Menu
Česky English
532 23 1111

Návody a protokoly

Interní hematoonkologická klinika se snaží o aplikování tzv. “evidence-based medicine”. Na důležité a ekonomicky náročné postupy má vypracována pracovní schémata. Tato se stále aktualizují a rozšiřují...

Interní hematoonkologická klinika se snaží o aplikování tzv. “evidence-based medicine”. Na důležité a ekonomicky náročné postupy má vypracována pracovní schémata. Tato se stále aktualizují a rozšiřují.

Po kontaktování vedení kliniky je možné přistoupit na sdílení diagnosticko-léčebného protokolu jinému pracovišti.

Uvádíme výčet některých postupů se zavedenými protokoly:

 • Akutní myeloidní leukemie dospělých
 • Akutní lymfoblastická leukemie dospělých
 • Terapie trombotické trombocytopenické purpury
 • Aplastická anémie
 • Indikace, kontraindikace a metoda provedení bronchoalveolární laváže
 • Prevence “overwhelming postsplenectomy infection”
 • Reimunizace po transplantaci krvetvorných buněk 
 • Souhrn protokolů týkajících se odběrů a konzervace transplantátů krvetvorných buněk, vysokodávkované chemoterapie a profylaxe komplikací po transplantaci
 • Léčba mnohočetného myelomu protokolem CMG 2002.
 • Vyšetřování nemocných s horečkami nejasného původu
 • Protokoly pro léčbu nemocných s Hodgkinovou chorobou a nehodgkinskými lymfomy
 • Protokol pro léčbu pacientů s folikulárními lymfomy
 • Léčba nemocných s chronickou myeloidní leukemií

Dále existuje řada standardních operačních postupů a ošetřovatelských návodů.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6., 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji