Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Uchazeči o zaměstnání

Krátké video o pracovních příležitostech ve FN Brno.

 

Uchazeči o zaměstnání ve FN Brno zasílejte svoji písemnou žádost, která obsahuje:

  • motivační dopis (sdělení o jakou pracovní pozici má uchazeč o zaměstnání zájem a proč by chtěl pracovat ve FN Brno – má formát e-mailu);
  • aktuální profesní životopis (ne starší 3 měsíců) - není požadován jednotný formát, uchazeč o zaměstnání může využít např. nabídky internetu nebo můžete zaslat profesní životopis dle vzoru zde.
  • souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely evidence v dtb. uchazečů o zaměstnání – věta, která je součástí vašeho e-mailu, dopisu nebo profesního životopisu:

 

„Dávám souhlas pro nakládání s mými osobními údaji dle zásad GDPR pro účely evidování a nakládání s mým profesním životopisem a dalšími doloženými dokumenty jakožto uchazeče o zaměstnání ve FN Brno“, a to po dobu trvání této evidence.“

  • v případě zájmu o pracovní pozici „sanitář“ – kopie dokladu o absolvování akreditovaného sanitářského kurzu;

 

e-mailova adresa:

 

Kontakt pro uchazeče o zaměstnání ve FN Brno

Alena Stehlíková

tel. 532 233 724, e-mail:

Adresa: FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Umístění: pavilon L (lůžkový trakt), II. NP, č. dveří 2140

 

Žádosti uchazečů o zaměstnání ve FN Brno budou evidovány na Oddělení organizace řízení k dalšímu zpracování a uchazeč o zaměstnání bude kontaktován referentem příslušného oddělení (e-mailem nebo poštou).

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji