Menu
Česky English
532 23 1111

Seznam publikací OKLP

Kardiovaskulární rehabilitace a prevence, nakladatelství Grada, Praha 2023. Mgr. K. Kalinová z OKLP se podílela na publikaci  kapitolou "Psychologická podpora-aspekty páce psychologa na IKK."

 

Risk factors for depression and anxiety in painful and painless diabetic polyneuropathy: A multicentre observational cross‐sectional study - Kec - - European Journal of Pain - Wiley Online Library (Kec, D., Rajdová, A., Raputová, J., Adamová, B., Šrotová, I., Králíčková Nekvapilová, E., Neužilová Michalčáková, R., Horáková, M., Bělobrádková, J., Olšovský, J., Weber, P., Hajas, G., Kaiserová, M., Mazanec, R., Potočková, V., Ehler, E., Forgáč, M., Birklein, F., Üçeyler, N., Sommer, C., Bednařík, J., & Vlčková, E. (2021). Risk factors for depression and anxiety in painful and painless diabetic polyneuropathy: A multicentre observational cross-sectional study. European Journal of Pain, 00, 1-20. https://doi.org/10.1002/ejp.1865)

 

Neudertová H. in Hakl M. a kolektiv. Psychosociální souvislosti chronické bolesti. Závislost na opioidech. Psychoterapie pacientů s chronickým algickým syndromem in Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Mladá Fronta a.s., Praha 2011, ISBN 978-80-204-2473-0

 

Hřib R, Neudertová H, Hakl L, Hakl M, Gabrhelík T, Haklová O, Ševčík P, Lejčko J, Kozák J. Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace. Bolest, 15, 4, 2012, 174-176

 

Neudertová H. in Hakl M. a kolektiv. Psychosociální souvislosti chronické bolesti. Závislost na opioidech. Psychoterapie pacientů s chronickým algickým syndromem in Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Mladá Fronta a.s., Praha 2013, 2. doplněné vydání, ISBN: 978-80-204-2902-5

Pavlíček P., Bučková P.:  Bolest a mnohočetný myelom (brožurka pro pacienty),Vydal Klub pacientů mnohočetný myelom, Brno 2013

 

Bučková P.: Podpora a sebepodpora, Seminář pro rodinné příslušníky pacientů s mnohočetným myelomem. IX. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodiny a přátele. Mikulov 2013 

Komunikace s pacientem se specifickými potřebami, KPRCH

 

Neudertová H. Význam psychologické péče u degenerativního onemocnění páteře. Sborník abstrakt 7.–8. listopadu 2013, Mikulov

 

Neudertová H. in Hart R. et al. Význam psychologické péče u degenerativního onemocnění zad in Degenerativní onemocnění páteře. Galén, Praha 2014, ISBN: 978-80-7492-067-7

 

Neudertová H., Hakl M. Psychosomatická realita v léčbě bolesti versus realita psychosomatické péče v současné algeziologii. . In Bolest 17, Supplementum 1 (XVI. Česko-slovenské dialogy o bolesti, Harrachov). Praha, Tigis 2014, s. 19-20, ISSN 1212-0634

 

Neudertová H., Dorazilová A., Humpolíček P. Neurokognitivní trénink – první zkušenosti u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 4. – 5. září 2014, Mikulov

 

Neudertová H., Bučková P. Práce se zatěžujícím pacientem. VI. konference AKUTNĚ.CZ, Brno  22.11.2014

 

Neudertová H., Hakl. M. Realita psychosomatické péče v současné algeziologii, III. Spinální kongres, 6.-7. 11. 2014, Mikulov 

 

Neudertová H. Komplexní psychoterapeutický přístup v péči u pacientů s algickým syndromem. III. Spinální kongres, 6.-7. 11. 2014, Mikulov 

Ortopedický kongres

 

VYBÍHAL, V., SVOBODA, T., MÁCA, K., SOVA, M., HANOUN, G., SMRČKA, M. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, R. (2014). Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi, 15, 1, s. 43-46.

 

NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, R., VYBÍHAL, V., BOUŠA, O., VALKOVSKÁ, P. (2015). Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem. Poster. 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 7.-11.1.2015, Jeseník.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji