Menu
Česky English
532 23 1111

Fakultní nemocnice Brno - UA POINTY

FN Brno - Bohunice - Jihlavská 20

UA Point ve FN Brno - areál Bohunice - Jihlavská 20 je dočasně uzavřen.

 


Dětská nemocnice - Černopolní 9

Změna pracovní doby: po, st, pá: 8:00 - 15:00

Mimo výše uvedené dny bude poskytována jen akutní péče na pracovišti Pediatrické kliniky.

 

Akutní stavy, které nesnesou odklad jednoho pracovního dne, ošetří v úterý a čtvrtek lékaři všeobecné pediatrické ambulance. Pacienti, kteří nebudou v akutním stavu, budou odkázáni na další pracovní den, ev. LPS. 

Ošetřeny budou pouze neodkladné stavy. Konzultace zdravotního stavu při chronických potížích ani vydávání potvrzení nebude v tyto dny poskytováno.

Děkujeme za pochopení.

 

UA Ambulance - pavilon "H" - pracoviště Dětská nemocnice

 

Kontakt: Lékař - 532 234 682 ; Sestra - 532 234 683

e-mail: 

 

UA Point pro dětské pacienty je zřízen na pracovišti Dětská nemocnice - Černopolní 9 - v hlavní vstupní hale na Centrální evidenci. UA point pracuje v rámci všeobecné ambulance Pediatrické kliniky a v rámci dětské LPS (mimo pracovní dobu).

 

Vždy je potřeba nejdříve navštívit Centrální evidenci pacientů.

UA Point DN 2


UA Point pro těhotné je také zřízen v rámci Porodnice na Obilním trhu 11

UA Pointy jsou aktuálně dostupné pro neakutní péči v čase 7:00 - 15:00 (v DN 7:30 - 15:30), pro akutní případy a náhlé změny stavu NON-STOP. Místa jsou značena a fungují v tzv. hybridním režimu. Na místě je vždy dostupný personál, tlumočení je zajištěno.

Pacienti jsou směřováni do odborných ambulancí dle jejich aktuální zdravotních potíží.

UA Pointy jsou zřízeny z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. Smyslem celorepublikové sítě nízkoprahových ambulancí je zajištění plynulého procesu poskytování zdravotních služeb osobám z Ukrajiny, které nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče.


FN Brno - Bohunice - Jihlavská 20


UA Point засновано в Університетській лікарні Брно - Богуніце - Jihlavská 20 (дорослі пацієнти та вагітні) - в головному багатоповерховому будинку L за інформацією.

Графік роботи – без перерви, у неробочий час UA швидкої допомоги, у вихідні та святкові дні.

UA POINT - амбулаторія 

UA Швидка допомога - корпус "П"
Лікар загальної практики, ліки за рецептом, хронічні захворювання
Графік роботи: ЗАЧИНЕНО
Електронна адреса: .

Крім цього часу, UA Point працює в корпусі L.

UA Ambulance - mapa Bohunice

 

Дитяча лікарня - Чернопольни 9

Лікуванням гострих станів, які не терплять жодного робочого дня, займатимуться лікарі загальної дитячої амбулаторії. Пацієнти, які не перебувають у гострому стані, будуть направлені, можливо, на наступний робочий день LPS.

Лікуватимуть лише невідкладні стани. Консультації з приводу хронічних захворювань та видачі довідок у ці дні не надаватимуться.

Дякую за розуміння.


UA Швидка допомога - павільйон "Н" - робоче місце Дитяча лікарня
Графік роботи: Пн, Cp, Пт: 8:00 - 15:00
Контакти: Лікар – 532 234 682; Сестра - 532 234 683
електронна пошта:

UA Point для пацієнтів дитячого віку створено на робочому місці дитячої лікарні – Чернопольні 9 – у парадному вхідному вестибюлі при ЦРБ. UA point працює в межах загальної амбулаторії Педіатричної поліклініки та в межах дитячої ЛСПП (у неробочий час).

Завжди необхідно спочатку відвідати Центральний реєстр пацієнтів.

UA Point DN 2

 

UA Point для вагітних також відкрито в рамках Пологового ринку за адресою 11

Наразі бали UA доступні для надання допомоги без гострої допомоги з 7:00 до 15:00 (DN 7:30 - 15:30), для гострих випадків та раптових змін статусу NON-STOP. Місця позначені і працюють у так званому гібридному режимі. Персонал завжди доступний на місці, надається перекладний переклад.

Пацієнти направляються до спеціалізованих клінік відповідно до наявних проблем зі здоров’ям.

UA Points створюються за рішенням Міністерства охорони здоров’я Чеської Республіки. Метою загальнодержавної мережі низькопорогових амбулаторій є забезпечення безперебійного процесу надання медичних послуг людям з України, які не зможуть поглинути мережу надавачів первинної медичної допомоги.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji