Menu
Česky English
532 23 1111

Sponzoring

Nadační fond “Pomoc lidem s leukemií” působí při Interní hematoonkologické klinice od roku 1992. Jak již vyplývá z názvu, je jeho hlavním cílem získávat finanční prostředky ke zlepšení péče o naše pacienty s hematoonkologickými onemocněními. Léčba těchto nemocných je nesmírně náročná jak z hlediska odborně medicínského tak finančního a organizačního. Prostředky získané nadačním fondem představovaly významnou podporu v rozvoji programu transplantace kostní dřeně, který je základní osou terapeutických aktivit Interní hematoonkologické kliniky. Nadační fond se podílel na vybudování a vybavení speciálních izolačních pokojů pro pacienty s oslabenou imunitou pro transplantaci kostní dřeně. Podílel se dále na nákupu televizorů a závěsů v pokojích pro nemocné. Z prostředků fondu byla zdokonalena počítačová síť na klinice a opatřeny některé významné odborné publikace. V posledních letech Nadační fond podporuje klinický výzkum v oblasti léčby hematoonkologických nemocí. Řada výše jmenovaných aktivit by bez prostředků získaných Nadačním fondem nebyla vůbec možná.

 

Konto nadace:

Nadační fond ”Pomoc lidem s leukemií

KB-BM 975 30-621/0100

DIČ: CZ 44 992 971

 

Bližší informace o nadaci Vám poskytne:

Jitka Firešová

Tel. 53223 3642

E-mail: 

 

Seznam sponzorů,

kteří přispěli Nadačnímu fondu ”Pomoc lidem s leukemií” částkou 10 000 Kč a více v roce 2015:

 • ZLÍNSTAV a.s.
 • Pfizer, spol. s r.o.
 • Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o.
 • Janssen Cilag, s r.o.
 • F-MARK, s r.o.
 • Angelini Pharma Česká republika, s r.o.
 • Gilead Sciences. S r.o.
 • JUDr. Kamil Presl
 • Novartis, s r.o.
 • Celgene s.r.o.
 • ROCHE s r.o.
 • Dubnová Jana Ing.
 • Zdeněk Hlouch
 • Siemens healthcare, sro
 • AOP Orphan Pharmaceuticals AG
 • ASPEN Europe GmbH
 • A-AGENT s.r.o.
 • TEVA Pharmaceuticals
 • PETS-Hajdinová s r.o.
 • CHIESI CZ, s r.o.
 • Grifols, s r.o.
 • Novo Nordisk, s r.o.
 • ABBOTT Laboratories, s r.o.
 • Werfen Czech s r.o.
 • Terumo BCT Europe
 • BIOMEDICA ČS, s r.o.
 • Sysmex CZ, s r.o.
 • Octapharma CZ, s r.o.
 • Farmakon Press, s r.o.
 • CSL Behring, s r.o.
 • Forman Augustin
 • EXBIO Praha, a.s.
 • Šmotek Petr- Oční optika
 • Mundipharma GesmbH. Austria
 • Morava Metal, s r.o.
 • Adell Trading, a.s.
 • Gedeon Richter Marketing, ČR, s r.o.
 • Mr. Magic, s r.o.
 • AMGEN, s r.o.

Děkujeme všem jmenovaným i nejmenovaným sponzorům za jejich příspěvky a dosavadní spolupráci.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6., 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji