Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Pro pacienty

Spektrum péče

 • nezralostní stavy všech stupňů
 • nemoci novorozeneckého období

 

Slovníček pojmů

 • nezralý novorozenec - porozený do 37. týdne těhotenství
 • novorozenec velmi nízké porodní hmotnosti - porodní váha do 1500 g
 • novorozenec extrémně nízké porodní hmotnosti - porodní váha pod 1000 g

 

Práva pacientů

Na všech odděleních je vyvěšena "Charta práv dětí v nemocnici".

 

Pobyt v nemocnici

 • zdravý zralý novorozenec - délka hospitalizace průměrně 4 dny
 • nemocný či nezralý novorozenec - dle závažnosti stavu až několik měsíců

 

Nadstandardní služby

Nadstandardní pokoje typu rooming-in pro společný pobyt matky a dítěte.

 

Naše stanovisko k ambulantním porodům

 • Rodiče musí být předem informováni, že hospitalizace novorozence kratší než 72 hod je nestandardní a z důvodu vysokého rizika ohrožení zdraví a života dítěte se jedná o neonatologickou odbornou společností nedoporučovaný postup;
 • Neonatologické oddělení nemá o takový způsob řešení porodů zájem;
 • Trvají-li přesto rodiče na propuštění dítěte, pak bude neonatologem provedeno pouze v případě, jedná-li se o fyziologického novorozence s bezproblémovou adaptací;
 • Před propuštěním musí rodiče podepsat „Nesouhlas s dalším poskytováním ústavní péče novorozenci“.

 

Horká linka kojení
 

Při problémech s kojením můžete kontaktovat naše horké linky kojení:

 • Pracoviště Porodnice na Obilním trhu tel. 532 238 313
 • Pracoviště Bohunice  tel. 532 233 969
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji