Menu
Česky English
532 23 1111

Rozštěp patra

V jakém věku je vhodné provést operaci patra?

Vhodný věk pro operaci patra záleží na závažnosti vady, celkovém vývoji dítěte, event. na přidružených vadách (při souběhu více vad je termín operace stanoven po konzultaci s dalšími odborníky, kteří se o dítě starají).

Na Oddělení dětské plastické chirurgie FN Brno se patro v případě jednoduchých vad operuje od ukončeného 6. měsíce věku, u závažných, širokých rozštěpů patra, popř. u dětí s izolovaným rozštěpem patra s Pierre-Robinovým syndromem, se operace posouvá do pozdějšího věku. Je snahou operaci provést do 1 roku věku, aby byl zajištěn správný vývoj řeči.

Protokoly léčby rozštěpu patra se liší v rámci rozštěpových týmů po celém světě. Při rozhodování o správném věku v době operace patra je nutné najít rovnováhou mezi požadavkem na dobrý vývoj řeči zajištěný časnou operací patra a snahou o neporušení růstu čelisti při příliš brzké operaci patra.


Jak probíhá hospitalizace při operaci patra? Budu moci být se svým dítětem na pokoji?

Dítě je s matkou přijímáno na ODPCH den před operací, nástup do nemocnice je do 10 hodin dopoledne. Děti do dvou let věku mají vždy samostatný pokoj s maminkou. Na příjem je nutné donést předoperační vyšetření od dětského praktického lékaře včetně výsledků odběru krve a anesteziologické předoperační vyšetření. 

Operace patra probíhá v celkové anestezii. Délka pobytu na sále je individuální, většinou kolem 2 hodin. Po operaci je dítě vždy přeloženo na dětskou jednotku intenzivní péče, kde jej rodiče mohou navštívit, délka návštěvy se odvíjí od stavu dítěte a domluvy se zdravotnickým personálem JIP. Maminka zůstává v nemocnici na standardním oddělení nebo na ubytovně. Pokud nenastanou komplikace, překládá se druhý den dítě zpět k mamince na standardní oddělení.


Jak se chová dítě po operaci patra?

Změny v dýchacích cestách po operaci patra mohou vyvolat u dítěte zvuky podobné chrápání, zvýšeně vytékají sliny zbarvené růžově krví, někdy vytéká z nosu přímo krev. Přiměřené krvácení v prvních hodinách po operaci je normální. Pro vlastní bezpečnost dítěte je někdy nutné mu na postýlce jemně upevnit ručičky (děti jsou zvídavé a mnohdy chtějí podrobně prozkoumat zavedenou žilní infuzi, která je však nezbytná pro doplnění tekutin). V ústech se rány rychle hojí, dítě si na nové poměry zvykne do několika dnů od operace. První dny jsou děti nevrlé, plačtivé, nespokojené. Ale díky přítomnosti maminky a s pomocí zdravotnického personálu se dá vše dobře zvládnout. Po 2–3 dnech po operaci se děti rychle vracejí do svého běžného režimu.


Jak probíhá péče o dítě v nemocnici po operaci patra?

Na JIP i na standardním oddělení se podávají léky na bolest, proti krvácení a antibiotika. Rty je možné promazávat bílou vazelínou nebo oční mastí O-Septonex.

Dítě má většinou „rýmu“ - zvýšená produkce hlenů v nose je spojena s hojením ran na sliznicích. Hleny se jenom utírají, první týden po operaci není vhodné aktivní odsávání.

Je možné dále aplikovat nosní sprej Vincentka nebo mořskou vodu. Vhodné je také zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti.

Jídlo a pití: tekutiny se nabízejí v malém množství a často, nejvhodnější je neslazený čaj. Strava je dovolena pouze tekutá, kašovitá a nekyselá dle věku dítěte

Lze ponechat dudlík. Než si dítě zvykne na nové poměry v ústech, je možné pozorovat občasné vytékání tekutin nosem.

Pokud je dítě stabilizované, nemá vysokou teplotu a přijímá tekutiny a stravu v dostatečném množství, může být 2.–3. den po operaci propuštěno do domácí péče.

Na ODPCH nepoužíváme návleky na lokty k omezení pohybu horních končetin. 


Jaké zásady je nutné dodržovat po propuštění z nemocnice?

Minimálně týden až 14 dní je nutné zachovávat domácí klidový režim, je doporučován pouze krátký pobyt venku, vlhčení vzduchu v místnosti.

Má-li dítě lehce zvýšenou teplotu, je vhodné podat Nurofen sirup, popř. Paralen čípky. Pokud teplota po 2 dny vystoupí nad 38 °C, doporučujeme navštívit dětského praktického lékaře a zvážení podání antibiotik.

Je nutné dávat pozor na ostré předměty, kterými by se dítě mohlo poranit v ústech (hračky, lžičky s ostrými okraji, nevhodné potraviny – špičky rohlíku, kůrka chleba apod.).

Do odloučení vstřebatelných stehů je doporučováno na ránu patra aplikovat l x denně genciánovou violeť (fialka). Kolem stehů ve střední čáře patra se může objevovat bílý povlak – většinou jsou to pouze zbytky mléka a stravy, které se odstraní právě pomocí genciánové violeti.


Kdy na kontrolu po operaci patra?

Kontrola se uskuteční za 4 – 6 týdnů po operaci v ambulanci plastické chirurgie v Dětské nemocnici, ul. Černopolní 9, FN Brno, přesný termín je uveden v doporučení na konci propouštěcí zprávy.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji