Menu
Česky English
532 23 1111

Klinické studie

Hlavním cílem klinických studií je rozhodnout, zda nový způsob léčby je bezpečný, účinný, a je lepší alternativou ve srovnání s dosud nejlepší dostupnou metodou. Účast pacientů ve studiích je velmi důležitá pro to, aby lékaři mohli nalézt nejlepší způsob léčby.

Klinická studie je přísně sledovaný proces, kdy se testuje nový terapeutický postup. Bezpečnost pacientů je přitom největší prioritou. Klinické studie na naší klinice procházejí schvalováním etickou komisí. Pacienti jsou vždy plně informování o možných rizicích a podepisují informovaný souhlas před zařazením do klinické studie. Lékař pacientovi vždy vysvětlí význam studie, její předpokládané výhody a možná rizika nebo vedlejší účinky. Důležité je to, že pacient může kdykoli vystoupit ze studie, a to i po podepsání informovaného souhlasu.

Proč jsou klinické studie důležité?

Dnešní klinické studie vedou přímo k standardní léčbě budoucnosti. Pokrok v medicíně a vědě všeobecně je výsledkem nových poznatků, které se získávají výzkumem. Klinické studie pomáhají vědcům vyvinout lepší léčbu a někdy dokonce vedou k metodám a lékům, které pomohou danou nemoc vyléčit.

Jak se klinická studie liší od standardní léčby?

Klinické studie testují bezpečnost a účinnost nového léku. Standardní léčba je přístup, u kterého byla prokázána účinnost, a která je v současnosti používána. Přitom účinnost současné léčby byla většinou prokázána v předchozích klinických studiích.

Jsou klinické studie bezpečné?

Rizika a vedlejší účinky se vyskytují při téměř každé léčbě, ať je to léčba standardní nebo klinická studie. Nicméně při klinických studiích existují mechanismy, které zvyšují jejich bezpečnost, a které chrání práva pacientů. Předtím než je nová léčba zkoušena na našem pracovišti, prošla již několika fázemi zkoušení, a to jednak v laboratoři, tak i přímo na pacientech-dobrovolnících. Každá studie na pracovišti prochází přísným prověřováním před Etickou komisí Fakultní nemocnice Brno. Pacienti v klinických studiích jsou velmi pečlivě monitorování. Pravidelně se uskutečňují krevní testy a další vyšetřovací metody, aby se zachytily a zaznamenaly jakékoli změny ve zdravotním stavu pacienta.

Co je informovaný souhlas?

Informovaný souhlas je proces, kdy je pacient informován o důležitých faktech týkajících se klinické studie. Na základě těchto informací se potom rozhoduje, zda se studie zúčastní či nikoli. Svůj souhlas poté potvrdí podpisem.

Jsou všechny medicínské postupy testovány klinickými studiemi?

Seriozní léčebné postupy, které jsou nemocným nabízeny v solidních zdravotnických zařízeních, většinou klinickými studiemi prošly. Výjimkou mohou být, samozřejmě, vzácná onemocnění a vzácně se vyskytující komplikace. Je však potřeba upozornit, že v lékárnách jsou nabízena kvanta různých volně prodejných preparátů, na něž jsme také zaplavováni reklamou, které nikdy žádnou klinickou studií, která by snesla přísná měřítka, neprošly! A přesto za ně lidé vydávají spoustu peněz a většinou ani nepřemýšlejí o tom, zda někdo skutečný přínos takových preparátů zkoumal.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji