Menu
Česky English
532 23 1111

Úvodní slovo

Vítáme Vás na internetových stránkách naší Interní hematologické a onkologické kliniky

Jsme klinickým pracovištěm, které v první řadě poskytuje komplexní péči o nemocné s nádorovými chorobami krvetvorné tkáně a mízních uzlin, jako jsou různé typy leukemií, lymfomů a mnohočetný myelom. Provádíme všechny vyšetřovací a léčebné metody a ošetřovatelskou péči pro pacienty s těmito diagnózami na současné evropské úrovni, a to jak v oblasti léčby kurativní, tak i paliativní. Na vysoké úrovni je poskytování podpůrné onkologické léčby. Jsme centrem pro transplantaci krvetvorných buněk, které je akreditované u European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) jak pro transplantace autologní, tak i alogenní.

Druhou specializací kliniky je diagnostika a léčba systémových onemocnění pojivové tkáně (revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, aj.) a metabolických onemocnění skeletu.

Provádíme pregraduální i postgraduální výuku vysokoškoláků i středoškoláků, především studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zdravotních škol a Institutu pro další vzdělávání zdravotníků v Brně. Naše výzkumné úkoly se soustřeďují na problematiku nových léčiv, transplantace krvetvorných buněk, podpůrnou léčbu v onkologii, léčbu leukemií, lymfomů a myelomu.

Klinika vznikla 1. listopadu 1989 jako specializované pracoviště v nově postavené Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích. Za poměrně krátkou dobu naší existence jsme vybudovali pracoviště s 62 lůžky na třech odděleních pro standardní péči, 6 lůžky intenzivní péče a 6 aseptickými lůžky pro transplantaci krvetvorných buněk (kostní dřeně a periferních kmenových buněk). Klinika má řadu specializovaných ambulancí a stacionář se 6 lůžky. Při klinice vzniklo několik specializovaných laboratoří, které slouží jak pro běžnou klinickou praxi tak výzkumu; jde například o laboratoř molekulární genetiky, laboratoř pro flowcytometrii a středisko pro cytoferézy a plazmaferézy. V posledních letech provádíme kolem 70 transplantací krvetvorných buněk ročně.

Pracoviště pravidelně publikuje své klinické i výzkumné výsledky na našich i zahraničních sjezdech a v našich i zahraničních časopisech. Publikovali jsme řadu monografií, které byly oceněny řadou uznání (například 2x cena rektora Masarykovy univerzity, cena nakladetelství Grada, 2x návrh na cenu ministra zdravotnictví). Vydali jsme řadu brožur informací pro nemocné zabývajících se jednotlivými diagnózami a léčebnými metodami.

Prakticky všichni naši lékaři a řada sester absolvovali dlouhodobější zahraniční stáže na předních světových pracovištích. Na klinice pracovali a přednášeli pracovníci ze zahraničí, lékaři i sestry.

Za dobu existence kliniky zde 11 lékařů dosáhlo hodnosti CSc., 4 lékaři Ph.D., celkem 7 lékařů se habilitovalo a 3 byli jmenováni profesory Masarykovy univerzity. Lékaři trvale zvyšovali svoji kvalifikaci atestacemi z vnitřního lékařství, onkologie, hematologie a revmatologie, řada sester absolvovala pomaturitní specializační studium v onkologii a anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (ARIP). V letech 1993 až 1994 jsme byli vybráni Ministerstvem zdravotnictví ČR a zástupci Projectu Hope z USA jako jediné vzorové demonstrační pracoviště pro výuku sester z České a Polské republiky v ošetřovatelském procesu za pomocí lektorky z USA.

Při klinice pracuje jako samostatný právní subjekt nadační fond Pomoc lidem s leukemií, který jedná se sponzory, pořádá benefiční koncerty, snaží se o informování veřejnosti o potřebách pacientů s hematoonkologickými nemocemi, spolupracuje při nákupu přístrojové techniky pro kliniku, zlepšuje prostředí na klinice ve prospěch nemocných. Nadační fond Pomoc lidem s leukemií doposud uspořádal 17 benefičních koncertů.

Úzce spolupracujeme s odděleními a klinikami ve fakultních nemocnicích v Brně i se všemi pracovišti v České republice, které se zabývají podobnou klinickou a výzkumnou tematikou jako naše klinika. Spolupracujeme s řadou zahraničních pracovišť v Evropě a USA.

Přes řadu ekonomických obtíží se nám daří léčbu i ošetřovatelskou péči zachovat na vysoké úrovni. Nadále si zachováváme přesvědčení o smyslu naší práce a snažíme si zachovat harmonicky pracující kolektiv lidí majících radost ze své práce.

Věřím, že naše internetové stránky přispějí k lepší komunikaci s našimi kolegyněmi a kolegy z celé republiky, se všemi našimi pacienty a s osvícenými sponzory. Těšíme se na spolupráci.

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6., 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji