Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Plazmaferéza

 

Krevní plazma je složkou krve, která se obnovuje nejrychleji (během několika hodin až dnů). Proto lze odběr plazmy realizovat častěji a s větší výtěžností než odběr plné krve. Při jedné separaci lze získat v průměru 850 ml plazmy. Celkový objem odebrané plazmy od jednoho dárce v průběhu jednoho roku nesmí překročit 25 litrů. Interval mezi dvěma odběry  nesmí být kratší než dva týdny. Jedna separace trvá zhruba jednu hodinu.

 

Plazmaferéza je selektivní odběr krevní plazmy prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce. Odebranou plazmu je možné použít k léčbě nemocných nebo jako nenahraditelnou surovinu ve farmaceutickém průmyslu při výrobě celé řady léků.

 

 

Mohu i já darovat krevní plazmu?

 

Ano, pokud:

 

  • splňuji všechna kritéria pro dárcovství krve
  • vážím více než 60 kg   
  • mám kvalitní, dobře dostupné žíly
  • absolvoval jsem alespoň jeden běžný odběr plné krve bez komplikací
  • nemám zdravotní komplikaci, která mne vylučuje z přístrojových odběrů - (posoudí lékař transfuzního oddělení) 

 

 

 

Na plazmaferézu je třeba se předem objednat:

 

Pracoviště Brno:

 

  • 800 900 097 - bezplatná linka pro dárce krve
  • 532 233 633 -  evidence dárců krve

 

 

Pracoviště Třebíč: 

 

  • 800 700 061 - bezplatná linka pro dárce krve
  • 568 809 337 - evidence dárců krve

 

  

60 minut Vašeho času pro záchranu lidského života.

 

PŘIDEJTE SE!

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji