Menu
Česky English
532 23 1111

Dnes je Světový den nemocniční farmacie. Její úloha je v nemocničním prostředí klíčová.

Na dnešek připadá Světový den nemocniční farmacie, ten je pořádaný pod záštitou Evropské Asociace nemocničních lékárníků. Cílem této iniciativy je zdůraznit význam nemocničních lékáren, seznámit veřejnost s náplní práce farmaceutů a s úlohou nemocniční farmacie v systému zdravotní péče. Ve FN Brno má nemocniční farmacie za úkol poskytnout péči na nejvyšší možné úrovni a v optimálním rozsahu. Velký důraz se přitom klade i na zapojení farmaceutů do multidisciplinárních týmů, komunikace a spolupráce je totiž pro optimální terapii klíčová.

Farmaceuti ve FN Brno nastavují pravidla pro zacházení s léčivými prostředky a jejich bezpečné používání. A to od okamžiku jejich výběru až po konečný výdej pacientovi. „Jsou zapojeni i do nemocničních procesů lékové politiky, působí jako garanti bezpečného zacházení s léčivými přípravky, provádí edukaci zdravotnických pracovníků, kteří zacházejí s léčivými přípravky, a sledují soulad s platnou legislativou i interními předpisy organizace,“ vypočítává vedoucí Nemocniční lékárny, PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, s tím, že hlavním cílem je vhodná, efektivní a bezpečná farmakoterapie.

Nenahraditelným prvkem farmaceutické péče ve FN Brno je i osobní kontakt farmaceuta s pacientem. „Osobní kontakt umožňuje posílit motivaci pacienta k užívání předepsané léčby, farmaceut se tak může aktivně podílet i na prevenci, případně doporučit pacientovi návštěvu lékaře, pokud to vyžaduje jeho zdravotní stav,“ vysvětluje Kozáková. Lékárny jsou pro pacienty nejsnáze dostupným zdravotnickým zařízením, jsou často prvním místem kontaktu pacienta se zdravotnickým systémem. Proto je důležité poskytnout pacientům potřebné informace, ať už se jedná o dispenzační minimum při výdeji léku na recept nebo o odborné informace související s výdejem bez lékařského receptu.

„Nemocniční farmaceuti jsou zapojeni i v klinicky zaměřených multidisciplinárních skupinách, jsou nedílnou součástí týmů provádějících klinická hodnocení léčiv. Farmaceut je i členem nutričního týmu, kdy se v kooperaci s lékaři snaží vytvořit strategii pro zajištění nemocnice vhodnou enterální i parenterální výživou. Někteří z nich pracují i jako kliničtí farmaceuti s cílem optimalizace a zajištění bezpečnosti farmakoterapie u hospitalizovaných pacientů a rizikových pacientů v Ambulanci klinické farmacie,“ doplňuje Šárka Kozáková. Farmaceuti jsou v každodenním kontaktu s lékaři, nelékařskými zdravotnickými pracovníky a poskytují kompletní klinicko-farmaceutický servis, který umožňuje individuální nastavení léčby pro konkrétního pacienta.

Nedílnou součástí týmu jsou i farmaceutičtí asistenti. Ti v nemocniční lékárně FN Brno pracují na všech úsecích, například ve výdejnách, v laboratořích pro přípravu náročných lékových forem nebo na úseku zdravotnického materiálu.

„Nemocniční farmaceuti a farmaceutičtí asistenti jsou odborníky, kteří pomáhají a radí lékařům i ostatním pracovníkům v nemocnici, nemocným i zdravým lidem. Musí proto disponovat nejen odbornými znalostmi, ale i schopností naslouchat a mít v sobě kus empatie,“ uzavírá Kozáková s tím, že Nemocniční lékárna FN Brno sleduje každým rokem nárůst výdejů na recepty, poukazy i na žádanky, vzrůstá příprava individuálně připravovaných léčivých přípravků i příprava cytotoxických léčiv, včetně cílené terapie.

Rezervovat recept v některé z lékáren FN Brno nebo položit dotaz lze na https://www.fnbrno.cz/polozit-dotaz-rezervace-receptu/t7311. Více informací o nově zřízené Ambulanci klinické farmacie je zveřejněno na https://www.fnbrno.cz/ambulance-klinicke-farmacie/t7810.

Více tiskových zpráv najdete ZDE.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji