Menu
Česky English
532 23 1111

Neakutní vyšetření

Objednávání pacientů

Elektivní endoskopické výkony

 • elektivní endoskopické výkony lze objednat na recepci Endoskopického centra v pracovní dny v době 7:00-15:00 hodin na telefonním čísle +420 532 23 3810

Dispenzarizace pacientů

 • naše klinika je kapacitně připravena v současné době na péči o komplikované pacienty ze spadajících odborností - z oboru gastroenterologie (idiopatické střevní záněty, nutriční problematika u gastroenterologických nemocných, pankreatologie, celiakie + malabsorpční syndrom, funkční problematika, zejména horní části GIT), alergologie, diabetologie, endokrinologie, nefrologie
 • objednání do poraden je možné na následujících kontaktech (mějte prosím k dispozici jméno, příjmení, ročník narození a telefonický kontakt na pacienta)  

Konzultace pacientů

Individuální e-mailová konzultace

 • v e-mailu uveďte prosím jméno a příjmení pacienta, ev. titul, rodné číslo, číslo pojišťovny, adresu trvalého bydliště (nutné k zařazení pacienta do registru pacientů)
 • k odborné části textu prosím připojte také Vaši adresu, na kterou lze zaslat písemnou podobu konzultace (o konzultaci provádíme obvykle zápis do nemocničního evidenčního systému pro případné další konzultace
 • v oboru gastroenterologie (IBD) - doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSs. ()
 • v oboru gastroenterologie (funkční poruchy) - doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. ()
 • v oboru gastroenterologie (hepatologie) - MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (
 • v oboru gastroenterologie (pankreatologie) - MUDr. Barbora Packová, Ph.D. ()
 • v oboru alergologie - MUDr. Petra Humplíková ()
 • v oboru diabetologie - MUDr. Jana Bělobrádková ()
 • v oboru endokrinologie - MUDr. Karel Starý ()
 • v oboru nefrologie - MUDr. Jitka Řehořová ()

Komplexní konzultace gastroenterologická, chirurgická a radiologická

 • indikační seminář probíhá vždy v úterý ve 14.00 hodin ve spolupráci Interní gastroenterologické kliniky, Chirurgické kliniky a Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno
 • pacienty na seminář je nutno nahlašovat nejpozději v pondělí do 10:00 hodin, pacienta zaslaní později budou zařazeni až další týden

V případě potřeby této konzultace zašlete:

 • osobní údaje pacienta, souhrn dokumentace evt. doplněný o scany či fotodokumentaci nálezů na e-mailovou adresu  s kopií na adresu
 • rentgenovou dokumentaci systémem PACS na Radiodiagnostickou kliniku FN Brno-Bohunice 
 • připojte k textu popis příslušného RTG vyšetření z místa, kde bylo provedeno – jedná se o požadavek radiologů FN Bohunice
 • závěry ze semináře obdržíte do 3 pracovních dnů mailovou formou s návrhem dalšího postupu

Informované souhlasy

Informované souhlasy k jednotlivým endoskopickým vyšetřením naleznete zde. Přivítáme, když pacient bude informován a vybaven tímto souhlasem.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon CH, patro: přízemí; C, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Barbora Posádková
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Šárka Strejčková
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji