Menu
Česky English
532 23 1111

Ambulance klinické farmacie

Zajišťuje klinicko-farmaceutickou péči konziliárně pro ambulantní pacienty. Jedná se o specializovanou zdravotní službu, při které je posuzována medikace pacientů z řad široké veřejnosti. Zhodnocení chronické nebo plánované medikace ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům je prováděno v kontextu nejen lékového záznamu, ale také zdravotnické dokumentace pacienta s vypracováním návrhu řešení a vhodného dalšího postupu pro ošetřujícího lékaře (klinický farmaceut sám nemění medikaci).

 

Pro jaké pacienty je tato služba vhodná?

 • Pacient s podezřením na lékovou interakci mezi užívanými léčivy.
 • Pacient s atypicky nízkou či naopak velmi vysokou tělesnou hmotností.
 • Pacient se suspektními polékovými nežádoucími účinky.
 • Pacient s renální nebo hepatální insuficiencí (s dialýzou i bez dialýzy).
 • Pacient se syndromem krátkého střeva nebo po bariatrickém výkonu.
 • Pacient, který má zavedenou výživu střevním vstupem (např. PEG).
 • Pacient, u něhož je podezření na selhávání účinnosti léčby.
 • Těhotné a kojící ženy užívající trvale či nárazově konkrétní léčiva.

 

Tato služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění formou vyžádané péče praktického lékaře nebo specialisty na základě předložené žádanky o konzilium (typ K).

Spolu s žádankou je potřeba uvést:

 • Důvod požadavku na zhodnocení medikace (např. porucha eliminačních orgánů, polypragmazie; podezření na nežádoucí účinek; zhodnocení lékových interakcí; výběr vhodné kombinace léčiv atd.)
 • Všechny diagnózy pacienta
 • Úplnou a aktuální medikaci pacienta, včetně doplňků stravy (vyplněný formulář lékové anamnézy)
 • Aktuální výsledky laboratorních vyšetření (zejména renální parametry, intogram, jaterní enzymy, krevní obraz, koagulace, lipidogram atd.)
 • K žádance je vhodné přiložit zprávy od specialistů

V případě, že se pacient objedná do ambulance bez žádanky od praktického lékaře nebo specialisty, bude mu poskytnuta klinicko-farmaceutická konzultace, ale formou výkonu nehrazeného ze zdravotního pojištění. Kompletní ceník je k dispozici pod odkazem ceník placených služeb ambulance KF.

 

Jak se k nám dostanete?

Ambulance klinické farmacie se nachází v PAVILONU C v přízemí, v místě ambulancí závodních lékařů.

 

Ordinační doba ambulance

 • čtvrtek 12:00 – 14:30, pouze objednaní pacienti

 

Leták Ambulance klinické farmacie

Leták Ambulance klinické farmacie si můžete stáhnout ZDE.

 

Objednávání do Ambulance klinické farmacie

* K objednání využijte formulář níže, příp. telefonní číslo +420 532 232 150 (denně mezi 12–14 h)

 

*
*
*
*
 
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji