Menu
Česky English
532 23 1111

Jak nás najdete

Nemocnice Bohunice 

 • RTG 1 - 1. NP pavilonu I2
 • Ultrazvuk 1 a 2 - 1. NP pavilonu I2
 • Ultrazvuk 3 - 3. NP pavilonu L
 • RTG 2 - 2. NP pavilonu L
 • Angiografické pracoviště - 1. PP pavilonu I1
 • CT 2 - 3. NP pavilonu L, CT 3 - 1.NP pavilonu L
 • MR 2 - 1. NP pavilonu L
 • MR 3 a PET/MR  - 1. NP pavilonu Q
 • Scintigrafie, SPECT - 1. NP pavilonu N
 • Denzitometrie - 1. NP pavilonu N
 • RTG na KNPT - 1. NP pavilonu E
 • Centrální objednávání, vedení kliniky - 2. NP pavilonu L
 • Mammodiagnostické centrum - viz Obilní Trh

Skiagrafické pracoviště

 • na RTG1 je přístup jednak z přízemí pavilonu L, jednak bočním vchodem do pavilonu I2;
 • RTG na Klinice nemocí plicních a TBC se nachází ve staré části nemocnice, přízemí pavilonu E.

Skiaskopické pracoviště

 • přístup na pracoviště RTG 2 je z haly v 2. NP pavilonu L.

Ultrazvukové pracoviště

 • přístup na ultrazvukové pracoviště je identický jako na pracoviště RTG 1.
 • třetí ultrazvukový přístroj se nachází ve 3. nadzemním podlaží pavilonu L v areálu pracoviště CT

Pracoviště výpočetní tomografie - CT

 • pracoviště CT 2 je ve 3. NP pavilonu L, přístup od výtahů 1-3 a též z haly ve 2. NP. 
 • přístroj CT 3 se nachází v 1. NP pavilonu L v rámci Urgentního příjmu

Pracoviště magnetické rezonance a PET/MR

 • přístup na pracoviště MR 3  je po příjezdové komunikaci k pavilonu Q, která sestává jednak z chodníku pro pěší a též z vozovky určené pro převoz pacientů k vyšetření.
 • přístup na pracoviště MR 2 je jednak z 1. NP pavilonu L od informací i RTG 1, jednak též z budovy DTC od nízkoprahového urgentního příjmu. 

Pracoviště nukleární medicíny (scintigrafie, SPECT)

 • přístup na pracoviště nukleární medicíny je po příjezdové komunikaci k pavilonům Q a N.

Angiografické pracoviště a pracoviště intervenční radiologie

 • pracoviště angiografie se nachází v pavilonu I, 1.PP.  Vstupy pro vyšetřované pacienty a určený personál jsou odděleny. Osoby přicházející na   pracoviště procházejí hygienickým filtrem;
 • pracoviště intervenční radiologie se nachází v prostorách pracoviště RTG 2 a je k němu tedy stejný přístup jako na pracoviště RTG 2.

Pracoviště denzitometrie

 • pracoviště se nachází v pavilonu N (pracoviště nukleární medicíny).

 

Kontakty:

Objednávání (Po-Pá 7-15h), telefony dle vyšetření:
RTG: 532 23 3797
Ultrazvuk: 532 23 3597
Denzitometrie: 532 23 2481
Mammografie: 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie): 532 23 3583
CT - jen informace: 532 23 3548
PET/MR - jen informace: 532 23 2879
MR - jen informace: 532 23 2870
AG, intervence, skiaskopie - jen info: 532 23 2879


Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 23 3007
e-mail:


Přednosta: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 23 3008
e-mail:

Primářka: doc. MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
telefon: 532 232 569
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 23 3546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji