Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Praxe a stáže

OKLP přijímá studenty oboru psychologie na týdenní stáž na somatickém oddělení. Stáž probíhá dle rozpisu stanoveného vedoucí OKLP na jednotlivých klinikách. Stážista se řídí pokyny psychologa, který stáž vede. Přijímáme pouze studenty 4. a 5. ročníku magisterské úrovně a studenty v postgraduálním a předatestačním vzdělávání.

 

Resumé vědecká činnost OKLP v roce 2021 

Doktoráty  

ukončený v tomto roce: paní doktorka Jana Warren, zahraniční studium Un. of Oxford. 

běžící: Mgr. Jana Musálková - obor psychiatrie a neurovědy na Lékařské fakultě.  

Mgr. Martina Pourová – FSS MU 

 

Přednášky 

přednáška na zahraniční online konferenci EAPM zaměřená na mechanismy změny v PST u pac. s MUPS (medicínsky nevysvětlenými som. symptomy): Mgr. Martina Pourová 

přednáška 3.2.2021 na online konferenci EAHAD (The European Association for Hemophilia and Allied Disorders): "The impact of Covid-19 on healthcare professionals and patients" Autoři Petra Bučková, Christina Burgess: Mgr. Petra Bučková 

přednáška pro ortopedy, FNB 20. 11. 2021: Psychosociální aspekty ve spondylochirurgii. PhDr. Věra Čoupková 

přednáška na FSS v rámci klinické psychologie II, Práce psychologa na gynekologické klinice.: Mgr. Bučková 

přednáška: Adaptační program pro lékaře, FNB, 5.10.2021: Komplexní léčebná péče o pacienta po kritickém popáleninovém traumatu. Mgr. Kateřina Skřivanová, MUDr. Jana Bartošková.  

přednáška na PK FNB: Kognitivní a behaviorální rigidita u pacientek s poruchami příjmu potravy a její dopady na kognitivní remediační terapii: Mgr. Musálková 

přednáška na PK FNB: neurostimulace v léčbě poruch příjmu potravy: Mgr. Musálková 

přednáška o postcovidových psychologických potížích a možnostech léčby ve spolupráci s prim. MUDr. Heroutem (KNPT) a fyzioterapeuty. 13.10. 2021. Mgr. Jana Musálková 

 

Výuka: 

V rámci doktorátu na FSS MU (obor klinická psychologie) učí  Mgr.  Pourová každý semestr "základy krizové intervence" a pomáhá v dalších předmětech jaro2021: základy klinické psychologie, nyní podzim 2021 předměty rozhovor a pozorování + Uvedení do psychologie + základy kriz. intervence. Přednáší a vede semináře. 

 

Klinické studie (granty) 

t.č. běžící projekty CHK (garanti doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D., MUDr. Jan Hlavsa, Ph.D.) ve spolupráci s OKLP (Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.) 

Vztah mezi předoperačním psychickým stavem pacienta a rozvojem komplikací po operaci tumoru  kolorekta a pankreatu 


Sickness behavior syndrom in patients with pancreatic infiltration as a potential early symptom with relation to cytokine (IL-6) production, age and treatment response.   

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji