Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Seznam publikací OKLP

Neudertová H. in Hakl M. a kolektiv. Psychosociální souvislosti chronické bolesti. Závislost na opioidech. Psychoterapie pacientů s chronickým algickým syndromem in Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Mladá Fronta a.s., Praha 2011, ISBN 978-80-204-2473-0
 
Hřib R, Neudertová H, Hakl L, Hakl M, Gabrhelík T, Haklová O, Ševčík P, Lejčko J, Kozák J. Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace. Bolest, 15, 4, 2012, 174-176
 
Neudertová H. in Hakl M. a kolektiv. Psychosociální souvislosti chronické bolesti. Závislost na opioidech. Psychoterapie pacientů s chronickým algickým syndromem in Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Mladá Fronta a.s., Praha 2013, 2. doplněné vydání, ISBN: 978-80-204-2902-5
Pavlíček P., Bučková P.:  Bolest a mnohočetný myelom (brožurka pro pacienty),Vydal Klub pacientů mnohočetný myelom, Brno 2013
 
Bučková P.: Podpora a sebepodpora, Seminář pro rodinné příslušníky pacientů s mnohočetným myelomem. IX. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a přátele. Mikulov 2013 
Komunikace s pacientem se specifickými potřebami, KPRCH
 
Neudertová H. Význam psychologické péče u degenerativního onemocnění páteře. Sborník abstrakt 7.–8. listopadu 2013, Mikulov
 
Neudertová H. in Hart R. et al. Význam psychologické péče u degenerativního onemocnění zad in Degenerativní onemocnění páteře. Galén, Praha 2014, ISBN: 978-80-7492-067-7
 
Neudertová H., Hakl M. Psychosomatická realita v léčbě bolesti versus realita psychosomatické péče v současné algeziologii. . In Bolest 17, Supplementum 1 (XVI. Česko-slovenské dialogy o bolesti, Harrachov). Praha, Tigis 2014, s. 19-20, ISSN 1212-0634
 
Neudertová H., Dorazilová A., Humpolíček P. Neurokognitivní trénink – první zkušenosti u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 4. – 5. září 2014, Mikulov
 
Neudertová H., Bučková P. Práce se zatěžujícím pacientem. VI. konference AKUTNĚ.CZ, Brno  22.11.2014
 
Neudertová H., Hakl. M. Realita psychosomatické péče v současné algeziologii, III. Spinální kongres, 6.-7. 11. 2014, Mikulov 
 
Neudertová H. Komplexní psychoterapeutický přístup v péči u pacientů s algickým syndromem. III. Spinální kongres, 6.-7. 11. 2014, Mikulov 
Ortopedický kongres
 
VYBÍHAL, V., SVOBODA, T., MÁCA, K., SOVA, M., HANOUN, G., SMRČKA, M. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, R. (2014). Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi, 15, 1, s. 43-46.
 
NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, R., VYBÍHAL, V., BOUŠA, O., VALKOVSKÁ, P. (2015). Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem. Poster. 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 7.-11.1.2015, Jeseník.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji