni-patologie/t5915

Výsledky vyšetření jsou následně zhodnoceny a v případě nálezu vhodné mutace je doporučena specifická biologická terapie.

Součástí komise jsou kliničtí onkologové, patologové, molekulární biologové, genetik a lékaři ostatních zdravotnických útvarů s příslušnou specializovanou způsobilostí.

Komise zasedá vždy 1x za 4 týdny.

 

Předseda komise

MUDr. Michal Eid, klinický onkolog

 

Kontakty

Onkologická ambulance:

Adresa: FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, budova Z (gynekologický pavilon), 8. patro

Otevírací doba: po-pá od 7:00-15:00

Tel.: 53223 2932 – evidence

Email:

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6., 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji