Menu
Česky English
532 23 1111

Uchazeči o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání ve FN Brno zasílejte svoji písemnou žádost, která obsahuje:

  • motivační dopis (sdělení o jakou pracovní pozici má uchazeč o zaměstnání zájem a proč by chtěl pracovat ve FN Brno – má formát e-mailu);
  • aktuální profesní životopis (ne starší 3 měsíců) - není požadován jednotný formát, uchazeč o zaměstnání může využít např. nabídky internetu nebo můžete zaslat profesní životopis dle vzoru zde.
  • souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely evidence v dtb. uchazečů o zaměstnání – věta, která je součástí vašeho e-mailu, dopisu nebo profesního životopisu:

 

„Dávám souhlas pro nakládání s mými osobními údaji dle zásad GDPR pro účely evidování a nakládání s mým profesním životopisem a dalšími doloženými dokumenty jakožto uchazeče o zaměstnání ve FN Brno“, a to po dobu trvání této evidence.“

  • v případě zájmu o pracovní pozici „sanitář“ – kopie dokladu o absolvování akreditovaného sanitářského kurzu;

 

Kontakt pro uchazeče o zaměstnání ve FN Brno

Jarmila Kostovová

telefon: 5 3223 3297

e-mail:

objekt: pavilon R
Odbor personálních záležitostí
Analytické oddělení

Jihlavská 20, Brno, 625 00

Lucie Holubářová

telefon: 5 3223 3724

e-mail: 

objekt: pavilon R
Odbor personálních záležitostí
Analytické oddělení

Jihlavská 20, Brno, 625 00

 

Bližší informace o kontaktech, na které se v případě zájmu o zaměstnání můžete obrátit, naleznete zde.

 

Informační leták o pracovních příležitostech je ke stažení zde. 

Žádosti uchazečů o zaměstnání ve FN Brno budou evidovány na Analytickém oddělení k dalšímu zpracování a uchazeč o zaměstnání bude kontaktován referentem příslušného oddělení (e-mailem nebo poštou).

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji